Библия » Александрийский кодекс – 5 век

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10 κεφάλαιο

1 ϲκιαν γαρ εχω̅ ο νομοϲ των μελλοντων αγαθων ουκ αυτην την εικονα των πραγματων κατ ενιαυτο̅ ταιϲ αυταιϲ θυϲιαιϲ προϲφερουϲιν ειϲ το διηνεκεϲ {} [8] ουδεποτε δυναντε τουϲ προϲερχομενουϲ τελειωϲαι
2 επει ουκ αν επαυϲαντο προϲφερομεναι δια το μηδεμιαν εχει̅ ετι ϲυνειδηϲιν αμαρτιων τουϲ λατρευονταϲ απαξ κεκαθεριϲμενουϲ
3 αλλ εν αυταιϲ αναμνηϲιϲ αμαρτιων κατ ενιαυτον
4 αδυνατον γαρ αιμα ταυρων και τραγων αφαιρειν αμαρτιαϲ
5 διο ειϲερχομενοϲ ειϲ τον κοϲμον λεγει θυϲιαν και προϲφοραν ουκ ηθεληϲαϲ ϲωμα δε κατηρτιϲω μοι
6 ολοκαυτωματα και περι αμαρτιαϲ ουκ ηυδοκηϲαϲ
7 τοτε ειπον ιδου ηκω εν κεφαλιδι βιβλιου γεγραπται περι εμου του ποιηϲαι ο θ̅ϲ̅ το θελημα ϲου
8 ανωτερον {λεγ��} [9] οτι θυϲιαϲ και προϲφοραϲ και ολοκαυτωματα και περι αμαρτιαϲ ουκ ηθεληϲαϲ ουδε ηυδοκηϲαϲ αιτινεϲ κατα νομον προϲφερονται
9 τοτε ειρηκεν ιδου ηκω του ποιηϲαι το θελημα ϲου αναιρει το πρωτον ινα το δευτερον ϲτηϲη
10 εν ω θεληματι ηγιαϲμενοι εϲμεν δια τηϲ προϲφοραϲ του ϲωματοϲ ι̅υ̅ χ̅υ̅ εφαπαξ
11 και παϲ μεν αρχιερευϲ εϲτηκεν καθ ημεραν λειτουργων και ταϲ αυταϲ πολλακειϲ προϲφερων θυϲιαϲ αιτινεϲ ουδεποτε δυνανται περιαιλειν αμαρτιαϲ
12 ουτοϲ δε μιαν υπερ αμαρτιων προϲενεγκαϲ θυϲιαν ειϲ το διηνεκεϲ εκαθειϲεν εκ δεξιω̅ του θ̅υ̅
13 το λοιπον εκδεχομενοϲ εωϲ τεθωϲιν οι εχθροι αυτου υποποδιον των ποδων αυτου
14 μια γαρ προϲφορα τετελειωκε̅ ειϲ το διηνεκεϲ τουϲ αγιαζομενουϲ
15 μαρτυρει δε ημιν και το π̅ν̅α̅ το αγιον μετα γαρ το ειρηκεναι
16 αυτη η διαθηκη ην διαθηϲομαι προϲ αυτουϲ μετα ταϲ ημεραϲ εκειναϲ λεγει κ̅ϲ̅ διδουϲ νομουϲ μου επι καρδιαϲ αυτων και επι την διανοια̅ αυτων επιγραψω αυτουϲ
17 και τω̅ αμαρτιων αυτων και των ανομιων αυτων ου μη μνηϲθηϲομαι ετι
18 οπου δε αφεϲιϲ τουτων ουκετι προϲφορα περι αμαρτιαϲ
19 εχοντεϲ ουν αδελφοι παρρηϲιαν ειϲ την ειϲοδον των αγιων εν τω αιματι ι̅υ̅
20 ην ενεκενιϲεν ημιν οδον προϲφατον και ζωϲαν δια του καταπεταϲματοϲ τουτ εϲτιν τηϲ ϲαρκοϲ αυτου
21 και ιερεα μεγαν επι τον οικον του θ̅υ̅
22 προϲερχωμεθα μετα αληθεινηϲ καρδιαϲ εν πληροφορια πιϲτεωϲ ρεραντιϲμενοι ταϲ καρδιαϲ απο ϲυνειδηϲεωϲ πονηραϲ και λελουμενοι το ϲωμα υδατι καθαρω
23 κατεχωμεν την ομολογειαν τηϲ ελπιδοϲ ακλεινη πιϲτοϲ γαρ ο επαγγειλαμενοϲ
24 και κατανοωμεν αλληλουϲ ειϲ παροξυϲμον αγαπηϲ και καλων εργω̅
25 μη εγκαταλειποντεϲ την επιϲυναγωγην εαυτων καθωϲ εθοϲ τιϲιν αλλα παρακαλουντεϲ και τοϲουτω μαλλον οϲω βλεπετε εγγιζουϲαν την ημεραν
26 εκουϲιωϲ γαρ αμαρτανοντων ημων μετα το λαβειν την επιγνωϲιν τηϲ αληθειαϲ ουκετι περι αμαρτιων απολειπετε θυϲια
27 φοβερα δε τιϲ εκδοχη κριϲεωϲ και πυροϲ ζηλοϲ εϲθιειν μελλοντοϲ τουϲ υπεναντιουϲ
28 αθετηϲαϲ τιϲ νομον μωϲεωϲ χωρειϲ οικτειρμων επι δυϲι̅ η τριϲιν μαρτυϲιν αποθνηϲκει
29 ποϲω δοκειται χειρονοϲ αξιωθηϲεται τιμωριαϲ ο τον υ̅ν̅ του θ̅υ̅ καταπατηϲαϲ και το αιμα τηϲ διαθηκηϲ κοινον ηγηϲαμενοϲ και το π̅ν̅α̅ τηϲ χαριτοϲ ενυβριϲαϲ
30 οιδαμεν γαρ τον ειποντα εμοι εκδικηϲειϲ εγω ανταποδωϲω λεγει κ̅ϲ̅ και παλι̅ κρινει κ̅ϲ̅ τον λαον αυτου
31 φοβερον το εμπεϲειν ειϲ χειραϲ θ̅υ̅ ζωντοϲ
32 αναμιμνηϲκεϲθαι δε ταϲ προτερον ημεραϲ εν αιϲ φωτιϲθεντεϲ πολλην αθληϲιν υπεμεινατε παθηματων
33 τουτο μεν ονειδιϲμοιϲ τε και θλιψεϲιν θεατριζομενοι τουτο δε κοινωνοι των ουτωϲ αναϲτρεφομενων γενηθεντεϲ
34 και γαρ τοιϲ δεϲμιοιϲ ϲυνεπαθηϲατε και την αρπαγην των υπαρχοντων υμων μετα χαραϲ προϲεδεξαϲθε γεινωϲκοντεϲ εχειν εαυτουϲ κρειϲϲονα υπαρξιν και μενουϲαν
35 μη αποβαλητε ουν την παρρηϲια̅ υμων ητιϲ εχει μεγαλην μιϲθαποδοϲιαν
36 υπομονηϲ γαρ εχετε χρειαν ινα το θελημα του θ̅υ̅ ποιηϲαντεϲ κομιϲηϲθε την επαγγελειαν
37 ετι γαρ μικρο̅ οϲον οϲον ο ερχομενοϲ ηξει και ου χρονιει
38 ο δε δικαιοϲ μου εκ πιϲτεωϲ ζηϲεται και εαν υποϲτειληται ουκ ευδοκει η ψυχη μου εν αυτω
39 ημειϲ δε ουκ εϲμεν υποϲτοληϲ ειϲ απωλειαν αλλα πιϲτεωϲ ειϲ περιποιηϲιν ψυχηϲ

Примечания:

1  [8] {αι}
8  [9] {λεγων}

Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Послание к Евреям апостола Павла, 10 глава

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно вы будете приятно удивлены.


2007–2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.