Библия » Александрийский кодекс – 5 век

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 9 κεφάλαιο

1 ειχε μεν ουν και η πρωτη δικαιωματα λατρειαϲ το τε αγιον κοϲμικον
2 ϲκηνη γαρ κατεϲκευαϲθη η πρωτη εν η η τε λυχνια και η τραπεζα και η προθεϲειϲ των αρτω̅ ητιϲ λεγεται αγια αγιων
3 μετα δε το δευτερον καταπεταϲμα ϲκηνη η λεγομενη αγια αγιων
4 χρυϲουν εχουϲα θυμιατηριον και την κιβωτον τηϲ διαθηκηϲ περικεκαλυμμενην παντοθε̅ χρυϲιω εν η ϲταμνοϲ χρυϲη εχουϲα το μαννα και η ραβδοϲ ααρων η βλαϲτηϲαϲα και αι πλακεϲ τηϲ διαθηκηϲ
5 υπερανω δε αυτηϲ χερουβειμ δοξηϲ καταϲκιαζον το ιλαϲτηριον περι ων ουκ εϲτιν νυν λεγειν κατα μεροϲ
6 τουτων δε ουτωϲ κατεϲκευαϲμενων ειϲ μεν την πρωτην ϲκηνην δια παντοϲ ειϲιαϲιν οι ιερειϲ ταϲ λατρειαϲ επιτελουντεϲ
7 ειϲ δε την δευτεραν απαξ του ενιαυτου μονοϲ {} [7] αρχιερευϲ ου χωρειϲ αιματοϲ ο προϲφερει υπερ εαυτου και των του λαου αγνοηματων
8 τουτο δηλουντοϲ του π̅ν̅ϲ̅ του αγιου μηπω πεφανερωϲθαι την των αγιων οδον ετι τηϲ πρωτηϲ ϲκηνηϲ εχουϲηϲ ϲταϲιν
9 ητιϲ παραβολη ειϲ τον καιρον τον ενεϲτηκοτα καθ ην δωρα τε και θυϲιαι προϲφερονται μη δυναμεναι κατα ϲυνιδηϲιν τελειωϲαι τον λατρευοντα
10 μονον επι βρωμαϲι και πομαϲι και διαφοροιϲ βαπτιϲμοιϲ δικαιωματα ϲαρκοϲ μεχρι καιρου διορθωϲεωϲ επικειμενα
11 χ̅ϲ̅ δε παραγενομενοϲ αρχιερευϲ των μελλοντων αγαθων δια τηϲ μειζονοϲ και τελειωτεραϲ ϲκηνηϲ ου χειροποιητου τουτ εϲτιν ου ταυτηϲ τηϲ κτιϲεωϲ
12 ουδε δι αιματοϲ τραγων και μοϲχων δια δε του ιδιου αιματοϲ ειϲηλθεν εφαπαξ ειϲ τα αγια αιωνιαν λυτρωϲιν ευραμενοϲ
13 ει γαρ το αιμα τραγων και ταυρων και ϲποδοϲ δαμαλεωϲ ραντιζουϲα τουϲ κεκοινωμενουϲ αγιαζει προϲ την τηϲ ϲαρκοϲ καθαροτητα
14 ποϲω μαλλον το αιμα του χ̅υ̅ οϲ δια π̅ν̅ϲ̅ αιωνιου εαυτον προϲηνεγκεν αμωμον τω θ̅ω̅ καθαριει την ϲυνειδηϲιν ημων απο νεκρων εργων ειϲ το λατρευειν θ̅ω̅ ζωντι και αληθεινω
15 και δια τουτο διαθηκηϲ καινηϲ μεϲιτηϲ εϲτιν οπωϲ θανατου γενομενου ειϲ απολυτρωϲιν των επι τη πρωτη διαθηκη παραβαϲεων την επαγγελειαν λαβωϲι̅ οι κεκλημενοι τηϲ αιωνιου κληρονομιαϲ
16 οπου γαρ διαθηκη θανατον αναγκη φερεϲθε του διαθεμενου
17 διαθηκη γαρ επι νεκροιϲ βεβαια επει μηποτε ιϲχυι οτε ζη ο διαθεμενοϲ
18 οθεν ουδε η πρωτη χωρειϲ αιματοϲ ενκεκενιϲται
19 λαληθειϲηϲ γαρ παϲηϲ εντοληϲ κατα τον νομον υπο μωϲεωϲ παντι τω λαω λαβων το αιμα τω̅ μοϲχων και των τραγων μετα υδατοϲ και εριου κοκκινου και υϲϲωπου αυτο τε το βιβλιον και παντα τον λαον εραντιϲεν
20 λεγω̅ τουτο το αιμα τηϲ διαθηκηϲ ηϲ ενετειλατο προϲ υμαϲ ο θ̅ϲ̅
21 και την ϲκηνην δε και παντα τα ϲκευη τηϲ λειτουργειαϲ τω αιματι ομοιωϲ εραντιϲεν
22 και ϲχεδον εν αιματι παντα καθαριζετε κατα τον νομον και χωρειϲ αιματεκχυϲιαϲ ου γεινεται αφεϲειϲ
23 αναγκη ουν τα μεν υποδιγματα των εν τοιϲ ο̅υ̅ν̅ο̅ι̅ϲ̅ τουτοιϲ καθαριζεϲθαι αυτα δε τα επουρανια κριττοϲιν θυϲιαιϲ παρα ταυταϲ
24 ου γαρ ειϲ χειροποιητα ειϲηλθεν αγια χ̅ϲ̅ αντιτυπα των αληθεινων αλλ ειϲ αυτον τον ο̅υ̅ν̅ο̅ν̅ νυν ενφανιϲθηναι τω προϲωπω του θ̅υ̅ υπερ ημων
25 ουδ ινα πολλακειϲ προϲφερη εαυτον ωϲπερ ο αρχιερευϲ ειϲερχεται ειϲ τα αγια κατ ενιαυτον εν αιματι αλλοτριω
26 επει εδει αυτο̅ πολλακειϲ παθειν απο καταβοληϲ κοϲμου νυνι δε απαξ επι ϲυντελεια των αιωνων ειϲ αθετηϲιν τηϲ αμαρτιαϲ δια τηϲ θυϲιαϲ αυτου πεφανερωται
27 και καθ οϲον αποκειται τοιϲ α̅ν̅ο̅ι̅ϲ̅ απαξ αποθανειν μετα δε τουτο κριϲειϲ
28 ουτωϲ και ο χ̅ϲ̅ απαξ προϲενεχθειϲ ειϲ το πολλω̅ ανενεγκειν αμαρτιαϲ εκ δευτερου χωρειϲ αμαρτιαϲ οφθηϲεται τοιϲ αυτον απεκδεχομενοιϲ ειϲ ϲωτηριαν δια πιϲτεωϲ

Примечания:

7  [7] {ο}

Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Послание к Евреям апостола Павла, 9 глава

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно вы будете приятно удивлены.


2007–2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.