Библия » Александрийский кодекс – 5 век

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 12 κεφάλαιο

1 τοιγαρουν και ημειϲ τοϲουτον εχοντεϲ περικειμενον ημι̅ νεφοϲ μαρτυρων ογκον αποθεμενοι παντα και την ευπεριϲτατον αμαρτιαν δι υπομονηϲ τρεχωμεν τον προκειμενον ημιν αγωνα
2 αφορωντεϲ ειϲ τον τηϲ πιϲτεωϲ αρχηγον και τελειωτην ι̅ν̅ οϲ αντι τηϲ προκειμενηϲ αυτω χαραϲ υπεμεινεν ϲταυρον αιϲχυνηϲ καταφρονηϲαϲ εν δεξια τε του θρονου του θ̅υ̅ κεκαθεικεν
3 αναλογιϲαϲθαι γαρ τον τοιαυτην υπομεμενηκοτα υπο των αμαρτωλων ειϲ εαυτο̅ αντιλογιαν ινα μη καμητε ταιϲ ψυχαιϲ υμων εκλυομενοι
4 ουπω μεχριϲ αιματοϲ αντικατεϲτητε προϲ την αμαρτιαν ανταγωνιζομενοι
5 και εκλεληϲθε τηϲ παρακληϲεωϲ ητιϲ υμιν ωϲ υιοιϲ διαλεγετε υιε μου μη ολιγωρει παιδιαϲ κ̅υ̅ μηδε εκλυου υπ αυτου ελεγχομενοϲ
6 ον γαρ αγαπα κ̅ϲ̅ παιδευει μαϲτιγοι δε παντα υιον ον παραδεχετε
7 ειϲ παιδιαν υπομενεται ωϲ υιοιϲ υμιν προϲφερεται ο θ̅ϲ̅ τιϲ γαρ υιοϲ ον ου παιδευει π̅η̅ρ̅
8 ει δε χωρειϲ εϲτε παιδιαϲ ηϲ μετοχοι γεγοναϲι παντεϲ αρα νοθροι και ουχ υιοι εϲται
9 ειτα τουϲ μεν τηϲ ϲαρκοϲ ημων π̅ρ̅α̅ϲ̅ ειχομεν παιδευταϲ και ενετρεπομεθα ου πολυ μαλλον υποταγηϲομεθα τω π̅ρ̅ι̅ των π̅ν̅ω̅ν̅ και ζηϲομεν
10 οι μεν γαρ προϲ ολιγαϲ ημεραϲ κατα το δοκουν αυτοιϲ επαιδευο̅ ο δε επι το ϲυμφερων ειϲ το μεταλαβειν τηϲ αγιοτητοϲ αυτου
11 παϲα δε παιδεια προϲ μεν το παρο̅ ου δοκει χαραϲ ειναι αλλα λυπηϲ υϲτερον δε καρπον ειρηνικον τοιϲ δι αυτηϲ γεγυμναϲμενοιϲ αποδιδωϲιν δικαιοϲυνηϲ
12 διο ταϲ παρειμεναϲ χειραϲ και τα παραλελυμενα γονατα ανορθωϲατε
13 και τροχιαϲ ορθαϲ ποιηϲατε τοιϲ ποϲιν υμων ινα μη το χωλον εκτραπη ιαθη δε μαλλον
14 ειρηνην διωκεται μετα παντω̅ και τον αγιαϲμον ου χωρειϲ ουδειϲ οψεται τον κ̅ν̅
15 επιϲκοπουντεϲ μη τιϲ υϲτερων απο τηϲ χαριτοϲ του θ̅υ̅ μη τιϲ ριζα πικριαϲ ανω φυουϲα ενοχλη και δι αυτηϲ μιανθωϲιν οι πολλοι
16 μη τιϲ πορνοϲ η βεβηλοϲ ωϲ ηϲαυ οϲ αντι βρωϲεωϲ μιαϲ απεδετο τα πρωτοτοκεια εαυτου
17 ιϲτε γαρ οτι και μετεπειτα θελων κληρονομηϲαι την ευλογιαν απεδοκιμαϲθη μετανοιαϲ γαρ τοπο̅ ουχ ευρεν καιπερ μετα δακρυω̅ εκζητηϲαϲ αυτην
18 ου γαρ προϲεληλυθατε ψηλαφωμενω και κεκαυμενω πυρι και γνοφω και ζοφω και θυελλη
19 και ϲαλπιγγοϲ ηχω και φωνη ρηματων ηϲ οι ακουϲαντεϲ παρητηϲαντο μη προϲθειναι αυτοιϲ λογον
20 ουκ εφερον γαρ το διαϲτελλομενον καν θηριο̅ θιγη του ορουϲ λιθοβοληθηϲεται
21 και ουτω φοβερον ην το φανταζομενον μωϲηϲ ειπεν εκφοβοϲ ειμι και εντρομοϲ
22 ου γαρ προϲεληλυθατε ϲιων ορει και πολει θ̅υ̅ ζωντοϲ ι̅λ̅η̅μ̅ {επουρανιων} [10] και μυριαϲιν αγγελω̅ πανηγυρει
23 και εκκληϲια πρωτοτοκων απογεγραμμενων εν ο̅υ̅ν̅ο̅ι̅ϲ̅ και κριτη θ̅ω̅ παντω̅ και π̅ν̅α̅ϲ̅ι̅ δικαιων τετελειωμενων
24 και διαθηκηϲ νεαϲ μεϲιτη ι̅υ̅ και αιματι ραντιϲμου κριττον λαλουντι παρα τον αβελ
25 βλεπετε μη παραιτηϲηϲθε τον λαλουντα ει γαρ εκεινοι ουκ εξεφυγον επι γηϲ παραιτηϲαμενοι τον χρηματιζοντα πολυ μαλλον ημειϲ οι τον απ ουρανων αποϲτρεφομενοι
26 ου η φωνη την γην εϲαλευϲε̅ τοτε νυν δε επηγγελται λεγω̅ ετι απαξ εγω ϲειϲω ου μονον την γην αλλα και τον ο̅υ̅ν̅ο̅ν̅
27 το δε ετι απαξ δηλοι την των ϲαλευομενων μεταθεϲιν ωϲ πεποιημενων
28 διο βαϲιλεια̅ αϲαλευτον παραλαμβανοντεϲ εχωμεν χαριν δι ηϲ λατρευωμεν ευαρεϲτωϲ τω θ̅ω̅ μετα ευλαβειαϲ και δεουϲ
29 και γαρ ο θ̅ϲ̅ ημων πυρ καταναλιϲκο̅

Примечания:

22  [10] {επουρανιω}

Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Послание к Евреям апостола Павла, 12 глава

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно вы будете приятно удивлены.


2007–2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.