Библия » Елизаветинская Елизаветинская Библия

От Матфея 5 Евангелие от Матфея 5 глава

1 Ѹ҆зрѣ́въ же наро́ды, взы́де на горѹ̀: и҆ сѣ́дшѹ є҆мѹ̀, пристѹпи́ша къ немѹ̀ ѹ҆чн҃цы̀ є҆гѡ̀.
2 И҆ ѿве́рзъ ѹ҆ста̀ своѧ҄, ѹ҆ча́ше и҆̀хъ, гл҃ѧ:
3 бл҃же́ни ни́щїи дѹ́хомъ: ѩ҆́кѡ тѣ́хъ є҆́сть цр҇твїе нб҇ное.
4 Бл҃же́ни пла́чѹщїи: ѩ҆́кѡ ті́и ѹ҆тѣ́шатсѧ.
5 Бл҃же́ни кро́тцыи: ѩ҆́кѡ ті́и наслѣ́дѧтъ зе́млю.
6 Бл҃же́ни а҆́лчѹщїи и҆ жа́ждѹщїи пра́вды: ѩ҆́кѡ ті́и насы́тѧтсѧ.
7 Бл҃же́ни мл҇тивїи: ѩ҆́кѡ ті́и поми́ловани бѹ́дѹтъ.
8 Бл҃же́ни чт҇їи срдцемъ: ѩ҆́кѡ ті́и бг҃а ѹ҆́зрѧтъ.
9 Бл҃же́ни миротво́рцы: ѩ҆́кѡ ті́и сн҃ове бж҃їи нарекѹ́тсѧ.
10 Бл҃же́ни и҆згна́ни пра́вды ра́ди: ѩ҆́кѡ тѣ́хъ є҆́сть цр҇твїе нб҇ное.
11 Бл҃же́ни є҆стѐ, є҆гда̀ поно́сѧтъ ва́мъ, и҆ и҆жденѹ́тъ, и҆ рекѹ́тъ всѧ́къ ѕо́лъ глаго́лъ на вы̀ лжѹ́ще, менє̀ ра́ди:
12 ра́дѹйтесѧ и҆ весели́тесѧ, ѩ҆́кѡ мзда̀ ва́ша мно́га на нб҃сѣ́хъ: та́кѡ бо и҆згна́ша про҇ро́ки, и҆̀же (бѣ́ша) пре́жде ва́съ.
13 Вы̀ є҆стѐ со́ль землѝ: а҆́ще же со́ль ѡ҆бѹѧ́етъ, чи́мъ ѡ҆соли́тсѧ; ни во что́же бѹ́детъ ктомѹ̀, то́чїю да и҆зсы́пана бѹ́детъ во́нъ и҆ попира́ема человѣ҄ки.
14 (За҄ 11.) Вы̀ є҆стѐ свѣ́тъ мі́ра: не мо́жетъ гра́дъ ѹ҆кры́тисѧ верхѹ̀ горы̀ стоѧ̀:
15 нижѐ вжига́ютъ свѣти́лника и҆ поставлѧ́ютъ є҆го̀ под̾ спѹ́домъ, но на свѣ́щницѣ, и҆ свѣ́титъ всѣ҄мъ, и҆̀же въ хра́минѣ (сѹ́ть).
16 Та́кѡ да просвѣти́тсѧ свѣ́тъ ва́шъ пред̾ человѣ҄ки, ѩ҆́кѡ да ви́дѧтъ ва҄ша дѡ́браѧ дѣла̀ и҆ просла́вѧтъ ѻ҆ц҃а̀ ва́шего, и҆́же на нб҃сѣ́хъ.
17 (Да) не мни́те, ѩ҆́кѡ прїидо́хъ разори́ти зако́нъ, и҆лѝ про҇ро́ки: не прїидо́хъ разори́ти, но и҆спо́лнити.
18 А҆ми́нь бо гл҃ю ва́мъ: до́ндеже пре́йдетъ не́бо и҆ землѧ̀, ї҆ѡ́та є҆ди́на, и҆лѝ є҆ди́на черта̀ не пре́йдетъ ѿ зако́на, до́ндеже всѧ҄ бѹ́дѹтъ.
19 И҆́же а҆́ще разори́тъ є҆ди́нѹ за́повѣдїй си́хъ ма́лыхъ и҆ наѹчи́тъ та́кѡ человѣ́ки, мні́й нарече́тсѧ въ цр҇твїи нб҇нѣмъ: а҆ и҆́же сотвори́тъ и҆ наѹчи́тъ, се́й ве́лїй нарече́тсѧ въ цр҇твїи нб҇нѣмъ.
20 (За҄ 12.) Гл҃ю бо ва́мъ, ѩ҆́кѡ а҆́ще не и҆збѹ́детъ пра́вда ва́ша па́че кни҄жникъ и҆ фарїсє́й, не вни́дете въ цр҇твїе нб҇ное.
21 Слы́шасте, ѩ҆́кѡ рече́но бы́сть дрє́внимъ: не ѹ҆бїе́ши: и҆́же (бо) а҆́ще ѹ҆бїе́тъ, пови́ненъ є҆́сть сѹдѹ̀.
22 А҆́зъ же гл҃ю ва́мъ, ѩ҆́кѡ всѧ́къ гнѣ́ваѧйсѧ на бра́та своего̀ всѹ́е пови́ненъ є҆́сть сѹдѹ̀: и҆́же бо а҆́ще рече́тъ бра́тѹ своемѹ̀: рака̀, пови́ненъ є҆́сть со́нмищѹ: а҆ и҆́же рече́тъ: ѹ҆ро́де, пови́ненъ є҆́сть гее́ннѣ ѻ҆́гненнѣй.
23 А҆́ще ѹ҆̀бо принесе́ши да́ръ тво́й ко ѻ҆лтарю̀ и҆ тѹ̀ помѧне́ши, ѩ҆́кѡ бра́тъ тво́й и҆́мать нѣ́что на тѧ̀:
24 ѡ҆ста́ви тѹ̀ да́ръ тво́й пред̾ ѻ҆лтаре́мъ и҆ ше́дъ пре́жде смири́сѧ съ бра́томъ твои́мъ, и҆ тогда̀ прише́дъ принесѝ да́ръ тво́й.
25 Бѹ́ди ѹ҆вѣщава́ѧсѧ съ сопе́рникомъ твои́мъ ско́рѡ, до́ндеже є҆сѝ на пѹтѝ съ ни́мъ, да не преда́стъ тебѐ сопе́рникъ сѹдїѝ, и҆ сѹдїѧ̀ тѧ̀ преда́стъ слѹзѣ̀, и҆ въ темни́цѹ вве́рженъ бѹ́деши:
26 а҆ми́нь гл҃ю тебѣ̀: не и҆зы́деши ѿтѹ́дѹ, до́ндеже возда́си послѣ́днїй кодра́нтъ.
27 (За҄ 13.) Слы́шасте, ѩ҆́кѡ рѣче́но бы́сть дрє́внимъ: не прелюбы̀ сотвори́ши.
28 А҆́зъ же гл҃ю ва́мъ, ѩ҆́кѡ всѧ́къ, и҆́же воззри́тъ на женѹ̀ ко є҆́же вожделѣ́ти є҆ѧ̀, ѹ҆жѐ любодѣ́йствова съ не́ю въ се́рдцы свое́мъ:
29 а҆́ще же ѻ҆́ко твоѐ десно́е соблажнѧ́етъ тѧ̀, и҆змѝ є҆̀ и҆ ве́рзи ѿ себє̀: ѹ҆́не бо тѝ є҆́сть, да поги́бнетъ є҆ди́нъ ѿ ѹ҆́дъ твои́хъ, а҆ не всѐ тѣ́ло твоѐ вве́ржено бѹ́детъ въ гее́ннѹ (ѻ҆́гненнѹю):
30 и҆ а҆́ще десна́ѧ твоѧ̀ рѹка̀ соблажнѧ́етъ тѧ̀, ѹ҆сѣцы̀ ю҆̀ и҆ ве́рзи ѿ себє̀: ѹ҆́не бо тѝ є҆́сть, да поги́бнетъ є҆ди́нъ ѿ ѹ҆́дъ твои́хъ, а҆ не всѐ тѣ́ло твоѐ вве́ржено бѹ́детъ въ гее́ннѹ.
31 Рече́но же бы́сть, ѩ҆́кѡ и҆́же а҆́ще пѹ́ститъ женѹ̀ свою̀, да да́стъ є҆́й кни́гѹ распѹ́стнѹю.
32 А҆́зъ же гл҃ю ва́мъ, ѩ҆́кѡ всѧ́къ ѿпѹща́ѧй женѹ̀ свою̀, ра́звѣ словесѐ любодѣ́йнагѡ, твори́тъ ю҆̀ прелюбодѣ́йствовати: и҆ и҆́же пѹщени́цѹ по́йметъ, прелюбодѣ́йствѹетъ.
33 (За҄ 14.) Па́ки слы́шасте, ѩ҆́кѡ рѣче́но бы́сть дрє́внимъ: не во лжѹ̀ клене́шисѧ, возда́си же гд҇еви клѧ҄твы твоѧ҄.
34 А҆́зъ же гл҃ю ва́мъ не клѧ́тисѧ всѧ́кѡ: ни нб҃омъ, ѩ҆́кѡ пр҇то́лъ є҆́сть бж҃їй:
35 ни земле́ю, ѩ҆́кѡ подно́жїе є҆́сть нога́ма є҆гѡ̀: ни ї҆ер҇ли́момъ, ѩ҆́кѡ гра́дъ є҆́сть вели́кагѡ цр҃ѧ̀:
36 нижѐ главо́ю твое́ю клени́сѧ, ѩ҆́кѡ не мо́жеши вла́са є҆ди́нагѡ бѣ́ла и҆лѝ че́рна сотвори́ти:
37 бѹ́ди же сло́во ва́ше: є҆́й, є҆́й: нѝ, нѝ: ли́шше же сею̀ ѿ непрїѧ́зни є҆́сть.
38 Слы́шасте, ѩ҆́кѡ рѣче́но бы́сть: ѻ҆́ко за ѻ҆́ко, и҆ зѹ́бъ за зѹ́бъ.
39 А҆́зъ же гл҃ю ва́мъ не проти́витисѧ ѕлѹ̀: но а҆́ще тѧ̀ кто̀ ѹ҆да́ритъ въ деснѹ́ю твою̀ лани́тѹ, ѡ҆братѝ є҆мѹ̀ и҆ дрѹгѹ́ю:
40 и҆ хотѧ́щемѹ сѹди́тисѧ съ тобо́ю и҆ ри́зѹ твою̀ взѧ́ти, ѿпѹстѝ є҆мѹ̀ и҆ срачи́цѹ:
41 и҆ а҆́ще кто̀ тѧ̀ по́йметъ по си́лѣ по́прище є҆ди́но, и҆дѝ съ ни́мъ два̀.
42 (За҄ 15.) Просѧ́щемѹ ѹ҆ тебє̀ да́й, и҆ хотѧ́щаго ѿ тебє̀ заѧ́ти не ѿвратѝ.
43 Слы́шасте, ѩ҆́кѡ рѣче́но є҆́сть: возлю́биши и҆́скреннѧго твоего̀ и҆ возненави́диши врага̀ твоего̀.
44 А҆́зъ же гл҃ю ва́мъ: люби́те врагѝ ва́шѧ, благослови́те кленѹ́щыѧ вы̀, добро̀ твори́те ненави́дѧщымъ ва́съ, и҆ моли́тесѧ за творѧ́щихъ ва́мъ напа́сть и҆ и҆згонѧ́щыѧ вы̀,
45 ѩ҆́кѡ да бѹ́дете сн҃ове ѻ҆ц҃а̀ ва́шегѡ, и҆́же є҆́сть на нб҃сѣ́хъ: ѩ҆́кѡ со́лнце своѐ сїѧ́етъ на ѕлы҄ѧ и҆ бл҃гї҄ѧ и҆ дожди́тъ на првдныѧ и҆ на непра́вєдныѧ.
46 А҆́ще бо лю́бите лю́бѧщихъ ва́съ, кѹ́ю мздѹ̀ и҆́мате; не и҆ мытари҄ ли то́жде творѧ́тъ;
47 И҆ а҆́ще цѣлѹ́ете дрѹ́ги ва́шѧ то́кмѡ, что̀ ли́шше творитѐ; не и҆ ѩ҆зы҄чницы ли та́кожде творѧ́тъ;
48 Бѹ́дите ѹ҆̀бо вы̀ соверше́ни, ѩ҆́коже ѻ҆ц҃ъ ва́шъ нб҇ный соверше́нъ є҆́сть.
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Евангелие от Матфея святое благовествование, 5 глава. Елизаветинская Библия.

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.

Public Domain

Public Domain — общественное достояние.
Елизаветинская Библия на церковнославянском языке.
© 1751, 1762, 1756, 1784

Я ХОЧУ ПОМОЧЬ

От Матфея 5 глава в переводах:
От Матфея 5 глава, комментарии:
 1. Новой Женевской Библии
 2. Толкование Мэтью Генри
 3. Комментарии МакДональда
 4. Толковая Библия Лопухина
 5. Комментарии Баркли
 6. Комментарии Джона Райла
 7. Толкования Августина
 8. Толкование Иоанна Златоуста
 9. Толкование Феофилакта Болгарского
 10. Новый Библейский Комментарий
 11. Лингвистический. Роджерс
 12. Комментарии Давида Стерна
 13. Библия говорит сегодня
 14. Комментарии Скоуфилда


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.