Библия » Ватиканский кодекс – 4 век

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5 κεφάλαιο

1 μετα ταυτα ην εορτη των ιουδαιων και ανεβη ι̅ϲ̅ ειϲ ιεροϲολυμα
2 εϲτιν δε εν τοιϲ ιεροϲολυμοιϲ επι τη προβατικη κολυμβηθρα η επιλεγομενη εβραιϲτι βηθϲαιδα πεντε ϲτοαϲ εχουϲα
3 εν ταυταιϲ κατεκειτο πληθοϲ των αϲθενουντων τυφλων χωλων ξηρων
4 [отсутствует]
5 ην δε τιϲ ανθρωποϲ εκει τριακοντα οκτω ετη εχων εν τη αϲθενεια αυτου
6 τουτο̅ ιδων ο ι̅ϲ̅ κατακειμενον και γνουϲ οτι πολυν ηδη χρονον εχει λεγει αυτω θελειϲ υγιηϲ γενεϲθαι
7 απεκριθη αυτω ο αϲθενων κ̅ε̅ ανθρωπον ουκ εχω ινα οταν ταραχθη το υδωρ βαλη με ειϲ την κολυμβηθραν εν ω δε ερχομαι εγω αλλοϲ {προϲ} [8] εμου καταβαινει
8 λεγει αυτω ο ι̅ϲ̅ εγειρε αρον τον κραβαττον ϲου και περιπατει
9 και ευθεωϲ εγενετο υγιηϲ ο ανθρωποϲ και ηρε τον κραβαττον αυτου και περιεπατει ην δε ϲαββατον εν εκεινη τη ημερα
10 ελεγον ουν οι ιουδαιοι τω τεθεραπευμενω ϲαββατον εϲτιν και ουκ εξεϲτι̅ ϲοι αραι τον κραβαττο̅
11 οϲ δε απεκριθη αυτοιϲ ο ποιηϲαϲ με υγιη εκεινοϲ μοι ειπεν αρον τον κραβαττον ϲου και περιπατει
12 ηρωτηϲαν αυτον τιϲ εϲτιν ο ανθρωποϲ ο ειπων ϲοι αρον και περιπατει
13 ο δε ιαθειϲ ουκ ηδει τιϲ εϲτιν ο γαρ ι̅ϲ̅ εξενευϲεν οχλου ο̅τοϲ εν τω τοπω
14 μετα ταυτα ευριϲκει αυτο̅ ι̅ϲ̅ εν τω ιερω και ειπε̅ αυτω ιδε υγιηϲ γεγοναϲ μηκετι αμαρτανε ινα μη χειρον ϲοι τι γενηται
15 απηλθε̅ ο ανθρωποϲ και ανηγγειλεν τοιϲ ιουδαιοιϲ οτι ι̅ϲ̅ εϲτιν ο ποιηϲαϲ αυτον υγιη
16 και δια τουτο εδιωκον οι ιουδαιοι τον ι̅ν̅ οτι ταυτα εποιει εν ϲαββατω
17 ο δε απεκρεινατο αυτοιϲ ο πατηρ μου εωϲ αρτι εργαζεται καγω εργαζομαι
18 δια τουτο ουν μαλλον εζητουν αυτον οι ιουδαιοι αποκτειναι οτι ου μονον ελυε το ϲαββατον αλλα και πατερα ιδιον ελεγεν τον θ̅ν̅ ιϲον εαυτον ποιων τω θ̅ω̅
19 απεκρινατο ουν και ελεγεν αυτοιϲ αμην αμην λεγω υμι̅ ου δυναται ο υιοϲ ποιειν αφ εαυτου ουδεν αν μη τι βλεπη τον πατερα ποιουντα α γαρ α̅ εκεινοϲ ποιη ταυτα και ο υιοϲ ομοιωϲ ποιει
20 ο γαρ πατηρ φιλει τον υιον και παντα δεικνυϲιν αυτω α αυτοϲ ποιει και μειζονα τουτω̅ δειξει αυτω εργα ινα υμειϲ θαυμαζητε
21 ωϲπερ γαρ ο πατηρ εγειρει τουϲ νεκρουϲ και ζωοποιει ουτωϲ και ο υιοϲ ουϲ θελει ζωοποιει
22 ουδε γαρ ο πατηρ κρινει ουδενα αλλα την κριϲιν παϲαν δεδωκεν τω υιω
23 ινα παντεϲ τειμωϲι τον υιον καθωϲ τειμωϲι τον πατερα ο μη τειμων τον υιον ου τειμα τον πατερα τον πεμψαντα αυτον
24 αμην αμην λεγω υμιν οτι ο τον λογον μου ακουω̅ και πιϲτευων τω πεμψαντι με εχει ζωην αιωνιον και ειϲ κριϲιν ουκ ερχεται αλλα μεταβεβηκεν εκ του θανατου ειϲ την ζωην
25 αμην αμην λεγω υμι̅ οτι ερχεται ωρα και νυ̅ εϲτιν οτε οι νεκροι ακουϲουϲιν τηϲ φωνηϲ του υιου του θ̅υ̅ και οι ακουϲαντεϲ ζηϲουϲιν
26 ωϲπερ γαρ ο πατηρ εχει ζωην εν εαυτω ουτωϲ και τω υιω εδωκεν ζωην εχειν εν εαυτω
27 και εξουϲια̅ εδωκεν αυτω κριϲιν ποιειν οτι υιοϲ ανθρωπου εϲτιν
28 μη θαυμαζετε τουτο οτι ερχεται ωρα εν η παντεϲ οι εν τοιϲ μνημειοιϲ ακουϲουϲιν τηϲ φωνηϲ αυτου
29 και εκπορευϲονται οι τα αγαθα ποιηϲαντεϲ ειϲ αναϲταϲιν ζωηϲ οι τα φαυλα πραξαντεϲ ειϲ αναϲταϲιν κριϲεωϲ
30 ου δυναμαι εγω ποιειν απ εμαυτου ουδεν καθωϲ ακουω κρεινω και η κριϲιϲ η εμη δικαια εϲτιν οτι ου ζητω το θελημα το εμον αλλα το θελημα του πεμψαντοϲ με
31 εαν εγω μαρτυρω περι εμαυτου η μαρτυρια μου ουκ εϲτιν αληθηϲ
32 αλλοϲ εϲτιν ο μαρτυρων περι εμου και οιδα οτι αληθηϲ εϲτιν η μαρτυρια ην μαρτυρει περι εμου
33 υμειϲ απεϲταλκατε προϲ ιωανην και μεμαρτυρηκε τη αληθεια
34 εγω δε ου παρα ανθρωπου την μαρτυριαν λαμβανω αλλα ταυτα λεγω ινα υμειϲ ϲωθητε
35 εκεινοϲ ην ο λυχνοϲ ο καιομενοϲ και φαινων υμειϲ δε ηθεληϲατε αγαλλιαθηναι προϲ ωραν εν τω φωτι αυτου
36 εγω δε εχω την μαρτυριαν μειζω̅ του ιωανου τα γαρ εργα α δεδωκεν μοι ο πατηρ ινα τελειωϲω αυτα αυτα τα εργα α ποιω μαρτυρει περι εμου οτι ο πατηρ με απεϲταλκεν
37 και ο πεμψαϲ με πατηρ εκεινοϲ μεμαρτυρηκεν περι εμου ουτε φωνην αυτου πωποτε ακηκοατε ουτε ειδοϲ αυτου εωρακατε
38 και τον λογον αυτου ουκ εχετε εν υμιν μενοντα οτι ον απεϲτειλεν εκεινοϲ τουτω υμειϲ ου πιϲτευετε
39 εραυνατε ταϲ γραφαϲ οτι υμειϲ δοκειτε εν αυταιϲ ζωην αιωνιο̅ εχειν και εκειναι ειϲι̅ αι μαρτυρουϲαι περι εμου
40 και ου θελετε ελθειν προϲ με ινα ζωη̅ εχητε
41 δοξαν παρα ανθρωπων ου λαμβανω
42 αλλα εγνωκα υμαϲ οτι την αγαπην του θ̅υ̅ ουκ εχετε εν εαυτοιϲ
43 εγω εληλυθα εν τω ονοματι του πατροϲ μου και ου λαμβανετε με εαν αλλοϲ ελθη εν τω ονοματι τω ιδιω εκεινον λημψεϲθε
44 πωϲ δυναϲθε υμειϲ πιϲτευϲαι δοξαν παρ αλληλω̅ λαμβανοντεϲ και τη̅ δοξαν την παρα του μονου ου ζητειτε
45 μη δοκειτε οτι εγω κατηγορηϲω υμων προϲ τον πατερα εϲτιν ο κατηγορων υμων προϲ το̅ πατερα μωυϲηϲ ειϲ ον υμειϲ ηλπικατε
46 ει γαρ επιϲτευετε μωυϲει επιϲτευετε αν εμοι περι γαρ εμου εκεινοϲ εγραψεν
47 ει δε τοιϲ εκεινου γραμμαϲιν ου πιϲτευετε πωϲ τοιϲ εμοιϲ ρημαϲιν πιϲτευετε

Примечания:

7  [8] {προ}

Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Евангелие от Иоанна, 5 глава

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.


2007–2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.