Библия » Ватиканский кодекс – 4 век

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8 κεφάλαιο

1 [отсутствует]
2 [отсутствует]
3 [отсутствует]
4 [отсутствует]
5 [отсутствует]
6 [отсутствует]
7 [отсутствует]
8 [отсутствует]
9 [отсутствует]
10 [отсутствует]
11 [отсутствует]
12 παλιν ουν αυτοιϲ ελαληϲεν ι̅ϲ̅ λεγων εγω ειμι το φωϲ του κοϲμου ο ακολουθων μοι ου μη περιπατηϲη εν τη ϲκοτια αλλ εξει το φωϲ τηϲ ζωηϲ
13 ειπον ουν αυτω οι φαρειϲαιοι ϲυ περι ϲεαυτου μαρτυρειϲ η μαρτυρια ϲου ουκ εϲτι̅ αληθηϲ
14 απεκριθη ι̅ϲ̅ και ειπεν αυτοιϲ καν εγω μαρτυρω περι εμαυτου η μαρτυρια μου αληθηϲ εϲτιν οτι οιδα ποθεν ηλθον και που υπαγω υμειϲ δε ουκ οιδατε ποθεν ερχομαι η που υπαγω
15 υμειϲ κατα τα τη̅ ϲαρκα κρεινετε εγω ου κρεινω ουδενα
16 και εαν κρεινω δε εγω η κριϲιϲ η εμη αληθινη εϲτιν οτι μονοϲ ουκ ειμι αλλ εγω και ο πεμψαϲ με πατηρ
17 και εν τω νομω δε τω υμετερω γεγραπται οτι δυο ανθρωπω̅ η μαρτυρια αληθηϲ εϲτιν
18 εγω ειμι ο μαρτυρων περι εμαυτου και μαρτυρει περι εμου ο πεμψαϲ με πατηρ
19 ελεγον ουν αυτω που εϲτι̅ ο πατηρ ϲου απεκριθη ι̅ϲ̅ ουτε εμε οιδατε ουτε τον πατερα μου ει εμε ηδειτε και τον πατερα μου αν ηδειτε
20 ταυτα τα ρηματα ελαληϲεν εν τω γαζοφυλακιω διδαϲκων εν τω ιερω και ουδειϲ επιαϲεν αυτον οτι ουπω εληλυθει η ωρα αυτου
21 ειπεν ουν παλιν αυτοιϲ εγω υπαγω και ζητηϲετε με και εν τη αμαρτια υμων αποθανειϲθε οπου εγω υπαγω υμειϲ ου δυναϲθε ελθειν
22 ελεγον ουν οι ιουδαιοι μητι αποκτενει εαυτον οτι λεγει οπου εγω υπαγω υμειϲ ου δυναϲθε ελθειν
23 και ελεγε̅ αυτοιϲ υμειϲ εκ τω̅ κατω εϲτε εγω εκ τω̅ ανω ειμι υμειϲ εκ τουτου του κοϲμου εϲτε εγω ουκ ειμι εκ του κοϲμου τουτου
24 ειπον ου̅ υμειν οτι αποθανειϲθε εν ταιϲ αμαρτιαιϲ υμω̅ εαν γαρ μη πιϲτευϲητε οτι εγω ειμι αποθανειϲθε εν ταιϲ αμαρτιαιϲ υμων
25 ελεγον ουν αυτω ϲυ τιϲ ει ειπεν αυτοιϲ ι̅ϲ̅ την αρχην ο τι και λαλω υμιν
26 πολλα εχω περι υμων λαλειν και κρεινειν αλλ ο πεμψαϲ με αληθηϲ εϲτιν καγω α ηκουϲα παρ αυτου ταυτα λαλω ειϲ τον κοϲμον
27 ουκ εγνωϲαν οτι τον πατερα αυτοιϲ ελεγεν
28 ειπεν ουν ο ι̅ϲ̅ οτι οταν υψωϲητε τον υιον του ανθρωπου τοτε γνωϲεϲθε οτι εγω ειμι και απ εμαυτου ποιω ουδε̅ αλλα καθωϲ εδιδαξεν με ο πατηρ μου ταυτα λαλω
29 και ο πεμψαϲ με μετ εμου εϲτιν ουκ αφηκεν με μονον οτι εγω τα αρεϲτα αυτω ποιω παντοτε
30 ταυτα αυτου λαλουντοϲ πολλοι επιϲτευϲαν ειϲ αυτον
31 ελεγεν ουν ο ι̅ϲ̅ προϲ τουϲ πεπιϲτευκοταϲ αυτω ιουδαιουϲ εαν υμειϲ μεινητε εν τω λογω τω εμω αληθωϲ μαθηται μου εϲτε
32 και γνωϲεϲθε την αληθειαν και η αληθεια ελευθερωϲει υμαϲ
33 απεκριθηϲαν προϲ αυτον ϲπερμα αβρααμ εϲμεν και ουδενι δεδουλευκαμεν πωποτε πωϲ ϲυ λεγειϲ οτι ελευθεροι γενηϲεϲθε
34 απεκριθη αυτοιϲ ι̅ϲ̅ αμην αμην λεγω υμιν οτι παϲ ο ποιω̅ την αμαρτιαν δουλοϲ εϲτιν τηϲ αμαρτιαϲ
35 ο δε δουλοϲ ου μενει εν τη οικια ειϲ τον αιωνα ο υιοϲ μενει ειϲ τον αιωνα
36 εαν ουν ο υιοϲ υμαϲ ελευθερωϲη οντωϲ ελευθεροι εϲεϲθε
37 οιδα οτι ϲπερμα αβρααμ εϲτε αλλα ζητειτε {με αποκτειναι} [12] οτι ο λογοϲ ο εμοϲ ου χωρει εν υμιν
38 α εγω εωρακα παρα τω πατρι λαλω και υμειϲ ουν α ηκουϲατε παρα του πατροϲ ποιειτε
39 απεκριθηϲαν και ειπαν αυτω ο πατηρ ημων αβρααμ εϲτιν λεγει αυτοιϲ ι̅ϲ̅ ει τεκνα του αβρααμ εϲτε τα εργα του αβρααμ ποιειτε
40 νυν δε ζητειτε με αποκτειναι ανθρωπον οϲ την αληθειαν υμιν λελαληκα ην ηκουϲα παρα του θ̅υ̅ τουτο αβρααμ ουκ εποιηϲε̅
41 υμειϲ ποιειτε τα εργα του πατροϲ υμων ειπο̅ αυτω ημειϲ εκ πορνειαϲ ουκ εγεννηθημεν ενα πατερα εχομεν το̅ θ̅ν̅
42 ειπεν αυτοιϲ ι̅ϲ̅ ει ο θ̅ϲ̅ ο πατηρ υμων ην ηγαπατε αν εμε εγω γαρ εκ του θ̅υ̅ εξηλθον και ηκω ουδε γαρ απ εμαυτου εληλυθα αλλ εκεινοϲ με απεϲτειλεν
43 δια τι την λαλιαν την εμην ου γεινωϲκετε οτι ου δυναϲθε ακουει̅ τον λογον τον εμον
44 υμειϲ εκ του πατροϲ του διαβολου εϲτε και ταϲ επιθυμιαϲ του πατροϲ υμων θελετε ποιειν εκεινοϲ ανθρωποκτονοϲ ην απ αρχηϲ και εν τη αληθεια ουκ εϲτηκεν οτι ουκ εϲτιν αληθεια εν αυτω οταν λαλη το ψευδοϲ εκ των ιδιων λαλει οτι ψευϲτηϲ εϲτιν και ο πατηρ αυτου
45 εγω δε οτι την αληθειαν λεγω ου πιϲτευετε μοι
46 τιϲ εξ υμων ελεγχει με περι αμαρτιαϲ ει αληθειαν λεγω δια τι υμειϲ ου πιϲτευετε μοι
47 ο ων εκ του θ̅υ̅ τα ρηματα του θ̅υ̅ ακουει δια τουτο υμειϲ ουκ ακουετε οτι εκ του θ̅υ̅ ουκ εϲτε
48 απεκριθηϲαν οι ιουδαιοι και ειπαν αυτω ου καλωϲ λεγομεν ημειϲ οτι ϲαμαρειτηϲ ει ϲυ και δαιμονιον εχειϲ
49 απεκριθη ι̅ϲ̅ εγω δαιμονιον ουκ εχω αλλα τειμω τον πατερα μου και υμειϲ ατειμαζετε με
50 εγω δε ου ζητω την δοξαν μου εϲτιν ο ζητων και κρεινων
51 αμη̅ αμην λεγω υμιν εαν τιϲ τον εμον λογον τηρηϲη θανατον ου μη θεωρηϲη ειϲ τον αιωνα
52 ειπον αυτω οι ιουδαιοι νυν εγνωκαμεν οτι δαιμονιον εχειϲ αβρααμ απεθανε̅ και οι προφηται και ϲυ λεγειϲ εαν τιϲ τον λογον μου τηρηϲη θανατον ου μη θεωρηϲη ειϲ τον αιωνα
53 μη ϲυ μειζω̅ ει του πατροϲ ημων αβρααμ οϲτιϲ απεθανε̅ και οι προφηται απεθανον τινα ϲεαυτον ποιειϲ
54 απεκριθη ι̅ϲ̅ εαν εγω δοξαϲω εμαυτο̅ η δοξα μου ουδεν εϲτι̅ εϲτιν ο πατηρ μου ο δοξαζων με ον υμειϲ λεγετε οτι θ̅ϲ̅ {υμων} [13] εϲτιν
55 και ουκ εγνωκατε αυτον εγω δε οιδα αυτον καν ειπω οτι ουκ οιδα αυτον εϲομαι ομοιοϲ υμιν ψευϲτηϲ αλλα οιδα αυτον και τον λογον αυτου τηρω
56 αβρααμ ο πατηρ υμων ηγαλλιαϲατο ινα {ειδη} [14] την ημεραν την εμην και ειδεν και εχαρη
57 ειπο̅ ουν οι ιουδαιοι προϲ αυτον πεντηκοντα ετη ουπω εχειϲ και αβρααμ εορακεϲ
58 ειπε̅ αυτοιϲ ι̅ϲ̅ αμην αμην λεγω υμιν πριν αβρααμ γενεϲθαι εγω ειμι
59 ηραν ουν λιθουϲ ινα βαλωϲιν επ αυτον ι̅ϲ̅ εκρυβη και εξηλθεν εκ του ιερου

Примечания:

37  [12] {αποκτειναι με}
54  [13] {ημων}
56  [14] {ιδη}

Нашли ошибку в тексте? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Евангелие от Иоанна, 8 глава

Обратите внимание. Номера стихов – это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно вы будете приятно удивлены.


2007-2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.
Рекомендуем хостинг, которым пользуемся сами – Beget. Стабильный. Недорогой.