Библия » Александрийский кодекс – 5 век

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13 κεφάλαιο

1 προ δε τηϲ εορτηϲ του παϲχα ειδωϲ ο ι̅ϲ̅ οτι ηλθε̅ αυτου η ωρα ινα μεταβη εκ του κοϲμου τουτου προϲ τον π̅ρ̅α̅ αγαπηϲαϲ τουϲ ιδιουϲ τουϲ ε̅ τω κοϲμω ειϲ τελοϲ ηγαπηϲε̅ αυτουϲ
2 και διπνου γενομενου του τε διαβολου ηδη βεβληκοτοϲ ειϲ την καρδιαν ιουδα ϲιμωνοϲ ιϲκαριωτου ινα αυτον παραδω
3 ειδωϲ ο ι̅ϲ̅ οτι παντα δεδωκεν αυτω ο π̅η̅ρ̅ ειϲ ταϲ χειραϲ και οτι απο θ̅υ̅ εξηλθεν και προϲ τον θ̅ν̅ υπαγει
4 εγειρεται εκ του διπνου και τιθηϲιν τα ιματια και λαβων λεντιον διεζωϲεν εαυτον
5 ειτα βαλλει υδωρ ειϲ τον νιπτηρα και {ηρξαντο} [27] νιπτειν τουϲ ποδαϲ των μαθητων και εκμαϲϲειν τω λεντιω ω ην διεζωϲμενοϲ
6 ερχεται ουν προϲ ϲιμωνα πετρον και λεγει αυτω εκεινοϲ κ̅ε̅ ϲυ μου νιπτειϲ τουϲ ποδαϲ
7 απεκριθη ι̅ϲ̅ και ειπε̅ αυτω ο εγω ποιω ϲυ ουκ οιδαϲ αρτι γνωϲη δε μετα ταυτα
8 λεγει αυτω πετροϲ ου μη νιψηϲ τουϲ ποδαϲ μου ειϲ τον αιωνα απεκριθη ι̅ϲ̅ αυτω εαν μη νιψω ϲε ουκ εχειϲ μεροϲ μετ εμου
9 λεγει αυτω ϲιμων πετροϲ κ̅ε̅ μη τουϲ ποδαϲ μου μονον αλλα και ταϲ χειραϲ και την κεφαλην
10 λεγει αυτω ο ι̅ϲ̅ ο λελουμενοϲ ουκ εχει χριαν η τουϲ ποδαϲ νιψαϲθαι αλλ εϲτιν καθαροϲ ολοϲ και υμειϲ καθαροι εϲτε αλλ ουχι παντεϲ
11 ηδει γαρ τον παραδιδοντα αυτον δια τουτο ειπεν ουχι παντεϲ καθαροι εϲτε
12 οτε ουν ενιψεν τουϲ ποδαϲ αυτων ελαβεν τα ιματια αυτου {} [28] γινωϲκετε τι πεποιηκα υμιν
13 υμειϲ φωνειτε με ο διδαϲκαλοϲ και ο κ̅ϲ̅ και καλωϲ λεγετε ειμι γαρ
14 ει ουν εγω ενιψα υμων τουϲ ποδαϲ ο κ̅ϲ̅ και ο διδαϲκαλοϲ και υμειϲ οφιλετε αλληλων νιπτει̅ τουϲ ποδαϲ
15 υποδειγμα γαρ δεδωκα υμιν ινα καθωϲ εγω εποιηϲα υμιν και υμειϲ ποιητε
16 αμην αμην λεγω υμι̅ ουκ εϲτιν δουλοϲ μειζων του κ̅υ̅ αυτου ουδε αποϲτολοϲ μειζων του πεμψαντοϲ αυτον
17 ει ταυτα οιδατε μακαριοι εϲτε εαν ποιητε αυτα
18 ου περι παντων υμων λεγω εγω γαρ οιδα ουϲ εξελεξαμη̅ αλλ ινα η γραφη πληρωθη ο τρωγων μετ εμου τον αρτο̅ επηρκεν επ εμε την πτερναν αυτου
19 απ αρτι λεγω υμιν προ του γενεϲθαι ινα οταν γενηται πιϲτευϲητε οτι εγω ειμι
20 αμην αμην λεγω υμι̅ ο λαμβανων ατινα πεμψω εμε λαμβανει ο δε εμε λαμβανω̅ λαμβανει τον πεμψαντα με
21 ταυτα ειπων ο ι̅ϲ̅ εταραχθη τω π̅ν̅ι̅ και εμαρτυρηϲεν και ειπε̅ αμην αμην λεγω υμιν οτι ειϲ εξ υμων παραδωϲει με
22 εβλεπον ουν ειϲ αλληλουϲ οι μαθηται απορουμενοι περι τινοϲ λεγει
23 ην δε ανακειμενοϲ ειϲ εκ των μαθητων αυτου εν τω κολπω του ι̅υ̅ ον ηγαπα ο ι̅ϲ̅
24 νευει ουν τουτω ϲιμω̅ πετροϲ πυθεϲθαι τιϲ αν ειη περι ου λεγει
25 επιπεϲων δε εκεινοϲ επι το ϲτηθοϲ του ι̅υ̅ λεγει αυτω κ̅ε̅ τιϲ εϲτιν
26 αποκρινεται ο ι̅ϲ̅ εκεινοϲ εϲτι̅ ω εγω εμβαψαϲ το ψωμιον επιδωϲω και εμψαϲ το ψωμιον διδωϲιν ιουδα ϲιμωνοϲ ιϲκαριωτη
27 και μετα το ψωμιον τοτε ειϲηλθεν ειϲ εκεινον ο ϲαταναϲ λεγει ουν αυτω ο ι̅ϲ̅ ο ποιειϲ ποιηϲον ταχειο̅
28 τουτο δε ουδειϲ εγνω των ανακειμενων προϲ τι ειπεν αυτω
29 τινεϲ γαρ εδοκουν επι το γλωϲϲοκομον ειχεν ιουδαϲ οτι λεγει αυτω ο ι̅ϲ̅ αγοραϲον ων χρια̅ εχομεν ειϲ την εορτην η τοιϲ πτωχοιϲ ινα τι δω
30 λαβων ου̅ το ψωμιον εκεινοϲ ευθεωϲ εξηλθεν ην δε νυξ
31 οτε εξηλθε̅ λεγει ο ι̅ϲ̅ νυν εδοξαϲθη ο υιοϲ του α̅ν̅ο̅υ̅ και ο θ̅ϲ̅ εδοξαϲθη εν αυτω
32 ει ο θ̅ϲ̅ εδοξαϲθη εν αυτω και ο θ̅ϲ̅ δοξαϲει αυτον εν εαυτω και ευθυϲ δοξαϲει αυτον
33 τεκνια ετι μικρον μεθ υμων ειμι ζητηϲεται με και καθωϲ ειπον τοιϲ ιουδαιοιϲ οτι οπου εγω υπαγω υμειϲ ου δυναϲθαι ελθειν και υμιν λεγω αρτι
34 εντολην καινην διδωμι υμιν ινα αγαπατε αλληλουϲ καθωϲ ηγαπηϲα υμαϲ ινα και υμειϲ αγαπατε αλληλουϲ
35 εν τουτω γνωϲονται παντεϲ οτι εμοι μαθηται εϲτε εαν αγαπην εχητε εν αλληλοιϲ
36 λεγει αυτω ϲιμων πετροϲ κ̅ε̅ που υπαγειϲ απεκριθη αυτω ι̅ϲ̅ οπου υπαγω ου δυναϲαι μοι νυν ακολουθηϲαι υϲτερον δε ακολουθηϲειϲ
37 λεγει αυτω πετροϲ κ̅ε̅ δια τι ου δυναϲαι μοι ακολουθηϲαι αρτι την ψυχην μου υπερ ϲου θηϲω
38 αποκρινεται ι̅ϲ̅ την ψυχην ϲου υπερ εμου θηϲειϲ αμην αμη̅ λεγω ϲοι ου μη αλεκτωρ φωνηϲη εωϲ ου απαρνηϲη με τρειϲ

Примечания:

5  [27] {ηρξατο}
12  [28] {και αναπεϲων παλιν ειπεν αυτοιϲ}

Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Евангелие от Иоанна, 13 глава

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно вы будете приятно удивлены.


2007–2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.