Библия » Александрийский кодекс – 5 век

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5 κεφάλαιο

1 μετα ταυτα ην εορτη των ιουδαιων και ανεβη ι̅ϲ̅ ειϲ ιεροϲολυμα
2 εϲτιν δε εν τοιϲ ιεροϲολυμοιϲ εν τη προβατικη κολυμβηθρα η επιλεγομενη εβραιϲτι βηθεϲδα πεντε ϲτοαϲ εχουϲα
3 εν ταυταιϲ κατεκειτο πληθοϲ πολυ των αϲθενουντων τυφλων χωλων ξηρων {} [8]
4 αγγελοϲ γαρ κ̅υ̅ κατα καιρον ελουετο εν τη κολυμβηθρα και εταραϲϲε το υδωρ ο ουν πρωτοϲ εμβαϲ μετα την ταραχην του υδατοϲ υγιηϲ εγεινετο οιω δηποτ ου̅ κατειχετο νοϲηματι
5 ην δε τιϲ α̅ν̅ο̅ϲ̅ εκει τριακοντα και οκτω ετη εχων εν τη αϲθενια
6 τουτον ιδωϲ ο ι̅ϲ̅ κατακειμενον και γνουϲ οτι πολυν ηδη χρονον εχει λεγει αυτω θελειϲ υγιηϲ γενεϲθαι {λεγει αυτω θελειϲ υγιηϲ γενεϲθαι} [9]
7 {απεκριθη} [10] αυτω ο αϲθενων κ̅ε̅ α̅ν̅ο̅ν̅ ουκ εχω ινα οταν ταραχθη το υδωρ βαλη με ειϲ την κολυμβηθρα̅ εν ω δε ερχομαι εγω αλλοϲ προ εμου καταβαινει
8 λεγει αυτω ο ι̅ϲ̅ εγειρε και αρον τον κραβαττον ϲου και περιπατει
9 και ευθεωϲ εγενετο υγιηϲ ο α̅ν̅ο̅ϲ̅ και ηρεν τον κραβαττον αυτου και περιπατει ην δε ϲαββατον εν εκεινη τη ημερα
10 ελεγον ουν οι ιουδαιοι τω τεθεραπευμενω ϲαββατον εϲτιν και ουκ εξεϲτιν ϲοι αραι τον κραβαττον
11 οϲ δε απεκριθη αυτοιϲ ο ποιηϲαϲ με υγιη εκεινοϲ μοι ειπεν αρον τον κραβαττον ϲου και περιπατει
12 {} [11]
13 ο δε ιαθειϲ ουκ ηδει τιϲ εϲτιν ο γαρ ι̅ϲ̅ εξενευϲεν οχλου οντοϲ εν τω τοπω
14 μετα ταυτα ευριϲκει αυτον ο ι̅ϲ̅ εν τω ιερω ϗ ειπεν αυτω ιδε υγιηϲ γεγοναϲ μηκετι αμαρτανε ινα μη χειρον ϲοι τι γενηται
15 και απηλθεν ο α̅ν̅ο̅ϲ̅ και ανηγγειλεν τοιϲ ιουδαιοιϲ οτι ι̅ϲ̅ εϲτιν ο ποιηϲαϲ αυτον υγιη
16 και δια τουτο εδιωκον τον ι̅ν̅ οι ιουδαιοι και εζητουν αυτον αποκτειναι οτι ταυτα εποιει εν ϲαββατω
17 ο δε ι̅ϲ̅ απεκρινατο αυτοιϲ ο π̅η̅ρ̅ μου εωϲ αρτι εργαζεται καγω εργαζομαι
18 δια τουτο ουν μαλλον εζητουν αυτον οι ιουδαιοι αποκτειναι οτι ου μονον ελυε το ϲαββατον αλλα και π̅ρ̅α̅ ιδιον ελεγε τον {ι̅ν̅} [12] ιϲον εαυτον ποιων τω θ̅ω̅
19 απεκρινατο ουν ο ι̅ϲ̅ και ειπε̅ αυτοιϲ αμην αμην λεγω υμι̅ ου δυναται ο υ̅ϲ̅ ποιειν αφ εαυτου ουδεν εαν μη τι βλεπη το̅ π̅ρ̅α̅ ποιουντα α γαρ εκεινοϲ ποιει ταυτα και ο υ̅ϲ̅ ομοιωϲ ποιει
20 ο γαρ π̅η̅ρ̅ φιλει τον υιον και πα̅τα διγνυϲιν αυτω α αυτοϲ ποιει και μειζονα τουτων διξει αυτω εργα ινα υμειϲ θαυμαζηται
21 ωϲπερ γαρ ο π̅η̅ρ̅ εγιρει τουϲ νεκρουϲ και ζωοποιει ουτωϲ και ο υ̅ϲ̅ ουϲ θελει ζωοποιει
22 ουδε γαρ ο π̅η̅ρ̅ κρινει ουδενα αλλα την κριϲιν παϲαν δεδωκεν τω υ̅ω̅
23 ινα παντεϲ τιμωϲιν τον υ̅ν̅ καθωϲ τιμωϲιν τον π̅ρ̅α̅ ο μη τιμων τον υ̅ν̅ ου τιμα τον π̅ρ̅α̅ τον πεμψαντα αυτον
24 αμην αμην λεγω υμιν οτι ο τον λογον μου ακουω̅ και πιϲτευων τω πεμψαντι με εχει ζωην αιωνιον και ειϲ κριϲιν ουκ ερχεται αλλα μεταβεβηκεν εκ του θανατου ειϲ την ζωην
25 αμην αμην λεγω υμιν οτι ερχεται ωρα και νυν εϲτιν οτε οι νεκροι ακουϲονται τηϲ φωνηϲ του υιου του θ̅υ̅ και οι ακουϲαντεϲ ζηϲονται
26 ωϲπερ γαρ ο π̅η̅ρ̅ εχει ζωην εν εαυτω ουτωϲ εδωκεν και τω υ̅ω̅ ζωην εχειν εν εαυτω
27 και εξουϲιαν εδωκεν αυτω κριϲιν ποιειν οτι υ̅ϲ̅ α̅ν̅ο̅υ̅ εϲτιν
28 μη θαυμαζετε τουτο οτι ερχεται ωρα εν η παντεϲ οι εν τοιϲ μνημειοιϲ ακουϲονται τηϲ φωνηϲ αυτου
29 και εκπορευϲονται οι τα αγαθα ποιηϲαντεϲ ειϲ αναϲταϲιν ζωηϲ οι δε τα φαυλα πραξαντεϲ ειϲ αναϲταϲιν κριϲεωϲ
30 ου δυναμαι εγω ποιειν απ εμαυτου ουδεν καθωϲ ακουω κρινω και η κριϲιϲ η εμη δικαια εϲτιν οτι ου ζητω το θελημα το εμον αλλα το θελημα του πεμψαντοϲ με
31 εαν εγω μαρτυρω περι εμαυτου η μαρτυρια μου ουκ εϲτι̅ αληθηϲ
32 αλλοϲ εϲτιν ο μαρτυρων περι εμου και οιδα οτι αληθηϲ εϲτιν η μαρτυρια η̅ μαρτυρει περι εμου
33 υμειϲ απεϲταλκατε προϲ ιωα̅νην και μεμαρτυρηκεν τη αληθεια
34 εγω δε ου παρα α̅ν̅ο̅υ̅ την μαρτυριαν λαμβανω αλλα ταυτα λεγω ινα υμειϲ ϲωθητε
35 εκεινοϲ ην ο λυχνοϲ ο καιομενοϲ και φαινων υμειϲ δε ηθεληϲατε προϲ ωραν αγαλλιαθηναι εν τω φωτι αυτου
36 εγω δε εχω την μαρτυριαν μειζων του ιωα̅νου τα γαρ εργα α εδωκεν μοι ο π̅η̅ρ̅ ινα τελειωϲω αυτα αυτα τα εργα α ποιω μαρτυρει περι εμου οτι ο π̅η̅ρ̅ με απεϲταλκεν
37 και ο πεμψαϲ με π̅η̅ρ̅ αυτοϲ μεμαρτυρηκεν περι εμου ουτε φωνην αυτου πωποτε ακηκοαται ουτε ιδοϲ αυτου εωρακατε
38 και τον λογον αυτου ουκ εχεται μενοντα εν υμιν οτι ον απεϲτειλεν εκεινοϲ τουτω υμειϲ ου πιϲτευεται
39 ερευνατε ταϲ γραφαϲ οτι υμειϲ δοκειτε εν αυταιϲ ζωην αιωνιον εχειν και εκειναι ειϲι̅ αι μαρτυρουϲαι περι εμου
40 και ου θελετε ελθειν προϲ με ινα ζωην εχητε
41 δοξαν παρα α̅ν̅ο̅υ̅ ου λαμβανω
42 αλλ εγνωκα υμαϲ οτι την αγαπην του θ̅υ̅ ου χεται εν εαυτοιϲ
43 εγω εληλυθα εν τω ονοματι του π̅ρ̅ϲ̅ μου και ου λαμβανεται με εαν αλλοϲ ελθη εν τω ονοματι τω ιδιω εκεινον λημψεϲθαι
44 πωϲ δυναϲθαι υμειϲ πιϲτευει̅ δοξαν παρα αλληλων λαμβανο̅τεϲ και την δοξαν την παρα του μονου θ̅υ̅ ου ζητειτε
45 μη δοκειτε οτι εγω κατηγορηϲω υμων προϲ τον π̅ρ̅α̅ εϲτι̅ ο κατηγορων υμων μωϲηϲ ειϲ ον υμειϲ ηλπικατε
46 ει γαρ επιϲτευεται μωϲει επιϲτευεται αν εμοι περι γαρ εμου εκεινοϲ εγραψεν
47 ει δε τοιϲ εκεινου γραμμαϲιν ου πιϲτευετε πωϲ τοιϲ εμοιϲ ρημαϲιν πιϲτευϲετε

Примечания:

3  [8] {εκδεχομενων την του υδατοϲ κινηϲιν}
6  [9] {}
7  [10] {λεγει}
12  [11] {ηρωτηϲαν ουν αυτον τιϲ εϲτιν ο α̅ν̅ο̅ϲ̅ ο ειπων ϲοι αρον τον κραβαττον ϲου και περιπατει}
18  [12] {θ̅ν̅}

Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Евангелие от Иоанна, 5 глава

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно вы будете приятно удивлены.


2007–2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.