Библия » VIN Подстрочник Винокурова

Михей 1 Михей 1 глава

1
Καὶ И 2532 CONJ
ἐγένετο случилось 1096 V-2ADI-3S
λόγος слово 3056 N-NSM
κυρίου Го́спода 2962 N-GSM
πρὸς к 4314 PREP
Μιχαιαν Михею   N-ASM
τὸν [который сын] 3588 T-ASM
τοῦ   3588 T-GSM
Μωρασθι Морасфа   N-GSM
ἐν в 1722 PREP
ἡμέραις дни 2250 N-DPF
Ιωαθαμ Иоафама 2488 N-PRI
καὶ и 2532 CONJ
Ἀχαζ Ахаза 881 N-PRI
καὶ и 2532 CONJ
Ἐζεκιου Езекии 1478 N-GSM
βασιλέων царей 935 N-GPM
Ιουδα, Иуды, 2455 N-PRI
ὑπὲρ сверх 5228 PREP
ὧν которого 3739 R-GPM
εἶδεν он увидел 1492 V-2AAI-3S
περὶ о 4012 PREP
Σαμαρείας Самарии 4540 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
περὶ о 4012 PREP
Ιερουσαλημ. Иерусалиме. 2419 N-PRI
2
Ἀκούσατε, Послушайте, 191 V-AAM-2P
λαοί, народы, 2992 N-NPM
λόγους, слова́, 3056 N-APM
καὶ и 2532 CONJ
προσεχέτω внимайте 4337 V-PAD-3S
  1510 T-NSF
γῆ земля 1093 N-NSF
καὶ и 2532 CONJ
πάντες все 3956 A-NPM
οἱ которые 3588 T-NPM
ἐν на 1722 PREP
αὐτῇ, ней, 846 P-DSF
καὶ и 2532 CONJ
ἔσται будет 1510 V-FDI-3S
κύριος Господь 2962 N-NSM
ἐν на 1722 PREP
ὑμῖν вас 5213 P-2DP
εἰς в 1519 PREP
μαρτύριον, свидетельство, 3142 N-ASN
κύριος Господь 2962 N-NSM
ἐξ из 1537 PREP
οἴκου до́ма 3624 N-GSM
ἁγίου святого 40 A-GSM
αὐτοῦ· Его; 846 D-GSM
3
διότι потому что 1360 CONJ
ἰδοὺ вот 2400 V-2AMM-2S
κύριος Господь 2962 N-NSM
ἐκπορεύεται выходит 1607 V-PNI-3S
ἐκ из 1537 PREP
τοῦ   3588 T-GSM
τόπου ме́ста 5117 N-GSM
αὐτοῦ Его 846 D-GSM
καὶ и 2532 CONJ
καταβήσεται сойдёт 2597 V-FDI-3S
καὶ и 2532 CONJ
ἐπιβήσεται возвысится 1910 V-FMI-3S
ἐπὶ над 1909 PREP
τὰ   3588 T-APN
ὕψη высотами 5311 N-APN
τῆς   3588 T-GSF
γῆς, земли́, 1093 N-GSF
4
καὶ и 2532 CONJ
σαλευθήσεται потрясутся 4531 V-FPI-3S
τὰ   3588 T-NPN
ὄρη го́ры 3735 N-NPN
ὑποκάτωθεν под   PREP
αὐτοῦ, Ним, 846 D-GSM
καὶ и 2532 CONJ
αἱ   3588 T-NPF
κοιλάδες долины   N-NPF
τακήσονται растают 5080 V-FMI-3P
ὡς как 5613 ADV
κηρὸς воск   N-NSM
ἀπὸ от 575 PREP
προσώπου лица́ 4383 N-GSN
πυρὸς огня 4442 N-GSN
καὶ и 2532 CONJ
ὡς как 5613 ADV
ὕδωρ вода 5204 N-NSN
καταφερόμενον текущая 2702 V-PPPNS
ἐν по 1722 PREP
καταβάσει. спуску. 2600 N-DSF
5
διὰ через 1223 PREP
ἀσέβειαν нечестие 763 N-ASF
Ιακωβ Иакова 2384 N-PRI
πάντα всё 3956 A-NPN
ταῦτα это 5023 D-NPN
καὶ и 2532 CONJ
διὰ через 1223 PREP
ἁμαρτίαν грех 266 N-ASF
οἴκου до́ма 3624 N-GSM
Ἰσραηλ. Израиля. 2474 N-PRI
τίς какое 5100 I-NSF
  1510 T-NSF
ἀσέβεια нечестие 763 N-NSF
τοῦ   3588 T-GSM
Ιακωβ Иакова? 2384 N-PRI
οὐ [разве] не 3739 PRT-N
Σαμάρεια Самария 4540 N-NSF
καὶ и 2532 CONJ
τίς какой 5100 I-NSF
  1510 T-NSF
ἁμαρτία грех 266 N-NSF
οἴκου до́ма 3624 N-GSM
Ιουδα Иуды? 2455 N-PRI
οὐχὶ [разве] не 3780 ADV
Ιερουσαλημ Иерусалим 2419 N-PRI
6
καὶ и 2532 CONJ
θήσομαι Я поставлю 5087 V-FMI-1S
Σαμάρειαν Самарию 4540 N-ASF
εἰς в 1519 PREP
ὀπωροφυλάκιον кладовую плодов   N-NASN
ἀγροῦ по́ля 68 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
εἰς в 1519 PREP
φυτείαν насаждение 5451 N-ASF
ἀμπελῶνος виноградника 290 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
κατασπάσω Я ниспровергну   V-FAI-1S
εἰς в 1519 PREP
χάος хаос   N-ASN
τοὺς   3588 T-APM
λίθους камни 3037 N-APM
αὐτῆς её 846 P-GSF
καὶ и 2532 CONJ
τὰ   3588 T-APN
θεμέλια основания 2310 N-APN
αὐτῆς её 846 P-GSF
ἀποκαλύψω· открою; 601 V-FAI-1S
7
καὶ и 2532 CONJ
πάντα все 3956 A-APN
τὰ   3588 T-APN
γλυπτὰ резные [изображения]   A-APN
αὐτῆς её 846 P-GSF
κατακόψουσιν разделят 2629 V-FAI-3P
καὶ и 2532 CONJ
πάντα всю 3956 A-APN
τὰ   3588 T-APN
μισθώματα плату 3410 N-APN
αὐτῆς её 846 P-GSF
ἐμπρήσουσιν сожгут 1714 V-FAI-3P
ἐν в 1722 PREP
πυρί, огне, 4442 N-DSN
καὶ и 2532 CONJ
πάντα всех 3956 A-APN
τὰ   3588 T-APN
εἴδωλα идолов 1497 N-APN
αὐτῆς её 846 P-GSF
θήσομαι Я поставлю 5087 V-FMI-1S
εἰς на 1519 PREP
ἀφανισμόν· угасание; 854 N-ASM
διότι потому что 1360 CONJ
ἐκ из 1537 PREP
μισθωμάτων платы 3410 N-GPN
πορνείας блуда 4202 N-GSF
συνήγαγεν она собрала 4863 V-2AAI-3S
καὶ и 2532 CONJ
ἐκ из 1537 PREP
μισθωμάτων платы 3410 N-GPN
πορνείας блуда 4202 N-GSF
συνέστρεψεν. она оговорила. 4962 V-AAI-3S
8
Ἕνεκεν Ради 1752 PREP
τούτου этого 5127 D-GSM
κόψεται восплачет 2875 V-FMI-3S
καὶ и 2532 CONJ
θρηνήσει, возопит, 2354 V-FMI-3S
πορεύσεται пойдёт 4198 V-FDI-3S
ἀνυπόδετος босая   A-NSF/M
καὶ и 2532 CONJ
γυμνή, нагая, 1131 A-NSF
ποιήσεται сделает 4160 V-FMI-3S
κοπετὸν рыдание 2870 N-ASM
ὡς как 5613 ADV
δρακόντων драконов 1404 N-GPM
καὶ и 2532 CONJ
πένθος скорбь 3997 N-ASN
ὡς как 5613 ADV
θυγατέρων дочерей 2364 N-GPF
σειρήνων· сирен;   N-GPF
9
ὅτι потому что 3754 CONJ
κατεκράτησεν выдерживает   V-AAI-3S
  1510 T-NSF
πληγὴ удар 4127 N-NSF
αὐτῆς, её, 846 P-GSF
διότι потому что 1360 CONJ
ἦλθεν пришёл 2064 V-2AAI-3S
ἕως до 2193 ADV
Ιουδα Иуды 2455 N-PRI
καὶ и 2532 CONJ
ἥψατο коснулся 680 V-ADI-3S
ἕως до 2193 ADV
πύλης воро́т 4439 N-GSF
λαοῦ народа 2992 N-GSM
μου, Моего, 3450 P-1GS
ἕως до 2193 ADV
Ιερουσαλημ. Иерусалима. 2419 N-PRI
10
οἱ которые 3588 T-NPM
ἐν в 1722 PREP
Γεθ, Гефе,   N-DS
μὴ не 3361 PRT-N
μεγαλύνεσθε· превозноси́тесь; 3170 V-PMD-2P
οἱ которые 3588 T-NPM
ἐν в 1722 PREP
Ἀκιμ, Акиме,   N-DS
μὴ не 3361 PRT-N
ἀνοικοδομεῖτε перестраивайте 456 V-PAD-2P
ἐξ   1537 PREP
οἴκου дом 3624 N-GSM
κατὰ на 2596 PREP
γέλωτα, смех, 1071 N-ASM
γῆν землю 1093 N-ASF
καταπάσασθε разбросаю   V-AMD-2P
κατὰ на 2596 PREP
γέλωτα смех 1071 N-ASM
ὑμῶν. ваш. 5216 P-2GP
11
κατοικοῦσα населяющая 2730 V-PAP-NSF
καλῶς хорошие 2573 ADV
τὰς   3588 T-APF
πόλεις города́ 4172 N-APF
αὐτῆς её 846 P-GSF
οὐκ не 3756 PRT-N
ἐξῆλθεν вышла 1831 V-2AAI-3S
κατοικοῦσα населяющая 2730 V-PAP-NSF
Σεννααν Сэннаан   N-AS
κόψασθαι бить себя в грудь 2875 V-AMP
οἶκον [за] дом 3624 N-ASM
ἐχόμενον рядом 2192 V-PMPAS
αὐτῆς, [с] её, 846 P-GSF
λήμψεται получит 2983 V-FDI-3S
ἐξ от 1537 PREP
ὑμῶν вас 5216 P-2GP
πληγὴν удар 4127 N-ASF
ὀδύνης. бедствия. 3601 N-GSF
12
τίς кто 5100 I-NSM
ἤρξατο на́чал 756 V-ADI-3S
εἰς на 1519 PREP
ἀγαθὰ доброе 18 A-APN
κατοικούσῃ населённую 2730 V-PAP-DSF
ὀδύνας бедствиями 3601 N-APF
ὅτι потому что 3754 CONJ
κατέβη сошло 2597 V-2AAI-3S
κακὰ зло 2556 A-NPN
παρὰ от 3844 PREP
κυρίου Го́спода 2962 N-GSM
ἐπὶ на 1909 PREP
πύλας воро́та 4439 N-APF
Ιερουσαλημ, Иерусалима, 2419 N-PRI
13
ψόφος шум   N-NSM
ἁρμάτων колесниц 716 N-GPN
καὶ и 2532 CONJ
ἱππευόντων. всадников. 2460 V-PAP-GPM
κατοικοῦσα населяющие 2730 V-PAP-NSF
Λαχις, Лахис,   N-NS
ἀρχηγὸς нача́ло 747 N-NSM
ἁμαρτίας грехов 266 N-GSF
αὐτή её 846 P-NSF
ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S
τῇ   3588 T-DSF
θυγατρὶ дочери 2364 N-DSF
Σιων, Сиона, 4622 N-PRI
ὅτι потому что 3754 CONJ
ἐν в 1722 PREP
σοὶ тебе 4671 P-DS
εὑρέθησαν были найдены 2147 V-API-3P
ἀσέβειαι нечестивые дела́ 763 N-NPF
τοῦ   3588 T-GSM
Ἰσραηλ. Израиля. 2474 N-PRI
14
διὰ из-за 1223 PREP
τοῦτο этого 5124 D-ASN
δώσεις дашь 1325 V-FAI-2S
ἐξαποστελλομένους посланных 1821 V-PMPAP
ἕως как 2193 ADV
κληρονομίας наследство 2817 N-GSF
Γεθ Гефы   N-DS
οἴκους дома́ 3624 N-APM
ματαίους· тщетные; 3152 A-APM
εἰς чтобы 1519 PREP
κενὰ пустыми 2756 A-APN
ἐγένετο они сделались 1096 V-2ADI-3S
τοῖς   3588 T-DPM
βασιλεῦσιν царям 935 N-DPM
τοῦ   3588 T-GSM
Ἰσραηλ. Израиля. 2474 N-PRI
15
ἕως пока [не] 2193 ADV
τοὺς   3588 T-APM
κληρονόμους наследников 2818 N-APM
ἀγάγω принесу 71 V-AAS-1S
σοι, тебе, 4671 P-2DS
κατοικοῦσα населяющий 2730 V-PAP-NSF
Λαχις Лахис   N-NS
κληρονομία, наследство, 2817 N-NSF
ἕως пока [не] 2193 ADV
Οδολλαμ Одоллам   N-NS
ἥξει придёт 2240 V-FAI-3S
  1510 T-NSF
δόξα слава 1391 N-NSF
τῆς   3588 T-GSF
θυγατρὸς дочери 2364 N-GSF
Ἰσραηλ. Израиля. 2474 N-PRI
16
ξύρησαι обрей 3587 V-AMD-2S
καὶ и 2532 CONJ
κεῖραι остриги [волосы] 2751 V-AMD-2S
ἐπὶ относительно 1909 PREP
τὰ   3588 T-APN
τέκνα детей 5043 N-APN
τὰ   3588 T-APN
τρυφερά восхитительных   A-NSF
σου, твоих, 4675 P-2GS
ἐμπλάτυνον расширь   V-PAP-ASN
τὴν   3588 T-ASF
χηρείαν лысину   N-ASF
σου твою 4675 P-2GS
ὡς как 5613 ADV
ἀετός, орёл, 105 N-NSM
ὅτι потому что 3754 CONJ
ᾐχμαλωτεύθησαν они пленены 162 V-API-3P
ἀπὸ от 575 PREP
σοῦ. тебя. 4675 P-2GS
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Книга пророка Михея, 1 глава. Подстрочник Винокурова.

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.