Библия » VIN Подстрочник Винокурова

Левит 1 Левит 1 глава

1
Καὶ И 2532 CONJ
ἀνεκάλεσεν позвал   V-AAI-3S
Μωυσῆν Моисея 3475 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
ἐλάλησεν сказал 2980 V-AAI-3S
κύριος Господь 2962 N-NSM
αὐτῷ ему 846 D-DSM
ἐκ из 1537 PREP
τῆς   3588 T-GSF
σκηνῆς скинии 4633 N-GSF
τοῦ   3588 T-GSN
μαρτυρίου свидетельства 3142 N-GSN
λέγων говорящий: 3004 V-PAP-NSM
2
Λάλησον Скажи 2980 V-AAD-2S
τοῖς   3588 T-DPM
υἱοῖς сыновьям 5207 N-DPM
Ισραηλ Израиля 2474 N-PRI
καὶ и 2532 CONJ
ἐρεῖς скажешь 2054 V-FAI-2S
πρὸς к 4314 PREP
αὐτούς ним: 846 P-APM
Ἄνθρωπος Человек 444 N-NSM
ἐξ из 1537 PREP
ὑμῶν вас 5216 P-2GP
ἐὰν если 1437 COND
προσαγάγῃ он принёс 4317 V-2AAS-3S
δῶρα дары 1435 N-APN
τῷ   3588 T-DSM
κυρίῳ, Господу, 2962 N-DSM
ἀπὸ из 575 PREP
τῶν   3588 T-GPN
κτηνῶν, скота, 2934 N-GPN
ἀπὸ из 575 PREP
τῶν   3588 T-GPM
βοῶν быков 1016 N-GPM
καὶ и 2532 CONJ
ἀπὸ из 575 PREP
τῶν   3588 T-GPN
προβάτων, овец, 4263 N-GPN
προσοίσετε принесёте 4374 V-FAI-2P
τὰ   3588 T-APN
δῶρα дары 1435 N-APN
ὑμῶν. ваши. 5216 P-2GP
3
ἐὰν Если 1437 COND
ὁλοκαύτωμα всесожжение 3646 N-NSN
τὸ   3588 T-NSN
δῶρον дар 1435 N-NSN
αὐτοῦ его 846 D-GSM
ἐκ из 1537 PREP
τῶν   3588 T-GPM
βοῶν, быков, 1016 N-GPM
ἄρσεν мужского пола 730 N-NASN
ἄμωμον безупречного 299 A-ASM
προσάξει· принесёт; 4317 V-FAI-3S
πρὸς к 4314 PREP
τὴν   3588 T-ASF
θύραν двери́ 2374 N-ASF
τῆς   3588 T-GSF
σκηνῆς скинии 4633 N-GSF
τοῦ   3588 T-GSN
μαρτυρίου свидетельства 3142 N-GSN
προσοίσει [да] принесёт 4374 V-FAI-3S
αὐτὸ его 846 D-ASN
δεκτὸν приятное 1184 A-ASM
ἐναντίον перед 1726 PREP
κυρίου. Господом. 2962 N-GSM
4
καὶ И 2532 CONJ
ἐπιθήσει наложит 2007 V-FAI-3S
τὴν   3588 T-ASF
χεῖρα руку 5495 N-ASF
ἐπὶ на 1909 PREP
τὴν   3588 T-ASF
κεφαλὴν голову 2776 N-ASF
τοῦ   3588 T-GSN
καρπώματος, приношения,   N-GSN
δεκτὸν приятного 1184 A-ASM
αὐτῷ ему 846 D-DSM
ἐξιλάσασθαι помолиться   V-AMN
περὶ о 4012 PREP
αὐτοῦ. нём. 846 D-GSM
5
καὶ И 2532 CONJ
σφάξουσι заколют 4969 V-FAI-3P
τὸν   3588 T-ASM
μόσχον телёнка 3448 N-ASM
ἔναντι перед 1725 ADV
κυρίου, Господом, 2962 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
προσοίσουσιν принесут 4374 V-FAI-3P
οἱ   3588 T-NPM
υἱοὶ сыновья́ 5207 N-NPM
Ααρων Аарона 2 N-PRI
οἱ   3588 T-NPM
ἱερεῖς священники 2409 N-NPM
τὸ   3588 T-ASN
αἷμα кровь 129 N-ASN
καὶ и 2532 CONJ
προσχεοῦσιν прольют   V-FAI-3P
τὸ   3588 T-ASN
αἷμα кровь 129 N-ASN
ἐπὶ на 1909 PREP
τὸ   3588 T-ASN
θυσιαστήριον жертвенник 2379 N-ASN
κύκλῳ вокруг 2945 N-DSM
τὸ   3588 T-ASN
ἐπὶ у 1909 PREP
τῶν   3588 T-GPF
θυρῶν дверей 2374 N-GPF
τῆς   3588 T-GSF
σκηνῆς скинии 4633 N-GSF
τοῦ   3588 T-GSN
μαρτυρίου. свидетельства. 3142 N-GSN
6
καὶ И 2532 CONJ
ἐκδείραντες ободравшие   V-AAP-NPM
τὸ   3588 T-ASN
ὁλοκαύτωμα всесожжение 3646 N-ASN
μελιοῦσιν рассекут   V-FAI-3P
αὐτὸ его 846 D-ASN
κατὰ на 2596 PREP
μέλη, члены, 3196 N-APN
7
καὶ и 2532 CONJ
ἐπιθήσουσιν возложат 2007 V-FAI-3P
οἱ   3588 T-NPM
υἱοὶ сыновья́ 5207 N-NPM
Ααρων Аарона 2 N-PRI
οἱ   3588 T-NPM
ἱερεῖς священники 2409 N-NPM
πῦρ огонь 4442 N-ASN
ἐπὶ на 1909 PREP
τὸ   3588 T-ASN
θυσιαστήριον жертвенник 2379 N-ASN
καὶ и 2532 CONJ
ἐπιστοιβάσουσιν положат   V-FAI-3P
ξύλα дрова 3586 N-APN
ἐπὶ на 1909 PREP
τὸ   3588 T-ASN
πῦρ, огонь, 4442 N-ASN
8
καὶ и 2532 CONJ
ἐπιστοιβάσουσιν положат   V-FAI-3P
οἱ   3588 T-NPM
υἱοὶ сыновья́ 5207 N-NPM
Ααρων Аарона 2 N-PRI
οἱ   3588 T-NPM
ἱερεῖς священники 2409 N-NPM
τὰ   3588 T-APN
διχοτομήματα разделённые [части]   N-APN
καὶ и 2532 CONJ
τὴν   3588 T-ASF
κεφαλὴν голову 2776 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
τὸ   3588 T-ASN
στέαρ жир   N-NASN
ἐπὶ на 1909 PREP
τὰ   3588 T-APN
ξύλα дрова 3586 N-APN
τὰ которые 3588 T-APN
ἐπὶ на 1909 PREP
τοῦ   3588 T-GSN
πυρὸς огне 4442 N-GSN
τὰ   3588 T-APN
ὄντα сущие 1510 V-PAPAP
ἐπὶ на 1909 PREP
τοῦ   3588 T-GSN
θυσιαστηρίου, жертвеннике, 2379 N-GSN
9
τὰ   3588 T-APN
δὲ же 1161 CONJ
ἐγκοίλια внутренности   A-NAPN
καὶ и 2532 CONJ
τοὺς   3588 T-APM
πόδας но́ги 4228 N-APM
πλυνοῦσιν омоют 4150 V-FAI-3P
ὕδατι, водой, 5204 N-DSN
καὶ и 2532 CONJ
ἐπιθήσουσιν возложат 2007 V-FAI-3P
οἱ   3588 T-NPM
ἱερεῖς священники 2409 N-NPM
τὰ   3588 T-APN
πάντα всё 3956 A-APN
ἐπὶ на 1909 PREP
τὸ   3588 T-ASN
θυσιαστήριον· жертвенник; 2379 N-ASN
κάρπωμά приношение   N-NASN
ἐστιν, это есть, 1510 V-PAI-3S
θυσία, жертва, 2378 N-NSF
ὀσμὴ запах 3744 N-NSF
εὐωδίας благоухания 2175 N-GSF
τῷ   3588 T-DSM
κυρίῳ. Господу. 2962 N-DSM
10
Ἐὰν Если 1437 COND
δὲ же 1161 CONJ
ἀπὸ от 575 PREP
τῶν   3588 T-GPN
προβάτων овец 4263 N-GPN
τὸ   3588 T-NSN
δῶρον дар 1435 N-NSN
αὐτοῦ его 846 D-GSM
τῷ   3588 T-DSM
κυρίῳ, Господу, 2962 N-DSM
ἀπό от 575 PREP
τε   5037 PRT
τῶν   3588 T-GPM
ἀρνῶν овец 704 N-GPM
καὶ и 2532 CONJ
τῶν   3588 T-GPM
ἐρίφων, козлят, 2056 N-GPM
εἰς во 1519 PREP
ὁλοκαύτωμα, всесожжение, 3646 N-ASN
ἄρσεν самца 730 N-NASN
ἄμωμον безупречного 299 A-ASM
προσάξει принесёт 4317 V-FAI-3S
αὐτὸ его 846 D-ASN
καὶ и 2532 CONJ
ἐπιθήσει наложит 2007 V-FAI-3S
τὴν   3588 T-ASF
χεῖρα руку 5495 N-ASF
ἐπὶ на 1909 PREP
τὴν   3588 T-ASF
κεφαλὴν голову 2776 N-ASF
αὐτοῦ. его. 846 D-GSN
11
καὶ И 2532 CONJ
σφάξουσιν заколют 4969 V-FAI-3P
αὐτὸ его 846 D-ASN
ἐκ со 1537 PREP
πλαγίων стороны́   A-GPN
τοῦ   3588 T-GSN
θυσιαστηρίου жертвенника 2379 N-GSN
πρὸς к 4314 PREP
βορρᾶν северу   N-ASM
ἔναντι перед 1725 ADV
κυρίου, Господом, 2962 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
προσχεοῦσιν прольют   V-FAI-3P
οἱ   3588 T-NPM
υἱοὶ сыновья́ 5207 N-NPM
Ααρων Аарона 2 N-PRI
οἱ   3588 T-NPM
ἱερεῖς священники 2409 N-NPM
τὸ   3588 T-ASN
αἷμα кровь 129 N-ASN
αὐτοῦ его 846 D-GSN
ἐπὶ на 1909 PREP
τὸ   3588 T-ASN
θυσιαστήριον жертвенник 2379 N-ASN
κύκλῳ. вокруг. 2945 N-DSM
12
καὶ И 2532 CONJ
διελοῦσιν разделят 1244 V-FAI-3P
αὐτὸ его 846 D-ASN
κατὰ на 2596 PREP
μέλη члены 3196 N-APN
καὶ и 2532 CONJ
τὴν   3588 T-ASF
κεφαλὴν голову 2776 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
τὸ   3588 T-ASN
στέαρ, жир,   N-NASN
καὶ и 2532 CONJ
ἐπιστοιβάσουσιν положат   V-FAI-3P
αὐτὰ их 846 D-APN
οἱ   3588 T-NPM
ἱερεῖς священники 2409 N-NPM
ἐπὶ на 1909 PREP
τὰ   3588 T-APN
ξύλα дрова 3586 N-APN
τὰ которые 3588 T-APN
ἐπὶ на 1909 PREP
τοῦ   3588 T-GSN
πυρὸς огне 4442 N-GSN
τὰ   3588 T-APN
ἐπὶ на 1909 PREP
τοῦ   3588 T-GSN
θυσιαστηρίου. жертвеннике. 2379 N-GSN
13
καὶ А 2532 CONJ
τὰ   3588 T-APN
ἐγκοίλια внутренности   A-NAPN
καὶ и 2532 CONJ
τοὺς   3588 T-APM
πόδας но́ги 4228 N-APM
πλυνοῦσιν омоют 4150 V-FAI-3P
ὕδατι, водой, 5204 N-DSN
καὶ и 2532 CONJ
προσοίσει принесёт 4374 V-FAI-3S
  3588 T-NSM
ἱερεὺς священник 2409 N-NSM
τὰ   3588 T-APN
πάντα всё 3956 A-APN
καὶ и 2532 CONJ
ἐπιθήσει возложит 2007 V-FAI-3S
ἐπὶ на 1909 PREP
τὸ   3588 T-ASN
θυσιαστήριον· жертвенник; 2379 N-ASN
κάρπωμά приношение   N-NASN
ἐστιν, это есть, 1510 V-PAI-3S
θυσία, жертва, 2378 N-NSF
ὀσμὴ запах 3744 N-NSF
εὐωδίας благоухания 2175 N-GSF
τῷ   3588 T-DSM
κυρίῳ. Господу. 2962 N-DSM
14
Ἐὰν Если 1437 COND
δὲ же 1161 CONJ
ἀπὸ от 575 PREP
τῶν   3588 T-GPN
πετεινῶν птиц 4071 N-GPN
κάρπωμα приношение   N-NASN
προσφέρῃς принесёт 4374 V-PAS-2S
δῶρον дар 1435 N-ASN
τῷ   3588 T-DSM
κυρίῳ, Господу, 2962 N-DSM
καὶ и 2532 CONJ
προσοίσει принесёт 4374 V-FAI-3S
ἀπὸ от 575 PREP
τῶν   3588 T-GPF
τρυγόνων горлиц 5167 N-GPF
или 1510 PRT
ἀπὸ от 575 PREP
τῶν   3588 T-GPF
περιστερῶν голубей 4058 N-GPF
τὸ   3588 T-ASN
δῶρον дар 1435 N-ASN
αὐτοῦ. его. 846 D-GSM
15
καὶ И 2532 CONJ
προσοίσει принесёт 4374 V-FAI-3S
αὐτὸ его 846 D-ASN
  3588 T-NSM
ἱερεὺς священник 2409 N-NSM
πρὸς к 4314 PREP
τὸ   3588 T-ASN
θυσιαστήριον жертвеннику 2379 N-ASN
καὶ и 2532 CONJ
ἀποκνίσει оторвёт   V-FAI-3S
τὴν   3588 T-ASF
κεφαλήν, голову, 2776 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
ἐπιθήσει возложит 2007 V-FAI-3S
  3588 T-NSM
ἱερεὺς священник 2409 N-NSM
ἐπὶ на 1909 PREP
τὸ   3588 T-ASN
θυσιαστήριον жертвенник 2379 N-ASN
καὶ и 2532 CONJ
στραγγιεῖ прольёт   V-FAI-3S
τὸ   3588 T-ASN
αἷμα кровь 129 N-ASN
πρὸς на 4314 PREP
τὴν   3588 T-ASF
βάσιν ступени 939 N-ASF
τοῦ   3588 T-GSN
θυσιαστηρίου. жертвенника. 2379 N-GSN
16
καὶ И 2532 CONJ
ἀφελεῖ отрубит 851 V-2FAI-3S
τὸν   3588 T-ASM
πρόλοβον зоб   N-ASM
σὺν с 4862 PREP
τοῖς   3588 T-DPN
πτεροῖς перьями   N-DPN
καὶ и 2532 CONJ
ἐκβαλεῖ выбросит 1544 V-FAI-3S
αὐτὸ его 846 D-ASN
παρὰ от 3844 PREP
τὸ   3588 T-ASN
θυσιαστήριον жертвенника 2379 N-ASN
κατὰ на 2596 PREP
ἀνατολὰς восток 395 N-APF
εἰς в 1519 PREP
τὸν   3588 T-ASM
τόπον место 5117 N-ASM
τῆς   3588 T-GSF
σποδοῦ. пепла. 4700 N-GSF
17
καὶ И 2532 CONJ
ἐκκλάσει [да] изломает   V-FAI-3S
αὐτὸ его 846 D-ASN
ἐκ от 1537 PREP
τῶν   3588 T-GPF
πτερύγων крыльев 4420 N-GPF
καὶ и 2532 CONJ
οὐ не 3739 PRT-N
διελεῖ, отделит, 1244 V-FAI-3S
καὶ и 2532 CONJ
ἐπιθήσει возложит 2007 V-FAI-3S
αὐτὸ его 846 D-ASN
  3588 T-NSM
ἱερεὺς священник 2409 N-NSM
ἐπὶ на 1909 PREP
τὸ   3588 T-ASN
θυσιαστήριον жертвенник 2379 N-ASN
ἐπὶ на 1909 PREP
τὰ   3588 T-APN
ξύλα дрова 3586 N-APN
τὰ которые 3588 T-APN
ἐπὶ на 1909 PREP
τοῦ   3588 T-GSN
πυρός· огне; 4442 N-GSN
κάρπωμά приношение   N-NASN
ἐστιν, это есть, 1510 V-PAI-3S
θυσία, жертва, 2378 N-NSF
ὀσμὴ запах 3744 N-NSF
εὐωδίας благоухания 2175 N-GSF
τῷ   3588 T-DSM
κυρίῳ. Господу. 2962 N-DSM
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Левит, Пятикнижие Моисея, 1 глава. Подстрочник Винокурова.

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.