Библия » Подстрочник Винокурова

Послание к Евреям 11 глава

1
Ἔστιν Есть 1510 V-PAI-3S
δὲ же 1161 CONJ
πίστις вера 4102 N-NSF
ἐλπιζομένων чаемого 1679 V-PPP-GPN
ὑπόστασις, устойчивость, 5287 N-NSF
πραγμάτων дел 4229 N-GPN
ἔλεγχος доказательство 1650 N-NSM
οὐ не 3739 PRT-N
βλεπομένων. видимых. 991 V-PPP-GPN
2
ἐν В 1722 PREP
ταύτῃ этой 3778 D-DSF
γὰρ ведь 1063 CONJ
ἐμαρτυρήθησαν были засвидетельствованы 3140 V-API-3P
οἱ  3588 T-NPM
πρεσβύτεροι. старшие. 4245 A-NPM-C
3
Πίστει Верой 4102 N-DSF
νοοῦμεν понимаем 3539 V-PAI-1P
κατηρτίσθαι [что] наладились 2675 V-RPN
τοὺς  3588 T-APM
αἰῶνας века́ 165 N-APM
ῥήματι словом 4487 N-DSN
θεοῦ, Бога, 2316 N-GSM
εἰς в 1519 PREP
τὸ  3588 T-ASN
μὴ не 3361 PRT-N
ἐκ из 1537 PREP
φαινομένων являющегося 5316 V-PEP-GPN
τὸ  3588 T-ASN
βλεπόμενον видимое 991 V-PPP-ASN
γεγονέναι. случиться. 1096 V-2RAN
4
Πίστει Верой 4102 N-DSF
πλείονα бо́льшую 4119 A-ASF-C
θυσίαν жертву 2378 N-ASF
Ἅβελ Авель 6 N-PRI
παρὰ против 3844 PREP
Κάϊν Каина 2535 N-PRI
προσήνεγκεν принёс 4374 V-AAI-3S
τῷ  3588 T-DSM
θεῷ, Богу, 2316 N-DSM
δι᾽ через 1223 PREP
ἧς которую 3739 R-GSF
ἐμαρτυρήθη был засвидетельствован 3140 V-API-3S
εἶναι быть 1510 V-PAN
δίκαιος, праведный, 1342 A-NSM
μαρτυροῦντος свидетельствующего 3140 V-PAP-GSM
ἐπὶ при 1909 PREP
τοῖς  3588 T-DPN
δώροις дарах 1435 N-DPN
αὐτοῦ самого 846 P-GSM
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ, Бога, 2316 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
δι᾽ через 1223 PREP
αὐτῆς неё 846 P-GSF
ἀποθανὼν умерший 599 V-2AAP-NSM
ἔτι ещё 2089 ADV
λαλεῖ. говорит. 2980 V-PAI-3S
5
Πίστει Верой 4102 N-DSF
Ἑνὼχ Енох 1802 N-PRI
μετετέθη был перемещён 3346 V-API-3S
τοῦ  3588 T-GSN
μὴ не 3361 PRT-N
ἰδεῖν [чтобы] увидеть 1492 V-2AAN
θάνατον, смерть, 2288 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
οὐχ не 3756 PRT-N
ηὑρίσκετο был находим 2147 V-IPI-3S
διότι потому что 1360 CONJ
μετέθηκεν переместил 3346 V-AAI-3S
αὐτὸν его 846 P-ASM
 3588 T-NSM
θεός· Бог; 2316 N-NSM
πρὸ прежде 4253 PREP
γὰρ ведь 1063 CONJ
τῆς  3588 T-GSF
μεταθέσεως перемещения 3331 N-GSF
μεμαρτύρηται он [был] засвидетельствован 3140 V-RPI-3S
εὐαρεστηκέναι быть угодным 2100 V-RAN
τῷ  3588 T-DSM
θεῷ, Богу, 2316 N-DSM
6
χωρὶς без 5565 ADV
δὲ же 1161 CONJ
πίστεως веры 4102 N-GSF
ἀδύνατον невозможно 102 A-NSN
εὐαρεστῆσαι, сделаться угодным, 2100 V-AAN
πιστεῦσαι поверить 4100 V-AAN
γὰρ ведь 1063 CONJ
δεῖ надлежит 1163 V-PAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
προσερχόμενον подходящего к 4334 V-PNP-ASM
τῷ  3588 T-DSM
θεῷ Богу 2316 N-DSM
ὅτι что 3754 CONJ
ἔστιν Он есть 1510 V-PAI-3S
καὶ и 2532 CONJ
τοῖς  3588 T-DPM
ἐκζητοῦσιν ищущим 1567 V-PAP-DPM
αὐτὸν Его 846 P-ASM
μισθαποδότης воздаятелем 3406 N-NSM
γίνεται. делается. 1096 V-PNI-3S
7
Πίστει Верой 4102 N-DSF
χρηματισθεὶς оповещённый 5537 V-APP-NSM
Νῶε Ной 3575 N-PRI
περὶ о 4012 PREP
τῶν  3588 T-GPN
μηδέπω ещё не 3369 ADV-N
βλεπομένων видимых 991 V-PPP-GPN
εὐλαβηθεὶς проявивший благоговение 2125 V-AOP-NSM
κατεσκεύασεν соорудил 2680 V-AAI-3S
κιβωτὸν ковчег 2787 N-ASF
εἰς для 1519 PREP
σωτηρίαν спасения 4991 N-ASF
τοῦ  3588 T-GSM
οἴκου до́ма 3624 N-GSM
αὐτοῦ, его, 846 P-GSM
δι᾽ через 1223 PREP
ἧς которую 3739 R-GSF
κατέκρινεν он осудил 2632 V-AAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
κόσμον, мир, 2889 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
τῆς которой 3588 T-GSF
κατὰ по 2596 PREP
πίστιν вере 4102 N-ASF
δικαιοσύνης праведности 1343 N-GSF
ἐγένετο сделался 1096 V-2ADI-3S
κληρονόμος. наследник. 2818 N-NSM
8
Πίστει Верой 4102 N-DSF
καλούμενος призываемый 2564 V-PPP-NSM
Ἀβραὰμ Авраам 11 N-PRI
ὑπήκουσεν послушался 5219 V-AAI-3S
ἐξελθεῖν выйти 1831 V-2AAN
εἰς в 1519 PREP
τόπον место 5117 N-ASM
ὃν которое 3739 R-ASM
ἤμελλεν он готовился 3195 V-IAI-3S-ATT
λαμβάνειν брать 2983 V-PAN
εἰς в 1519 PREP
κληρονομίαν, наследство, 2817 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
ἐξῆλθεν вышел 1831 V-2AAI-3S
μὴ не 3361 PRT-N
ἐπιστάμενος знающий 1987 V-PNP-NSM
ποῦ куда 4226 ADV-I
ἔρχεται. приходит. 2064 V-PNI-3S
9
Πίστει Верой 4102 N-DSF
παρῴκησεν он поселился 3939 V-AAI-3S
εἰς в 1519 PREP
γῆν землю 1093 N-ASF
τῆς  3588 T-GSF
ἐπαγγελίας обещания 1860 N-GSF
ὡς как 5613 ADV
ἀλλοτρίαν, [в] чужую, 245 A-ASF
ἐν в 1722 PREP
σκηναῖς палатках 4633 N-DPF
κατοικήσας поселившийся 2730 V-AAP-NSM
μετὰ с 3326 PREP
Ἰσαὰκ Исааком 2464 N-PRI
καὶ и 2532 CONJ
Ἰακὼβ Иаковом 2384 N-PRI
τῶν  3588 T-GPM
συγκληρονόμων сонаследниками 4789 A-GPM
τῆς  3588 T-GSF
ἐπαγγελίας обещания 1860 N-GSF
τῆς  3588 T-GSF
αὐτῆς· того же; 846 P-GSF
10
ἐξεδέχετο он ожидал 1551 V-INI-3S
γὰρ ведь 1063 CONJ
τὴν  3588 T-ASF
τοὺς  3588 T-APM
θεμελίους основания 2310 N-APM
ἔχουσαν имеющий 2192 V-PAP-ASF
πόλιν, город, 4172 N-ASF
ἧς которого 3739 R-GSF
τεχνίτης ремесленник 5079 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
δημιουργὸς творец 1217 N-NSM
 3588 T-NSM
θεός. Бог. 2316 N-NSM
11
Πίστει Верой 4102 N-DSF
καὶ и 2532 CONJ
αὐτὴ сама 846 P-NSF
Σάρρα Сарра 4564 N-NSF
στεῖρα бесплодная 4723 N-NSF
δύναμιν силу 1411 N-ASF
εἰς для 1519 PREP
καταβολὴν основания 2602 N-ASF
σπέρματος семени 4690 N-GSN
ἔλαβεν получила 2983 V-2AAI-3S
καὶ и 2532 CONJ
παρὰ вопреки 3844 PREP
καιρὸν сроку 2540 N-ASM
ἡλικίας, возраста, 2244 N-GSF
ἐπεὶ поскольку 1893 CONJ
πιστὸν верного 4103 A-ASM
ἡγήσατο сочла 2233 V-ADI-3S
τὸν  3588 T-ASM
ἐπαγγειλάμενον· Пообещавшего; 1861 V-ADP-ASM
12
διὸ потому 1352 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
ἀφ᾽ от 575 PREP
ἑνὸς одного 1520 A-GSM
ἐγεννήθησαν, они были рождены, 1080 V-API-3P
καὶ и 2532 CONJ
ταῦτα это 5023 D-NPN
νενεκρωμένου, омертвевшего, 3499 V-RPP-GSM
καθὼς как 2531 ADV
τὰ  3588 T-NPN
ἄστρα звёзды 798 N-NPN
τοῦ  3588 T-GSM
οὐρανοῦ неба 3772 N-GSM
τῷ  3588 T-DSN
πλήθει множеством 4128 N-DSN
καὶ и 2532 CONJ
ὡς как 5613 ADV
 1510 T-NSF
ἄμμος песок 285 N-NSF
 1510 T-NSF
παρὰ у 3844 PREP
τὸ  3588 T-ASN
χεῖλος бе́рега 5491 N-ASN
τῆς  3588 T-GSF
θαλάσσης мо́ря 2281 N-GSF
 1510 T-NSF
ἀναρίθμητος. бесчисленный. 382 A-NSF
13
Κατὰ По 2596 PREP
πίστιν вере 4102 N-ASF
ἀπέθανον умерли 599 V-2AAI-3P
οὗτοι эти 3778 D-NPM
πάντες, все, 3956 A-NPM
μὴ не 3361 PRT-N
λαβόντες получившие 2983 V-2AAP-NPM
τὰς  3588 T-APF
ἐπαγγελίας, обещания, 1860 N-APF
ἀλλὰ но 235 CONJ
πόρρωθεν издалека 4207 ADV
αὐτὰς их 846 P-APF
ἰδόντες увидевшие 1492 V-2AAP-NPM
καὶ и 2532 CONJ
ἀσπασάμενοι, поприветствовавшие, 782 V-ADP-NPM
καὶ и 2532 CONJ
ὁμολογήσαντες признавшие 3670 V-AAP-NPM
ὅτι что 3754 CONJ
ξένοι посторонние 3581 A-NPM
καὶ и 2532 CONJ
παρεπίδημοί поселенцы 3927 A-NPM
εἰσιν они есть 1510 V-PAI-3P
ἐπὶ на 1909 PREP
τῆς  3588 T-GSF
γῆς· земле; 1093 N-GSF
14
οἱ  3588 T-NPM
γὰρ ведь 1063 CONJ
τοιαῦτα таковое 5108 D-APN
λέγοντες говорящие 3004 V-PAP-NPM
ἐμφανίζουσιν проявляют 1718 V-PAI-3P
ὅτι что 3754 CONJ
πατρίδα отечество 3968 N-ASF
ἐπιζητοῦσιν. разыскивают. 1934 V-PAI-3P
15
καὶ И 2532 CONJ
εἰ если 1487 COND
μὲν ведь 3303 PRT
ἐκείνης то 1565 D-GSF
ἐμνημόνευον они помнили [бы] 3421 V-IAI-3P
ἀφ᾽ от 575 PREP
ἧς которого 3739 R-GSF
ἐξέβησαν, они выступили, 1545 V-2AAI-3P
εἶχον они имели [бы] 2192 V-IAI-3P
ἂν  302 PRT
καιρὸν время 2540 N-ASM
ἀνακάμψαι· возвратиться; 344 V-AAN
16
νῦν теперь 3568 ADV
δὲ же 1161 CONJ
κρείττονος [к] лучшему 2909 A-GSF-C
ὀρέγονται, стремятся, 3713 V-PMI-3P
τοῦτ᾽ это 5124 D-NSN
ἔστιν есть 1510 V-PAI-3S
ἐπουρανίου. [к] небесному. 2032 A-GSF
διὸ Потому 1352 CONJ
οὐκ не 3756 PRT-N
ἐπαισχύνεται стыдится 1870 V-PNI-3S
αὐτοὺς их 846 P-APM
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
ἐπικαλεῖσθαι называться 1941 V-PPN
αὐτῶν, их, 846 P-GPM
ἡτοίμασεν приготовил 2090 V-AAI-3S
γὰρ ведь 1063 CONJ
αὐτοῖς им 846 P-DPM
πόλιν. город. 4172 N-ASF
17
Πίστει Верой 4102 N-DSF
προσενήνοχεν принёс [в жертву] 4374 V-2RAI-3S-ATT
Ἀβραὰμ Авраам 11 N-PRI
τὸν  3588 T-ASM
Ἰσαὰκ Исаака 2464 N-PRI
πειραζόμενος, искушаемый, 3985 V-PPP-NSM
καὶ и 2532 CONJ
τὸν  3588 T-ASM
μονογενῆ единственного 3439 A-ASM
προσέφερεν приносил [в жертву] 4374 V-IAI-3S
 3588 T-NSM
τὰς  3588 T-APF
ἐπαγγελίας обещания 1860 N-APF
ἀναδεξάμενος, воспринявший, 324 V-ADP-NSM
18
πρὸς к 4314 PREP
ὃν которому 3739 R-ASM
ἐλαλήθη было произнесено 2980 V-API-3S
ὅτι что 3754 CONJ
Ἐν В 1722 PREP
Ἰσαὰκ Исааке 2464 N-PRI
κληθήσεταί будет названо 2564 V-FPI-3S
σοι тебе 4671 P-2DS
σπέρμα, семя, 4690 N-NSN
19
λογισάμενος посчитавший 3049 V-ADP-NSM
ὅτι что 3754 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
ἐκ из 1537 PREP
νεκρῶν мёртвых 3498 A-GPM
ἐγείρειν поднять 1453 V-PAN
δυνατὸς сильный 1415 A-NSM
 3588 T-NSM
θεός· Бог; 2316 N-NSM
ὅθεν откуда 3606 ADV
αὐτὸν его 846 P-ASM
καὶ и 2532 CONJ
ἐν в 1722 PREP
παραβολῇ символе 3850 N-DSF
ἐκομίσατο. он получил. 2865 V-AMI-3S
20
Πίστει Верой 4102 N-DSF
καὶ и 2532 CONJ
περὶ о 4012 PREP
μελλόντων готовящемся 3195 V-PAP-GPN
εὐλόγησεν благословил 2127 V-AAI-3S
Ἰσαὰκ Исаак 2464 N-PRI
τὸν  3588 T-ASM
Ἰακὼβ Иакова 2384 N-PRI
καὶ и 2532 CONJ
τὸν  3588 T-ASM
Ἠσαῦ. Исава. 2269 N-PRI
21
Πίστει Верой 4102 N-DSF
Ἰακὼβ Иаков 2384 N-PRI
ἀποθνῄσκων умирающий 599 V-PAP-NSM
ἕκαστον каждого 1538 A-ASM
τῶν  3588 T-GPM
υἱῶν [из] сыновей 5207 N-GPM
Ἰωσὴφ Иосифа 2501 N-PRI
εὐλόγησεν, благословил, 2127 V-AAI-3S
καὶ и 2532 CONJ
προσεκύνησεν поклонился 4352 V-AAI-3S
ἐπὶ над 1909 PREP
τὸ  3588 T-ASN
ἄκρον верхушкой 206 N-ASN
τῆς  3588 T-GSF
ῥάβδου посоха 4464 N-GSF
αὐτοῦ. его. 846 P-GSM
22
Πίστει Верой 4102 N-DSF
Ἰωσὴφ Иосиф 2501 N-PRI
τελευτῶν кончающийся 5053 V-PAP-NSM
περὶ об 4012 PREP
τῆς  3588 T-GSF
ἐξόδου исходе 1841 N-GSF
τῶν  3588 T-GPM
υἱῶν сыновей 5207 N-GPM
Ἰσραὴλ Израиля 2474 N-PRI
ἐμνημόνευσεν, вспомнил, 3421 V-AAI-3S
καὶ и 2532 CONJ
περὶ относительно 4012 PREP
τῶν  3588 T-GPN
ὀστέων костей 3747 N-GPN
αὐτοῦ его 846 P-GSM
ἐνετείλατο. приказал. 1781 V-ADI-3S
23
Πίστει Верой 4102 N-DSF
Μωϋσῆς Моисей 3475 N-NSM
γεννηθεὶς рождённый 1080 V-APP-NSM
ἐκρύβη был скрыт 2928 V-2API-3S
τρίμηνον [на] три месяца 5150 A-ASN
ὑπὸ  5259 PREP
τῶν  3588 T-GPM
πατέρων родителями 3962 N-GPM
αὐτοῦ, его, 846 P-GSM
διότι потому что 1360 CONJ
εἶδον они увидели 1492 V-2AAI-3P
ἀστεῖον прекрасного 791 A-ASN
τὸ  3588 T-ASN
παιδίον, ребёнка, 3813 N-ASN
καὶ и 2532 CONJ
οὐκ не 3756 PRT-N
ἐφοβήθησαν устрашились 5399 V-AOI-3P
τὸ  3588 T-ASN
διάταγμα приказа 1297 N-ASN
τοῦ  3588 T-GSM
βασιλέως. царя. 935 N-GSM
24
Πίστει Верой 4102 N-DSF
Μωϋσῆς Моисей 3475 N-NSM
μέγας большой 3173 A-NSM
γενόμενος сделавшийся 1096 V-2ADP-NSM
ἠρνήσατο отказался 720 V-ADI-3S
λέγεσθαι говориться 3004 V-PPN
υἱὸς сын 5207 N-NSM
θυγατρὸς дочери 2364 N-GSF
Φαραώ, Фараона, 5328 N-PRI
25
μᾶλλον более 3123 ADV
ἑλόμενος выбравший 138 V-2AMP-NSM
συγκακουχεῖσθαι перетерпевать зло с 4778 V-PNN
τῷ  3588 T-DSM
λαῷ народом 2992 N-DSM
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
чем 1510 PRT
πρόσκαιρον временное 4340 A-ASF
ἔχειν иметь 2192 V-PAN
ἁμαρτίας греха 266 N-GSF
ἀπόλαυσιν, вкушения, 619 N-ASF
26
μείζονα большее 3173 A-ASM-C
πλοῦτον богатство 4149 N-ASM
ἡγησάμενος посчитавший 2233 V-ADP-NSM
τῶν  3588 T-GPM
Αἰγύπτου Египта 125 N-GSF
θησαυρῶν сокровищ 2344 N-GPM
τὸν  3588 T-ASM
ὀνειδισμὸν поношение 3680 N-ASM
τοῦ  3588 T-GSM
Χριστοῦ, Христа, 5547 N-GSM
ἀπέβλεπεν он смотрел 578 V-IAI-3S
γὰρ ведь 1063 CONJ
εἰς на 1519 PREP
τὴν  3588 T-ASF
μισθαποδοσίαν. воздаяние. 3405 N-ASF
27
Πίστει Верой 4102 N-DSF
κατέλιπεν он оставил 2641 V-2AAI-3S
Αἴγυπτον, Египет, 125 N-ASF
μὴ не 3361 PRT-N
φοβηθεὶς устрашённый 5399 V-AOP-NSM
τὸν  3588 T-ASM
θυμὸν ярости 2372 N-ASM
τοῦ  3588 T-GSM
βασιλέως, царя, 935 N-GSM
τὸν  3588 T-ASM
γὰρ ведь 1063 CONJ
ἀόρατον Невидимого 517 A-ASM
ὡς как 5613 ADV
ὁρῶν видящий 3708 V-PAP-NSM
ἐκαρτέρησεν. он проявил выдержку. 2594 V-AAI-3S
28
Πίστει Верой 4102 N-DSF
πεποίηκεν он сделал 4160 V-RAI-3S
τὸ  3588 T-ASN
πάσχα Пасху 3957 ARAM
καὶ и 2532 CONJ
τὴν  3588 T-ASF
πρόσχυσιν пролитие 4378 N-ASF
τοῦ  3588 T-GSN
αἵματος, кро́ви, 129 N-GSN
ἵνα чтобы 3363 CONJ
μὴ не 3363 PRT-N
 3588 T-NSM
ὀλοθρεύων губящий 3645 V-PAP-NSM
τὰ  3588 T-APN
πρωτότοκα первенцев 4416 A-APN-S
θίγῃ тронул 2345 V-2AAS-3S
αὐτῶν. их. 846 P-GPM
29
Πίστει Верой 4102 N-DSF
διέβησαν они перешли 1224 V-2AAI-3P
τὴν  3588 T-ASF
Ἐρυθρὰν Красное 2063 A-ASF
Θάλασσαν Море 2281 N-ASF
ὡς как 5613 ADV
διὰ через 1223 PREP
ξηρᾶς сухую 3584 A-GSF
γῆς, землю, 1093 N-GSF
ἧς которую 3739 R-GSF
πεῖραν попытку 3984 N-ASF
λαβόντες взявшие 2983 V-2AAP-NPM
οἱ  3588 T-NPM
Αἰγύπτιοι Египтяне 124 A-NPM
κατεπόθησαν. были поглощены. 2666 V-API-3P
30
Πίστει Верой 4102 N-DSF
τὰ  3588 T-NPN
τείχη сте́ны 5038 N-NPN
Ἰεριχὼ Иерихона 2410 N-PRI
ἔπεσαν пали 4098 V-2AAI-3P
κυκλωθέντα обойдённые кругом 2944 V-APP-NPN
ἐπὶ на 1909 PREP
ἑπτὰ [протяжении] семи 2033 A-NUI
ἡμέρας. дней. 2250 N-APF
31
Πίστει Верой 4102 N-DSF
Ῥαὰβ Раав 4460 N-PRI
 1510 T-NSF
πόρνη блудница 4204 N-NSF
οὐ не 3739 PRT-N
συναπώλετο погибла с 4881 V-2AMI-3S
τοῖς  3588 T-DPM
ἀπειθήσασιν, не покорившимся, 544 V-AAP-DPM
δεξαμένη принявшая 1209 V-ADP-NSF
τοὺς  3588 T-APM
κατασκόπους соглядатаев 2685 N-APM
μετ᾽ с 3326 PREP
εἰρήνης. миром. 1515 N-GSF
32
Καὶ И 2532 CONJ
τί что 5100 I-ASN
ἔτι ещё 2089 ADV
λέγω; говорю? 3004 V-PAS-1S
ἐπιλείψει Недостанет 1952 V-FAI-3S
με меня 3165 P-1AS
γὰρ ведь 1063 CONJ
διηγούμενον рассказывающего 1334 V-PNP-ASM
 3588 T-NSM
χρόνος время 5550 N-NSM
περὶ о 4012 PREP
Γεδεών, Гедеоне, 1066 N-PRI
Βαράκ, Вараке, 913 N-PRI
Σαμψών, Сампсоне, 4546 N-PRI
Ἰεφθάε, Иеффае, 2422 N-PRI
Δαυίδ Давиде 1138 N-PRI
τε  5037 PRT
καὶ и 2532 CONJ
Σαμουὴλ Самуиле 4545 N-PRI
καὶ и 2532 CONJ
τῶν  3588 T-GPM
προφητῶν, пророках, 4396 N-GPM
33
οἳ которые 3588 R-NPM
διὰ через 1223 PREP
πίστεως веру 4102 N-GSF
κατηγωνίσαντο побороли 2610 V-ADI-3P
βασιλείας, царства, 932 N-APF
εἰργάσαντο наработали 2038 V-ADI-3P
δικαιοσύνην, праведность, 1343 N-ASF
ἐπέτυχον встретили 2013 V-2AAI-3P
ἐπαγγελιῶν, обещания, 1860 N-GPF
ἔφραξαν заградили 5420 V-AAI-3P
στόματα па́сти 4750 N-APN
λεόντων, львов, 3023 N-GPM
34
ἔσβεσαν погасили 4570 V-AAI-3P
δύναμιν силу 1411 N-ASF
πυρός, огня, 4442 N-GSN
ἔφυγον избегли 5343 V-2AAI-3P
στόματα лезвий 4750 N-APN
μαχαίρης, меча, 3162 N-GSF
ἐδυναμώθησαν были усилены 1412 V-API-3P
ἀπὸ от 575 PREP
ἀσθενείας, недомогания, 769 N-GSF
ἐγενήθησαν были сделаны 1096 V-AOI-3P
ἰσχυροὶ сильные 2478 A-NPM
ἐν в 1722 PREP
πολέμῳ, войне, 4171 N-DSM
παρεμβολὰς становища 3925 N-APF
ἔκλιναν отклоняли 2827 V-AAI-3P
ἀλλοτρίων· чужаков; 245 A-GPM
35
ἔλαβον получили 2983 V-2AAI-3P
γυναῖκες женщины 1135 N-NPF
ἐξ из 1537 PREP
ἀναστάσεως воскресения 386 N-GSF
τοὺς  3588 T-APM
νεκροὺς мёртвых 3498 A-APM
αὐτῶν· их; 846 P-GPF
ἄλλοι другие 243 A-NPM
δὲ же 1161 CONJ
ἐτυμπανίσθησαν, были замучены, 5178 V-API-3P
οὐ не 3739 PRT-N
προσδεξάμενοι принявшие 4327 V-ADP-NPM
τὴν  3588 T-ASF
ἀπολύτρωσιν, освобождение, 629 N-ASF
ἵνα чтобы 2443 CONJ
κρείττονος лучшее 2909 A-GSF-C
ἀναστάσεως воскресение 386 N-GSF
τύχωσιν· они встретили; 5177 V-2AAS-3P
36
ἕτεροι другие 2087 A-NPM
δὲ же 1161 CONJ
ἐμπαιγμῶν глумлений 1701 N-GPM
καὶ и 2532 CONJ
μαστίγων бичей 3148 N-GPF
πεῖραν испытание 3984 N-ASF
ἔλαβον, приняли, 2983 V-2AAI-3P
ἔτι ещё 2089 ADV
δὲ же 1161 CONJ
δεσμῶν уз 1199 N-GPM
καὶ и 2532 CONJ
φυλακῆς· тюрьмы́; 5438 N-GSF
37
ἐλιθάσθησαν, они были побиты камнями, 3034 V-API-3P
ἐπρίσθησαν, распилены, 4249 V-API-3P
ἐν в 1722 PREP
φόνῳ убийстве 5408 N-DSM
μαχαίρης меча 3162 N-GSF
ἀπέθανον, они умерли, 599 V-2AAI-3P
περιῆλθον они походили вокруг 4022 V-2AAI-3P
ἐν в 1722 PREP
μηλωταῖς, овечьих шкурах, 3374 N-DPF
ἐν в 1722 PREP
αἰγείοις козьих 122 A-DPN
δέρμασιν, кожах, 1192 N-DPN
ὑστερούμενοι, нуждающиеся, 5302 V-PPP-NPM
θλιβόμενοι, угнетаемые, 2346 V-PPP-NPM
κακουχούμενοι, претерпевающие зло, 2558 V-PPP-NPM
38
ὧν которых 3739 R-GPM
οὐκ не 3756 PRT-N
ἦν был 3739 V-IAI-3S
ἄξιος достоин 514 A-NSM
 3588 T-NSM
κόσμος, мир, 2889 N-NSM
ἐπὶ по 1909 PREP
ἐρημίαις пустыням 2047 N-DPF
πλανώμενοι блуждающие 4105 V-PPP-NPM
καὶ и 2532 CONJ
ὄρεσιν горам 3735 N-DPN
καὶ и 2532 CONJ
σπηλαίοις пещерам 4693 N-DPN
καὶ и 2532 CONJ
ταῖς  3588 T-DPF
ὀπαῖς отверстиям 3692 N-DPF
τῆς  3588 T-GSF
γῆς. земли́. 1093 N-GSF
39
Καὶ И 2532 CONJ
οὗτοι эти 3778 D-NPM
πάντες все 3956 A-NPM
μαρτυρηθέντες засвидетельствованные 3140 V-APP-NPM
διὰ через 1223 PREP
τῆς  3588 T-GSF
πίστεως веру 4102 N-GSF
οὐκ не 3756 PRT-N
ἐκομίσαντο получили 2865 V-AMI-3P
τὴν  3588 T-ASF
ἐπαγγελίαν, обещание, 1860 N-ASF
40
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
περὶ о 4012 PREP
ἡμῶν нас 2257 P-1GP
κρεῖττόν лучшее 2909 A-ASN-C
τι что-то 5100 X-ASN
προβλεψαμένου, предусмотревшего, 4265 V-AMP-GSM
ἵνα чтобы 3363 CONJ
μὴ не 3363 PRT-N
χωρὶς без 5565 ADV
ἡμῶν нас 2257 P-1GP
τελειωθῶσιν. они были сделаны совершенные. 5048 V-APS-3P
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Послание к Евреям апостола Павла, 11 глава

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.


2007–2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.