Библия » VIN Подстрочник Винокурова

Римлянам 2 Послание к Римлянам 2 глава

1
Διὸ Потому 1352 CONJ
ἀναπολόγητος неизвиняем 379 A-NSM
εἶ, ты есть, 1487 V-PAI-2S
о 3739 INJ
ἄνθρωπε человек 444 N-VSM
πᾶς всякий 3956 A-NSM
 3588 T-NSM
κρίνων· судящий; 2919 V-PAP-NSM
ἐν в 1722 PREP
котором 3739 R-DSN
γὰρ ведь 1063 CONJ
κρίνεις судишь 2919 V-PAI-2S
τὸν  3588 T-ASM
ἕτερον, другого, 2087 A-ASM
σεαυτὸν тебя самого 4572 F-2ASM
κατακρίνεις, осуждаешь, 2632 V-PAI-2S
τὰ  3588 T-APN
γὰρ ведь 1063 CONJ
αὐτὰ то же 846 P-APN
πράσσεις делаешь 4238 V-PAI-2S
 3588 T-NSM
κρίνων. судящий. 2919 V-PAP-NSM
2
οἴδαμεν Знаем 1492 V-RAI-1P
δὲ же 1161 CONJ
ὅτι что 3754 CONJ
τὸ  3588 T-NSN
κρίμα суд 2917 N-NSN
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S
κατὰ по 2596 PREP
ἀλήθειαν истине 225 N-ASF
ἐπὶ на 1909 PREP
τοὺς  3588 T-APM
τὰ  3588 T-APN
τοιαῦτα таковое 5108 D-APN
πράσσοντας. делающих. 4238 V-PAP-APM
3
λογίζῃ Считаешь 3049 V-PNI-2S
δὲ же 1161 CONJ
τοῦτο, это, 5124 D-ASN
о 3739 INJ
ἄνθρωπε человек 444 N-VSM
 3588 T-NSM
κρίνων судящий 2919 V-PAP-NSM
τοὺς  3588 T-APM
τὰ  3588 T-APN
τοιαῦτα таковое 5108 D-APN
πράσσοντας делающих 4238 V-PAP-APM
καὶ и 2532 CONJ
ποιῶν творящий 4160 V-PAP-NSM
αὐτά, то же, 846 P-APN
ὅτι что 3754 CONJ
σὺ ты 4771 P-2NS
ἐκφεύξῃ избежишь 1628 V-FDI-2S
τὸ  3588 T-ASN
κρίμα суда 2917 N-ASN
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ; Бога? 2316 N-GSM
4
Или 1510 PRT
τοῦ  3588 T-GSM
πλούτου богатства 4149 N-GSM
τῆς  3588 T-GSF
χρηστότητος доброты 5544 N-GSF
αὐτοῦ Его 846 P-GSM
καὶ и 2532 CONJ
τῆς  3588 T-GSF
ἀνοχῆς снисхождения 463 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
τῆς  3588 T-GSF
μακροθυμίας долготерпения 3115 N-GSF
καταφρονεῖς, презираешь, 2706 V-PAI-2S
ἀγνοῶν незнающий 50 V-PAP-NSM
ὅτι что 3754 CONJ
τὸ  3588 T-NSN
χρηστὸν доброе 5543 A-NSN
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
εἰς в 1519 PREP
μετάνοιάν покаяние 3341 N-ASF
σε тебя 4571 P-2AS
ἄγει; ведёт? 71 V-PAI-3S
5
κατὰ По 2596 PREP
δὲ же 1161 CONJ
τὴν  3588 T-ASF
σκληρότητά жестокости 4643 N-ASF
σου твоей 4675 P-2GS
καὶ и 2532 CONJ
ἀμετανόητον непокаянному 279 A-ASF
καρδίαν сердцу 2588 N-ASF
θησαυρίζεις копишь 2343 V-PAI-2S
σεαυτῷ тебе самому 4572 F-2DSM
ὀργὴν гнев 3709 N-ASF
ἐν на 1722 PREP
ἡμέρᾳ день 2250 N-DSF
ὀργῆς гнева 3709 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
ἀποκαλύψεως открытия 602 N-GSF
δικαιοκρισίας правосудия 1341 N-GSF
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ, Бога, 2316 N-GSM
6
ὃς Который 3739 R-NSM
ἀποδώσει отдаст 591 V-FAI-3S
ἑκάστῳ каждому 1538 A-DSM
κατὰ по 2596 PREP
τὰ  3588 T-APN
ἔργα делам 2041 N-APN
αὐτοῦ, его, 846 P-GSM
7
τοῖς которым 3588 T-DPM
μὲν то 3303 PRT
καθ᾽ по 2596 PREP
ὑπομονὴν стойкости 5281 N-ASF
ἔργου де́ла 2041 N-GSN
ἀγαθοῦ доброго 18 A-GSN
δόξαν славу 1391 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
τιμὴν честь 5092 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
ἀφθαρσίαν нетленность 861 N-ASF
ζητοῦσιν, ищущим, 2212 V-PAP-DPM
ζωὴν жизнь 2222 N-ASF
αἰώνιον· вечную; 166 A-ASF
8
τοῖς которым 3588 T-DPM
δὲ же 1161 CONJ
ἐξ из 1537 PREP
ἐριθείας соперничества 2052 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
ἀπειθοῦσι не покоряющимся 544 V-PAP-DPM
τῇ  3588 T-DSF
ἀληθείᾳ истине 225 N-DSF
πειθομένοις покоряющимся 3982 V-PMP-DPM
δὲ же 1161 CONJ
τῇ  3588 T-DSF
ἀδικίᾳ, неправедности, 93 N-DSF
ὀργὴ гнев 3709 N-NSF
καὶ и 2532 CONJ
θυμός. ярость. 2372 N-NSM
9
θλῖψις Бедствие 2347 N-NSF
καὶ и 2532 CONJ
στενοχωρία притеснение 4730 N-NSF
ἐπὶ на 1909 PREP
πᾶσαν всякую 3956 A-ASF
ψυχὴν душу 5590 N-ASF
ἀνθρώπου человека 444 N-GSM
τοῦ  3588 T-GSM
κατεργαζομένου делающего 2716 V-PNP-GSM
τὸ  3588 T-ASN
κακόν, зло, 2556 A-ASN
Ἰουδαίου Иудея 2453 A-GSM
τε  5037 PRT
πρῶτον сначала 4412 ADV-S
καὶ и 2532 CONJ
Ἕλληνος· Эллина; 1672 N-GSM
10
δόξα слава 1391 N-NSF
δὲ же 1161 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
τιμὴ честь 5092 N-NSF
καὶ и 2532 CONJ
εἰρήνη мир 1515 N-NSF
παντὶ всякому 3956 A-DSM
τῷ  3588 T-DSM
ἐργαζομένῳ делающему 2038 V-PNP-DSM
τὸ  3588 T-ASN
ἀγαθόν, доброе, 18 A-ASN
Ἰουδαίῳ Иудею 2453 A-DSM
τε  5037 PRT
πρῶτον сначала 4412 ADV-S
καὶ и 2532 CONJ
Ἕλληνι· Эллину; 1672 N-DSM
11
οὐ не 3739 PRT-N
γάρ ведь 1063 CONJ
ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S
προσωπολημψία лицеприятие 4382 N-NSF
παρὰ у 3844 PREP
τῷ  3588 T-DSM
θεῷ. Бога. 2316 N-DSM
12
ὅσοι Сколькие 3745 K-NPM
γὰρ ведь 1063 CONJ
ἀνόμως беззаконно 460 ADV
ἥμαρτον, согрешили, 264 V-2AAI-3P
ἀνόμως беззаконно 460 ADV
καὶ и 2532 CONJ
ἀπολοῦνται· погибнут; 622 V-FMI-3P
καὶ и 2532 CONJ
ὅσοι сколькие 3745 K-NPM
ἐν в 1722 PREP
νόμῳ Законе 3551 N-DSM
ἥμαρτον, согрешили, 264 V-2AAI-3P
διὰ через 1223 PREP
νόμου Закон 3551 N-GSM
κριθήσονται· будут судимы; 2919 V-FPI-3P
13
οὐ не 3739 PRT-N
γὰρ ведь 1063 CONJ
οἱ  3588 T-NPM
ἀκροαταὶ слушатели 202 N-NPM
νόμου Закона 3551 N-GSM
δίκαιοι праведные 1344 A-NPM
παρὰ у 3844 PREP
[τῷ]  3588 T-DSM
θεῷ, Бога, 2316 N-DSM
ἀλλ᾽ но 235 CONJ
οἱ  3588 T-NPM
ποιηταὶ деятели 4163 N-NPM
νόμου Закона 3551 N-GSM
δικαιωθήσονται. будут оправданы. 1344 V-FPI-3P
14
ὅταν Когда 3752 CONJ
γὰρ ведь 1063 CONJ
ἔθνη язычники 1484 N-NPN
τὰ  3588 T-NPN
μὴ не 3361 PRT-N
νόμον Закон 3551 N-ASM
ἔχοντα имеющие 2192 V-PAP-NPN
φύσει [по] природе 5449 N-DSF
τὰ  3588 T-APN
τοῦ  3588 T-GSM
νόμου законное 3551 N-GSM
ποιῶσιν, делали, 4160 V-PAS-3P
οὗτοι эти 3778 D-NPM
νόμον Закон 3551 N-ASM
μὴ не 3361 PRT-N
ἔχοντες имеющие 2192 V-PAP-NPM
ἑαυτοῖς сами себе 1438 F-3DPM
εἰσιν есть 1510 V-PAI-3P
νόμος· закон; 3551 N-NSM
15
οἵτινες которые 3748 R-NPM
ἐνδείκνυνται показывают 1731 V-PMI-3P
τὸ  3588 T-ASN
ἔργον дело 2041 N-ASN
τοῦ  3588 T-GSM
νόμου Закона 3551 N-GSM
γραπτὸν написанное 1123 A-ASN
ἐν в 1722 PREP
ταῖς  3588 T-DPF
καρδίαις сердцах 2588 N-DPF
αὐτῶν, их, 846 P-GPM
συμμαρτυρούσης сосвидетельствующей 4828 V-PAP-GSF
αὐτῶν их 846 P-GPM
τῆς  3588 T-GSF
συνειδήσεως совести 4893 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
μεταξὺ между 3342 ADV
ἀλλήλων друг дру́гом 240 C-GPM
τῶν  3588 T-GPM
λογισμῶν рассуждений 3053 N-GPM
κατηγορούντων обвиняющих 2723 V-PAP-GPM
или 1510 PRT
καὶ и 2532 CONJ
ἀπολογουμένων, говорящих в защиту, 626 V-PNP-GPM
16
ἐν в 1722 PREP
ἡμέρᾳ день 2250 N-DSF
ὅτε когда 3753 ADV
κρίνει судит 2919 V-PAI-3S
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
τὰ  3588 T-APN
κρυπτὰ тайные [дела́] 2927 A-APN
τῶν  3588 T-GPM
ἀνθρώπων людей 444 N-GPM
κατὰ по 2596 PREP
τὸ  3588 T-ASN
εὐαγγέλιόν благовестию 2098 N-ASN
μου моему 3450 P-1GS
διὰ через 1223 PREP
Χριστοῦ Христа 5547 N-GSM
Ἰησοῦ. Иисуса. 2424 N-GSM
17
Εἰ Если 1487 COND
δὲ же 1161 CONJ
σὺ ты 4771 P-2NS
Ἰουδαῖος Иудей 2453 A-NSM
ἐπονομάζῃ называешься 2028 V-PPI-2S
καὶ и 2532 CONJ
ἐπαναπαύῃ покоишься на 1879 V-PNI-2S
νόμῳ Законе 3551 N-DSM
καὶ и 2532 CONJ
καυχᾶσαι гордишься 2744 V-PNI-2S
ἐν в 1722 PREP
θεῷ Боге 2316 N-DSM
18
καὶ и 2532 CONJ
γινώσκεις знаешь 1097 V-PAI-2S
τὸ  3588 T-ASN
θέλημα волю 2307 N-ASN
καὶ и 2532 CONJ
δοκιμάζεις распознаёшь 1381 V-PAI-2S
τὰ  3588 T-APN
διαφέροντα отличающееся 1308 V-PAP-APN
κατηχούμενος наставляемый 2727 V-PPP-NSM
ἐκ из 1537 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
νόμου, Закона, 3551 N-GSM
19
πέποιθάς и ты убеждён 3982 V-2RAI-2S
τε  5037 PRT
σεαυτὸν тебя самого 4572 F-2ASM
ὁδηγὸν поводырём 3595 N-ASM
εἶναι быть 1510 V-PAN
τυφλῶν, слепых, 5185 A-GPM
φῶς свет 5457 N-ASN
τῶν [которых] 3588 T-GPM
ἐν во 1722 PREP
σκότει, тьме, 4655 N-DSN
20
παιδευτὴν воспитателем 3810 N-ASM
ἀφρόνων, неразумных, 878 A-GPM
διδάσκαλον учителем 1320 N-ASM
νηπίων, младенцев, 3516 A-GPM
ἔχοντα имеющего 2192 V-PAP-ASM
τὴν  3588 T-ASF
μόρφωσιν образ 3446 N-ASF
τῆς  3588 T-GSF
γνώσεως знания 1108 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
τῆς  3588 T-GSF
ἀληθείας истины 225 N-GSF
ἐν в 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSM
νόμῳ· Законе; 3551 N-DSM
21
 3588 T-NSM
οὖν итак 3767 CONJ
διδάσκων уча 1321 V-PAP-NSM
ἕτερον другого 2087 A-ASM
σεαυτὸν тебя самого 4572 F-2ASM
οὐ не 3739 PRT-N
διδάσκεις; учишь? 1321 V-PAI-2S
 3588 T-NSM
κηρύσσων Возвещающий 2784 V-PAP-NSM
μὴ не 3361 PRT-N
κλέπτειν красть 2813 V-PAN
κλέπτεις; крадёшь? 2813 V-PAI-2S
22
 3588 T-NSM
λέγων Говорящий 3004 V-PAP-NSM
μὴ не 3361 PRT-N
μοιχεύειν прелюбодействовать 3431 V-PAN
μοιχεύεις; прелюбодействуешь? 3431 V-PAI-2S
 3588 T-NSM
βδελυσσόμενος Гнушающийся 948 V-PNP-NSM
τὰ  3588 T-APN
εἴδωλα идолами 1497 N-APN
ἱεροσυλεῖς; грабишь капища? 2416 V-PAI-2S
23
ὃς Который 3739 R-NSM
ἐν в 1722 PREP
νόμῳ Законе 3551 N-DSM
καυχᾶσαι, гордишься, 2744 V-PNI-2S
διὰ через 1223 PREP
τῆς  3588 T-GSF
παραβάσεως преступление 3847 N-GSF
τοῦ  3588 T-GSM
νόμου Закона 3551 N-GSM
τὸν  3588 T-ASM
θεὸν Бога 2316 N-ASM
ἀτιμάζεις; обесчещиваешь? 818 V-PAI-2S
24
τὸ  3588 T-NSN
γὰρ Ведь 1063 CONJ
ὄνομα имя 3686 N-NSN
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
δι᾽ из-за 1223 PREP
ὑμᾶς вас 5209 P-2AP
βλασφημεῖται подвергается хуле 987 V-PPI-3S
ἐν в 1722 PREP
τοῖς  3588 T-DPN
ἔθνεσιν, язычниках, 1484 N-DPN
καθὼς как 2531 ADV
γέγραπται. написано. 1125 V-RPI-3S
25
περιτομὴ Обрезание 4061 N-NSF
μὲν то 3303 PRT
γὰρ ведь 1063 CONJ
ὠφελεῖ приносит пользу 5623 V-PAI-3S
ἐὰν если 1437 COND
νόμον Закон 3551 N-ASM
πράσσῃς· будешь делать; 4238 V-PAS-2S
ἐὰν если 1437 COND
δὲ же 1161 CONJ
παραβάτης преступник 3848 N-NSM
νόμου Закона 3551 N-GSM
ᾖς, будешь, 3739 V-PAS-2S
 1510 T-NSF
περιτομή обрезание 4061 N-NSF
σου твоё 4675 P-2GS
ἀκροβυστία необрезанием 203 N-NSF
γέγονεν. сделалось. 1096 V-2RAI-3S
26
ἐὰν Если 1437 COND
οὖν итак 3767 CONJ
 1510 T-NSF
ἀκροβυστία необрезание 203 N-NSF
τὰ  3588 T-APN
δικαιώματα требования 1345 N-APN
τοῦ  3588 T-GSM
νόμου закона 3551 N-GSM
φυλάσσῃ, будет хранить, 5442 V-PAS-3S
οὐχ [разве] не 3756 PRT-N
 1510 T-NSF
ἀκροβυστία необрезанность 203 N-NSF
αὐτοῦ его 846 P-GSM
εἰς в 1519 PREP
περιτομὴν обрезание 4061 N-ASF
λογισθήσεται; будет засчитана? 3049 V-FPI-3S
27
καὶ И 2532 CONJ
κρινεῖ будет судить 2919 V-FAI-3S
 1510 T-NSF
ἐκ от 1537 PREP
φύσεως природы 5449 N-GSF
ἀκροβυστία необрезание 203 N-NSF
τὸν  3588 T-ASM
νόμον Закон 3551 N-ASM
τελοῦσα совершающее 5055 V-PAP-NSF
σὲ тебя 4571 P-2AS
τὸν  3588 T-ASM
διὰ через 1223 PREP
γράμματος букву 1121 N-GSN
καὶ и 2532 CONJ
περιτομῆς обрезание 4061 N-GSF
παραβάτην преступника 3848 N-ASM
νόμου. Закона. 3551 N-GSM
28
οὐ Не 3739 PRT-N
γὰρ ведь 1063 CONJ
 3588 T-NSM
ἐν в 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSN
φανερῷ явном 5318 A-DSN
Ἰουδαῖός Иудей 2453 A-NSM
ἐστιν, есть, 1510 V-PAI-3S
οὐδὲ и не 3761 CONJ-N
 1510 T-NSF
ἐν в 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSN
φανερῷ явном 5318 A-DSN
ἐν на 1722 PREP
σαρκὶ плоти 4561 N-DSF
περιτομή· обрезание; 4061 N-NSF
29
ἀλλ᾽ но 235 CONJ
 3588 T-NSM
ἐν в 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSN
κρυπτῷ тайном 2927 A-DSN
Ἰουδαῖος, Иудей, 2453 A-NSM
καὶ и 2532 CONJ
περιτομὴ обрезание 4061 N-NSF
καρδίας се́рдца 2588 N-GSF
ἐν в 1722 PREP
πνεύματι духе 4151 N-DSN
οὐ не 3739 PRT-N
γράμματι, букве, 1121 N-DSN
οὗ которого 3739 R-GSM
 3588 T-NSM
ἔπαινος похвала 1868 N-NSM
οὐκ не 3756 PRT-N
ἐξ из 1537 PREP
ἀνθρώπων людей 444 N-GPM
ἀλλ᾽ но 235 CONJ
ἐκ от 1537 PREP
τοῦ  3588 T-GSM
θεοῦ. Бога. 2316 N-GSM
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Послание к Римлянам апостола Павла, 2 глава. Подстрочник Винокурова.

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.

ПОДДЕРЖАТЬ ДЕНЬГАМИ

Римлянам 2 глава в переводах:
Римлянам 2 глава, комментарии:
 1. Новой Женевской Библии
 2. Толкование Мэтью Генри
 3. Комментарии МакДональда
 4. Толковая Библия Лопухина
 5. Комментарии Баркли
 6. Комментарии Жана Кальвина
 7. Комментарии Мартина Лютера
 8. Толкования Августина
 9. Толкование Иоанна Златоуста
 10. Толкование Феофилакта Болгарского
 11. Новый Библейский Комментарий
 12. Лингвистический. Роджерс
 13. Комментарии Давида Стерна
 14. Библия говорит сегодня
 15. Комментарии Скоуфилда


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.