Библия » VIN Подстрочник Винокурова

Римлянам 16 Послание к Римлянам 16 глава

1
Συνίστημι Представляю 4921 V-PAI-1S
δὲ же 1161 CONJ
ὑμῖν вам 5213 P-2DP
Φοίβην Фиву 5402 N-ASF
τὴν  3588 T-ASF
ἀδελφὴν сестру 79 N-ASF
ἡμῶν, нашу, 2257 P-1GP
οὖσαν сущую 1510 V-PAP-ASF
[καὶ] и 2532 CONJ
διάκονον служителя 1249 N-ASF
τῆς  3588 T-GSF
ἐκκλησίας церкви 1577 N-GSF
τῆς  3588 T-GSF
ἐν в 1722 PREP
Κεγχρεαῖς, Кенхреях, 2747 N-DPF
2
ἵνα чтобы 2443 CONJ
αὐτὴν её 846 P-ASF
προσδέξησθε вы приняли 4327 V-ADS-2P
ἐν в 1722 PREP
κυρίῳ Господе 2962 N-DSM
ἀξίως достойно 516 ADV
τῶν  3588 T-GPM
ἁγίων, святых, 40 A-GPM
καὶ и 2532 CONJ
παραστῆτε вы представили 3936 V-2AAS-2P
αὐτῇ ей 846 P-DSF
ἐν в 1722 PREP
котором 3739 R-DSN
ἂν  302 PRT
ὑμῶν [от] вас 5216 P-2GP
χρῄζῃ будет нуждаться 5535 V-PAS-3S
πράγματι, делом, 4229 N-DSN
καὶ и 2532 CONJ
γὰρ ведь 1063 CONJ
αὐτὴ сама 846 P-NSF
προστάτις предстательница 4368 N-NSF
πολλῶν многих 4183 A-GPM
ἐγενήθη сделалась 1096 V-AOI-3S
καὶ и 2532 CONJ
ἐμοῦ меня 1700 P-1GS
αὐτοῦ. самого. 846 P-GSM
3
Ἀσπάσασθε Поприветствуйте 782 V-ADM-2P
Πρίσκαν Приску 4251 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
Ἀκύλαν Акилу 207 N-ASM
τοὺς  3588 T-APM
συνεργούς сотрудников 4904 A-APM
μου моих 3450 P-1GS
ἐν в 1722 PREP
Χριστῷ Христе 5547 N-DSM
Ἰησοῦ, Иисусе, 2424 N-DSM
4
οἵτινες которые 3748 R-NPM
ὑπὲρ за 5228 PREP
τῆς  3588 T-GSF
ψυχῆς жизнь 5590 N-GSF
μου мою 3450 P-1GS
τὸν  3588 T-ASM
ἑαυτῶν свою 1438 F-3GPM
τράχηλον шею 5137 N-ASM
ὑπέθηκαν, подставили, 5294 V-AAI-3P
οἷς которым 3739 R-DPM
οὐκ не 3756 PRT-N
ἐγὼ я 1473 P-1NS
μόνος один 3441 A-NSM
εὐχαριστῶ благодарен 2168 V-PAI-1S
ἀλλὰ но 235 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
πᾶσαι все 3956 A-NPF
αἱ  3588 T-NPF
ἐκκλησίαι церкви 1577 N-NPF
τῶν  3588 T-GPN
ἐθνῶν, язычников, 1484 N-GPN
5
καὶ и 2532 CONJ
τὴν  3588 T-ASF
κατ᾽ по 2596 PREP
οἶκον дому 3624 N-ASM
αὐτῶν их 846 P-GPM
ἐκκλησίαν. церковь. 1577 N-ASF
ἀσπάσασθε Поприветствуйте 782 V-ADM-2P
Ἐπαίνετον Эпенета 1866 N-ASM
τὸν  3588 T-ASM
ἀγαπητόν любимого 27 A-ASM
μου, моего, 3450 P-1GS
ὅς который 3739 R-NSM
ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S
ἀπαρχὴ начаток 536 N-NSF
τῆς  3588 T-GSF
Ἀσίας Азии 773 N-GSF
εἰς в 1519 PREP
Χριστόν. Христе. 5547 N-ASM
6
ἀσπάσασθε Поприветствуйте 782 V-ADM-2P
Μαρίαν, Марию, 3137 N-ASF
ἥτις ту, которая 3748 R-NSF
πολλὰ много 4183 A-APN
ἐκοπίασεν потрудилась 2872 V-AAI-3S
εἰς для 1519 PREP
ὑμᾶς. вас. 5209 P-2AP
7
ἀσπάσασθε Поприветствуйте 782 V-ADM-2P
Ἀνδρόνικον Андроника 408 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
Ἰουνιᾶν Иуния 2458 N-ASF
τοὺς  3588 T-APM
συγγενεῖς родственников 4773 A-APM
μου моих 3450 P-1GS
καὶ и 2532 CONJ
συναιχμαλώτους пленников вместе 4869 A-APM
μου, [со] мной, 3450 P-1GS
οἵτινές которые 3748 R-NPM
εἰσιν есть 1510 V-PAI-3P
ἐπίσημοι значительны 1978 A-NPM
ἐν в 1722 PREP
τοῖς  3588 T-DPM
ἀποστόλοις, апостолах, 652 N-DPM
οἳ которые 3588 R-NPM
καὶ и 2532 CONJ
πρὸ прежде 4253 PREP
ἐμοῦ меня 1700 P-1GS
γέγοναν сделались 1096 V-2RAI-3P
ἐν в 1722 PREP
Χριστῷ. Христе. 5547 N-DSM
8
ἀσπάσασθε Поприветствуйте 782 V-ADM-2P
Ἀμπλιᾶτον Амплиата 291 N-ASM
τὸν  3588 T-ASM
ἀγαπητόν любимого 27 A-ASM
μου моего 3450 P-1GS
ἐν в 1722 PREP
κυρίῳ. Господе. 2962 N-DSM
9
ἀσπάσασθε Поприветствуйте 782 V-ADM-2P
Οὐρβανὸν Урвана 3773 N-ASM
τὸν  3588 T-ASM
συνεργὸν сотрудника 4904 A-ASM
ἡμῶν нашего 2257 P-1GP
ἐν в 1722 PREP
Χριστῷ Христе 5547 N-DSM
καὶ и 2532 CONJ
Στάχυν Стахия 4719 N-ASM
τὸν  3588 T-ASM
ἀγαπητόν любимого 27 A-ASM
μου. моего. 3450 P-1GS
10
ἀσπάσασθε Поприветствуйте 782 V-ADM-2P
Ἀπελλῆν Апелла 559 N-ASM
τὸν  3588 T-ASM
δόκιμον пригодного 1384 A-ASM
ἐν в 1722 PREP
Χριστῷ. Христе. 5547 N-DSM
ἀσπάσασθε Поприветствуйте 782 V-ADM-2P
τοὺς которых 3588 T-APM
ἐκ из 1537 PREP
τῶν  3588 T-GPM
Ἀριστοβούλου. Аристовула. 711 N-GSM
11
ἀσπάσασθε Поприветствуйте 782 V-ADM-2P
Ἡρῳδίωνα Иродиона 2267 N-ASM
τὸν  3588 T-ASM
συγγενῆ родственника 4773 A-ASM
μου. моего. 3450 P-1GS
ἀσπάσασθε Поприветствуйте 782 V-ADM-2P
τοὺς которых 3588 T-APM
ἐκ из 1537 PREP
τῶν  3588 T-GPM
Ναρκίσσου Наркисса 3488 N-GSM
τοὺς  3588 T-APM
ὄντας сущих 1510 V-PAP-APM
ἐν в 1722 PREP
κυρίῳ. Господе. 2962 N-DSM
12
ἀσπάσασθε Поприветствуйте 782 V-ADM-2P
Τρύφαιναν Трифену 5170 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
Τρυφῶσαν Трифосу 5173 N-ASF
τὰς  3588 T-APF
κοπιώσας потрудившихся 2872 V-PAP-APF
ἐν в 1722 PREP
κυρίῳ. Господе. 2962 N-DSM
ἀσπάσασθε Поприветствуйте 782 V-ADM-2P
Περσίδα Персиду 4069 N-ASF
τὴν  3588 T-ASF
ἀγαπητήν, любимую, 27 A-ASF
ἥτις ту, которая 3748 R-NSF
πολλὰ много 4183 A-APN
ἐκοπίασεν потрудилась 2872 V-AAI-3S
ἐν в 1722 PREP
κυρίῳ. Господе. 2962 N-DSM
13
ἀσπάσασθε Поприветствуйте 782 V-ADM-2P
Ῥοῦφον Руфа 4504 N-ASM
τὸν  3588 T-ASM
ἐκλεκτὸν выбранного 1588 A-ASM
ἐν в 1722 PREP
κυρίῳ Господе 2962 N-DSM
καὶ и 2532 CONJ
τὴν  3588 T-ASF
μητέρα мать 3384 N-ASF
αὐτοῦ его 846 P-GSM
καὶ и 2532 CONJ
ἐμοῦ. мою. 1700 P-1GS
14
ἀσπάσασθε Поприветствуйте 782 V-ADM-2P
Ἀσύγκριτον, Асинкрита, 799 N-ASM
Φλέγοντα, Флегонта, 5393 N-ASM
Ἑρμῆν, Гермеса, 2060 N-ASM
Πατροβᾶν, Патрова, 3969 N-ASM
Ἑρμᾶν, Эрма, 2057 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
τοὺς которых 3588 T-APM
σὺν с 4862 PREP
αὐτοῖς ними 846 P-DPM
ἀδελφούς. братьев. 80 N-APM
15
ἀσπάσασθε Поприветствуйте 782 V-ADM-2P
Φιλόλογον Филолога 5378 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
Ἰουλίαν, Иулию, 2456 N-ASF
Νηρέα Нирея 3517 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
τὴν  3588 T-ASF
ἀδελφὴν сестру 79 N-ASF
αὐτοῦ, его, 846 P-GSM
καὶ и 2532 CONJ
Ὀλυμπᾶν, Олимпа, 3652 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
τοὺς которых 3588 T-APM
σὺν с 4862 PREP
αὐτοῖς ними 846 P-DPM
πάντας всех 3956 A-APM
ἁγίους. святых. 40 A-APM
16
Ἀσπάσασθε Поприветствуйте 782 V-ADM-2P
ἀλλήλους друг друга 240 C-APM
ἐν в 1722 PREP
φιλήματι поцелуе 5370 N-DSN
ἁγίῳ. святом. 40 A-DSN
Ἀσπάζονται Приветствуют 782 V-PNI-3P
ὑμᾶς вас 5209 P-2AP
αἱ  3588 T-NPF
ἐκκλησίαι церкви 1577 N-NPF
πᾶσαι все 3956 A-NPF
τοῦ  3588 T-GSM
Χριστοῦ. Христа. 5547 N-GSM
17
Παρακαλῶ Прошу 3870 V-PAI-1S
δὲ же 1161 CONJ
ὑμᾶς, вас, 5209 P-2AP
ἀδελφοί, братья, 80 N-VPM
σκοπεῖν присматривать 4648 V-PAN
τοὺς [за] которыми 3588 T-APM
τὰς  3588 T-APF
διχοστασίας раздвоения 1370 N-APF
καὶ и 2532 CONJ
τὰ  3588 T-APN
σκάνδαλα соблазны 4625 N-APN
παρὰ вопреки 3844 PREP
τὴν  3588 T-ASF
διδαχὴν учению 1322 N-ASF
ἣν которое 3739 R-ASF
ὑμεῖς вы 5210 P-2NP
ἐμάθετε узнали 3129 V-2AAI-2P
ποιοῦντας, делающими, 4160 V-PAP-APM
καὶ и 2532 CONJ
ἐκκλίνετε уклоняйтесь 1578 V-PAM-2P
ἀπ᾽ от 575 PREP
αὐτῶν· них; 846 P-GPM
18
οἱ  3588 T-NPM
γὰρ ведь 1063 CONJ
τοιοῦτοι таковы 5108 D-NPM
τῷ  3588 T-DSM
κυρίῳ Господу 2962 N-DSM
ἡμῶν нашему 2257 P-1GP
Χριστῷ Христу 5547 N-DSM
οὐ не 3739 PRT-N
δουλεύουσιν служат 1398 V-PAI-3P
ἀλλὰ но 235 CONJ
τῇ  3588 T-DSF
ἑαυτῶν своей 1438 F-3GPM
κοιλίᾳ, утробе, 2836 N-DSF
καὶ и 2532 CONJ
διὰ через 1223 PREP
τῆς  3588 T-GSF
χρηστολογίας прекрасноречие 5542 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
εὐλογίας благословения 2129 N-GSF
ἐξαπατῶσιν обманывают 1818 V-PAI-3P
τὰς  3588 T-APF
καρδίας сердца́ 2588 N-APF
τῶν  3588 T-GPM
ἀκάκων. беззлобных. 172 A-GPM
19
 1510 T-NSF
γὰρ Ведь 1063 CONJ
ὑμῶν ваше 5216 P-2GP
ὑπακοὴ послушание 5218 N-NSF
εἰς во 1519 PREP
πάντας всех 3956 A-APM
ἀφίκετο· проникло; 864 V-2ADI-3S
ἐφ᾽ относительно 1909 PREP
ὑμῖν вас 5213 P-2DP
οὖν итак 3767 CONJ
χαίρω, радуюсь, 5463 V-PAI-1S
θέλω хочу 2309 V-PAI-1S
δὲ же 1161 CONJ
ὑμᾶς вас 5209 P-2AP
σοφοὺς мудрых 4680 A-APM
εἶναι быть 1510 V-PAN
εἰς на 1519 PREP
τὸ  3588 T-ASN
ἀγαθόν, доброе, 18 A-ASN
ἀκεραίους беспримесных 185 A-APM
δὲ же 1161 CONJ
εἰς на 1519 PREP
τὸ  3588 T-ASN
κακόν. зло. 2556 A-ASN
20
 3588 T-NSM
δὲ Же 1161 CONJ
θεὸς Бог 2316 N-NSM
τῆς  3588 T-GSF
εἰρήνης мира 1515 N-GSF
συντρίψει сотрёт 4937 V-FAI-3S
τὸν  3588 T-ASM
Σατανᾶν Сатану 4567 N-ASM
ὑπὸ под 5259 PREP
τοὺς  3588 T-APM
πόδας ногами 4228 N-APM
ὑμῶν вашими 5216 P-2GP
ἐν в 1722 PREP
τάχει. скоре. 5034 N-DSN
 1510 T-NSF
χάρις Благодать 5485 N-NSF
τοῦ  3588 T-GSM
κυρίου Го́спода 2962 N-GSM
ἡμῶν нашего 2257 P-1GP
Ἰησοῦ Иисуса 2424 N-GSM
μεθ᾽ с 3326 PREP
ὑμῶν. вами. 5216 P-2GP
21
Ἀσπάζεται Приветствуют 782 V-PNI-3S
ὑμᾶς вас 5209 P-2AP
Τιμόθεος Тимофей 5095 N-NSM
 3588 T-NSM
συνεργός сотрудник 4904 A-NSM
μου, мой, 3450 P-1GS
καὶ и 2532 CONJ
Λούκιος Лукий 3066 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
Ἰάσων Иасон 2394 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
Σωσίπατρος Сосипатр 4989 N-NSM
οἱ  3588 T-NPM
συγγενεῖς родственники 4773 A-NPM
μου. мои. 3450 P-1GS
22
ἀσπάζομαι Приветствую 782 V-PNI-1S
ὑμᾶς вас 5209 P-2AP
ἐγὼ я 1473 P-1NS
Τέρτιος Тертий 5060 N-NSM
 3588 T-NSM
γράψας написавший 1125 V-AAP-NSM
τὴν это 3588 T-ASF
ἐπιστολὴν послание 1992 N-ASF
ἐν в 1722 PREP
κυρίῳ. Господе. 2962 N-DSM
23
ἀσπάζεται Приветствуют 782 V-PNI-3S
ὑμᾶς вас 5209 P-2AP
Γάϊος Гаий 1050 N-NSM
 3588 T-NSM
ξένος гостеприимец 3581 A-NSM
μου мой 3450 P-1GS
καὶ и 2532 CONJ
ὅλης всей 3650 A-GSF
τῆς  3588 T-GSF
ἐκκλησίας. церкви. 1577 N-GSF
ἀσπάζεται Приветствуют 782 V-PNI-3S
ὑμᾶς вас 5209 P-2AP
Ἔραστος Эраст 2037 N-NSM
 3588 T-NSM
οἰκονόμος управляющий 3623 N-NSM
τῆς  3588 T-GSF
πόλεως го́рода 4172 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
Κούαρτος Куарт 2890 N-NSM
 3588 T-NSM
ἀδελφός. брат. 80 N-NSM
24
25
[Τῷ  3588 T-DSM
δὲ Же 1161 CONJ
δυναμένῳ Могущему 1410 V-PNP-DSM
ὑμᾶς вас 5209 P-2AP
στηρίξαι утвердить 4741 V-AAN
κατὰ по 2596 PREP
τὸ  3588 T-ASN
εὐαγγέλιόν благовестию 2098 N-ASN
μου моему 3450 P-1GS
καὶ и 2532 CONJ
τὸ  3588 T-ASN
κήρυγμα возвещению 2782 N-ASN
Ἰησοῦ Иисуса 2424 N-GSM
Χριστοῦ, Христа, 5547 N-GSM
κατὰ по 2596 PREP
ἀποκάλυψιν открытию 602 N-ASF
μυστηρίου тайны 3466 N-GSN
χρόνοις [во] времена 5550 N-DPM
αἰωνίοις вечные 166 A-DPM
σεσιγημένου замолчанной 4601 V-RPP-GSN
26
φανερωθέντος явленной 5319 V-APP-GSM
δὲ же 1161 CONJ
νῦν теперь 3568 ADV
διά через 1223 PREP
τε  5037 PRT
γραφῶν Писания 1125 N-GPF
προφητικῶν пророческие 4397 A-GPF
κατ᾽ по 2596 PREP
ἐπιταγὴν повелению 2003 N-ASF
τοῦ  3588 T-GSM
αἰωνίου вечного 166 A-GSM
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
εἰς для 1519 PREP
ὑπακοὴν послушания 5218 N-ASF
πίστεως веры 4102 N-GSF
εἰς для 1519 PREP
πάντα всех 3956 A-APN
τὰ  3588 T-APN
ἔθνη народов 1484 N-APN
γνωρισθέντος, сделанной познанной, 1107 V-APP-GSN
27
μόνῳ Единому 3441 A-DSM
σοφῷ мудрому 4680 A-DSM
θεῷ Богу 2316 N-DSM
διὰ через 1223 PREP
Ἰησοῦ Иисуса 2424 N-GSM
Χριστοῦ Христа 5547 N-GSM
Которому 3739 R-DSM
 1510 T-NSF
δόξα слава 1391 N-NSF
εἰς в 1519 PREP
τοὺς  3588 T-APM
αἰῶνας· века́; 165 N-APM
ἀμήν.] аминь. 281 HEB
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Послание к Римлянам апостола Павла, 16 глава. Подстрочник Винокурова.

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.

Я ХОЧУ ПОМОЧЬ

Римлянам 16 глава в переводах:
Римлянам 16 глава, комментарии:
 1. Новой Женевской Библии
 2. Толкование Мэтью Генри
 3. Комментарии МакДональда
 4. Толковая Библия Лопухина
 5. Комментарии Баркли
 6. Комментарии Жана Кальвина
 7. Комментарии Мартина Лютера
 8. Толкования Августина
 9. Толкование Иоанна Златоуста
 10. Толкование Феофилакта Болгарского
 11. Новый Библейский Комментарий
 12. Лингвистический. Роджерс
 13. Комментарии Давида Стерна
 14. Библия говорит сегодня
 15. Комментарии Скоуфилда


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.