Библия » VIN Подстрочник Винокурова

Исход 18 Исход 18 глава

1
Ἤκουσεν Услышал 191 V-AAI-3S
δὲ же 1161 CONJ
Ιοθορ Иофор   N-GSM
  3588 T-NSM
ἱερεὺς священник 2409 N-NSM
Μαδιαμ Мадиама 3099 N-PRI
  3588 T-NSM
γαμβρὸς тесть   N-NSM
Μωυσῆ Моисея 3475 N-DSM
πάντα, всё, 3956 A-APN
ὅσα сколькое 3745 A-APN
ἐποίησεν сделал 4160 V-AAI-3S
κύριος Господь 2962 N-NSM
Ισραηλ Израиля 2474 N-PRI
τῷ   3588 T-DSM
ἑαυτοῦ Своему 1438 F-3GSM
λαῷ· народу; 2992 N-DSM
ἐξήγαγεν вывел 1806 V-2AAI-3S
γὰρ ведь 1063 CONJ
κύριος Господь 2962 N-NSM
τὸν   3588 T-ASM
Ισραηλ Израиля 2474 N-PRI
ἐξ из 1537 PREP
Αἰγύπτου. Египта. 125 N-GSF
2
ἔλαβεν Взял 2983 V-2AAI-3S
δὲ же 1161 CONJ
Ιοθορ Иофор   N-GSM
  3588 T-NSM
γαμβρὸς тесть   N-NSM
Μωυσῆ Моисея 3475 N-DSM
Σεπφωραν Сепфору   N-ASF
τὴν   3588 T-ASF
γυναῖκα жену 1135 N-ASF
Μωυσῆ Моисея 3475 N-DSM
μετὰ после 3326 PREP
τὴν   3588 T-ASF
ἄφεσιν отпущения 859 N-ASF
αὐτῆς её 846 P-GSF
3
καὶ и 2532 CONJ
τοὺς   3588 T-APM
δύο двух 1417 A-NUI
υἱοὺς сыновей 5207 N-APM
αὐτοῦ· его; 846 D-GSM
ὄνομα имя 3686 N-ASN
τῷ   3588 T-DSM
ἑνὶ одному 1762 A-DSM
αὐτῶν [из] них 846 D-GPM
Γηρσαμ Гирсам   N-ASN
λέγων говоря: 3004 V-PAP-NSM
Πάροικος Поселенец 3941 A-NSM
ἤμην я был 1510 V-IMI-1S
ἐν в 1722 PREP
γῇ земле 1093 N-DSF
ἀλλοτρίᾳ· чужой; 245 A-DSF
4
καὶ и 2532 CONJ
τὸ   3588 T-ASN
ὄνομα имя 3686 N-ASN
τοῦ   3588 T-GSM
δευτέρου второго 1208 A-GSM
Ελιεζερ Элиезер 1663 N-PRI
λέγων говоря: 3004 V-PAP-NSM
  3588 T-NSM
γὰρ Ведь 1063 CONJ
θεὸς Бог 2316 N-NSM
τοῦ   3588 T-GSM
πατρός отца 3962 N-GSM
μου моего 3450 P-1GS
βοηθός помощник 998 N-NSM
μου мой 3450 P-1GS
καὶ и 2532 CONJ
ἐξείλατό изъял 1807 V-AMI-3S
με меня 3165 P-1AS
ἐκ из 1537 PREP
χειρὸς руки́ 5495 N-GSF
Φαραω. фараона. 5328 N-PRI
5
καὶ И 2532 CONJ
ἐξῆλθεν вышел 1831 V-2AAI-3S
Ιοθορ Иофор   N-GSM
  3588 T-NSM
γαμβρὸς тесть   N-NSM
Μωυσῆ Моисея 3475 N-DSM
καὶ и 2532 CONJ
οἱ   3588 T-NPM
υἱοὶ сыновья́ 5207 N-NPM
καὶ и 2532 CONJ
  1510 T-NSF
γυνὴ жена 1135 N-NSF
πρὸς к 4314 PREP
Μωυσῆν Моисею 3475 N-ASM
εἰς в 1519 PREP
τὴν   3588 T-ASF
ἔρημον, пустыню, 2048 N-ASF
οὗ где 3739 ADV
παρενέβαλεν остановился 3924 V-2AAI-3S
ἐπ᾽ у 1909 PREP
ὄρους горы́ 3735 N-GSN
τοῦ   3588 T-GSM
θεοῦ. Бога. 2316 N-GSM
6
ἀνηγγέλη Возвестили 312 V-2API-3S
δὲ же 1161 CONJ
Μωυσεῖ Моисею 3475 N-DSM
λέγοντες говорящие: 3004 V-PAP-NPM
Ἰδοὺ Вот 2400 V-2AMM-2S
  3588 T-NSM
γαμβρός тесть   N-NSM
σου твой 4675 P-2GS
Ιοθορ Иофор   N-GSM
παραγίνεται приходит 3854 V-PNI-3S
πρὸς к 4314 PREP
σέ, тебе, 4571 P-2AS
καὶ и 2532 CONJ
  1510 T-NSF
γυνὴ жена 1135 N-NSF
καὶ и 2532 CONJ
οἱ   3588 T-NPM
δύο два 1417 A-NUI
υἱοί сына 5207 N-NPM
σου твои 4675 P-2GS
μετ᾽ с 3326 PREP
αὐτοῦ. ним. 846 D-GSM
7
ἐξῆλθεν Вышел 1831 V-2AAI-3S
δὲ же 1161 CONJ
Μωσῆς Моисей 3475 N-NSM
εἰς   1519 PREP
συνάντησιν встретиться с 4877 N-ASF
τῷ   3588 T-DSM
γαμβρῷ тестем   N-DSM
αὐτοῦ его 846 D-GSM
καὶ и 2532 CONJ
προσεκύνησεν поклонился 4352 V-AAI-3S
αὐτῷ ему 846 D-DSM
καὶ и 2532 CONJ
ἐφίλησεν поцеловал 5368 V-AAI-3S
αὐτόν, его, 846 P-ASM
καὶ и 2532 CONJ
ἠσπάσαντο поприветствовали 782 V-AMI-3P
ἀλλήλους· друг друга; 240 C-APM
καὶ и 2532 CONJ
εἰσήγαγεν ввёл 1521 V-2AAI-3S
αὐτὸν его 846 P-ASM
εἰς в 1519 PREP
τὴν   3588 T-ASF
σκηνήν. шатёр. 4633 N-ASF
8
καὶ И 2532 CONJ
διηγήσατο рассказал 1334 V-ADI-3S
Μωσῆς Моисей 3475 N-NSM
τῷ   3588 T-DSM
γαμβρῷ тестю   N-DSM
πάντα, всё, 3956 A-APN
ὅσα сколькое 3745 A-APN
ἐποίησεν сделал 4160 V-AAI-3S
κύριος Господь 2962 N-NSM
τῷ   3588 T-DSM
Φαραω фараону 5328 N-PRI
καὶ и 2532 CONJ
τοῖς   3588 T-DPM
Αἰγυπτίοις египтянам 124 N-DPM
ἕνεκεν ради 1752 PREP
τοῦ   3588 T-GSM
Ισραηλ, Израиля, 2474 N-PRI
καὶ и 2532 CONJ
πάντα всё 3956 A-ASM
τὸν   3588 T-ASM
μόχθον усилие 3449 N-ASM
τὸν   3588 T-ASM
γενόμενον случившееся 1096 V-AMPAS
αὐτοῖς им 846 D-DPM
ἐν в 1722 PREP
τῇ   3588 T-DSF
ὁδῷ пути 3598 N-DSF
καὶ и 2532 CONJ
ὅτι что 3754 CONJ
ἐξείλατο изъял 1807 V-AMI-3S
αὐτοὺς их 846 P-APM
κύριος Господь 2962 N-NSM
ἐκ из 1537 PREP
χειρὸς руки́ 5495 N-GSF
Φαραω фараона 5328 N-PRI
καὶ и 2532 CONJ
ἐκ из 1537 PREP
χειρὸς руки́ 5495 N-GSF
τῶν   3588 T-GPM
Αἰγυπτίων. египтян. 124 A-GPM
9
ἐξέστη Изумился 1839 V-2AAI-3S
δὲ же 1161 CONJ
Ιοθορ Иофор   N-GSM
ἐπὶ   1909 PREP
πᾶσι всем 3956 A-DPN
τοῖς   3588 T-DPN
ἀγαθοῖς, добрым [делам], 18 A-DPN
οἷς которые 3739 R-DPN
ἐποίησεν сделал 4160 V-AAI-3S
αὐτοῖς им 846 D-DPM
κύριος, Господь, 2962 N-NSM
ὅτι что 3754 CONJ
ἐξείλατο изъял 1807 V-AMI-3S
αὐτοὺς их 846 P-APM
ἐκ из 1537 PREP
χειρὸς руки́ 5495 N-GSF
Αἰγυπτίων египтян 124 A-GPM
καὶ и 2532 CONJ
ἐκ из 1537 PREP
χειρὸς руки́ 5495 N-GSF
Φαραω. фараона. 5328 N-PRI
10
καὶ И 2532 CONJ
εἶπεν сказал 2036 V-2AAI-3S
Ιοθορ Иофор:   N-GSM
Εὐλογητὸς Благословен 2128 A-NSM
κύριος, Господь, 2962 N-NSM
ὅτι потому что 3754 CONJ
ἐξείλατο изъял 1807 V-AMI-3S
τὸν   3588 T-ASM
λαὸν народ 2992 N-ASM
αὐτοῦ Его 846 D-GSM
ἐκ из 1537 PREP
χειρὸς руки́ 5495 N-GSF
Αἰγυπτίων египтян 124 A-GPM
καὶ и 2532 CONJ
ἐκ из 1537 PREP
χειρὸς руки́ 5495 N-GSF
Φαραω· фараона; 5328 N-PRI
11
νῦν теперь 3568 ADV
ἔγνων узнал я 1097 V-2AAI-1S
ὅτι что 3754 CONJ
μέγας великий 3173 A-NSM
κύριος Господь 2962 N-NSM
παρὰ сверх 3844 PREP
πάντας всех 3956 A-APM
τοὺς   3588 T-APM
θεούς, богов, 2316 N-APM
ἕνεκεν из-за 1752 PREP
τούτου этого 5127 D-GSN
ὅτι потому 3754 CONJ
ἐπέθεντο налёг 2007 V-2AMI-3P
αὐτοῖς. [на] них. 846 D-DPM
12
καὶ И 2532 CONJ
ἔλαβεν взял 2983 V-2AAI-3S
Ιοθορ Иофор   N-GSM
  3588 T-NSM
γαμβρὸς тесть   N-NSM
Μωυσῆ Моисея 3475 N-DSM
ὁλοκαυτώματα всесожжения 3646 N-APN
καὶ и 2532 CONJ
θυσίας жертвы 2378 N-APF
τῷ   3588 T-DSM
θεῷ· Богу; 2316 N-DSM
παρεγένετο прибыл 3854 V-2ADI-3S
δὲ же 1161 CONJ
Ααρων Аарон 2 N-PRI
καὶ и 2532 CONJ
πάντες все 3956 A-NPM
οἱ   3588 T-NPM
πρεσβύτεροι старейшины 4245 N-NPM
Ισραηλ Израиля 2474 N-PRI
συμφαγεῖν есть 4906 V-AAN
ἄρτον хлеб 740 N-ASM
μετὰ с 3326 PREP
τοῦ   3588 T-GSM
γαμβροῦ тестем   N-GSM
Μωυσῆ Моисея 3475 N-DSM
ἐναντίον перед 1726 PREP
τοῦ   3588 T-GSM
θεοῦ. Богом. 2316 N-GSM
13
Καὶ И 2532 CONJ
ἐγένετο случилось 1096 V-2ADI-3S
μετὰ на 3326 PREP
τὴν   3588 T-ASF
ἐπαύριον следующий день 1887 ADV
συνεκάθισεν сел вместе с 4776 V-AAI-3S
Μωσῆς Моисеем 3475 N-NSM
κρίνειν судить 2919 V-PAN
τὸν   3588 T-ASM
λαόν· народ; 2992 N-ASM
παρειστήκει предстоял 3936 V-YAI-3S
δὲ же 1161 CONJ
πᾶς весь 3956 A-NSM
  3588 T-NSM
λαὸς народ 2992 N-NSM
Μωυσεῖ Моисею 3475 N-DSM
ἀπὸ с 575 PREP
πρωίθεν утра́   ADV
ἕως до 2193 ADV
ἑσπέρας. ве́чера. 2073 N-GSF
14
καὶ И 2532 CONJ
ἰδὼν увидевший 1492 V-2AAP-NSM
Ιοθορ Иофор   N-GSM
πάντα, всё, 3956 A-APN
ὅσα сколькое 3745 A-APN
ἐποίει он делал 4160 V-IAI-3S
τῷ   3588 T-DSM
λαῷ, народу, 2992 N-DSM
λέγει говорит: 3004 V-PAI-3S
Τί Что́ 5100 I-NSN
τοῦτο, это, 5124 D-NSN
которое 3588 R-NSN
σὺ ты 4771 P-2NS
ποιεῖς делаешь 4160 V-PAI-2S
τῷ   3588 T-DSM
λαῷ народу? 2992 N-DSM
διὰ Из-за 1223 PREP
τί чего 5100 I-ASN
σὺ ты 4771 P-2NS
κάθησαι сидишь 2521 V-PMI-2S
μόνος, один, 3441 A-NSM
πᾶς весь 3956 A-NSM
δὲ же 1161 CONJ
  3588 T-NSM
λαὸς народ 2992 N-NSM
παρέστηκέν предстоит 3936 V-RAI-3S
σοι тебе 4671 P-2DS
ἀπὸ с 575 PREP
πρωίθεν утра́   ADV
ἕως до 2193 ADV
δείλης ве́чера? 1169 A-GSF
15
καὶ И 2532 CONJ
λέγει говорит 3004 V-PAI-3S
Μωσῆς Моисей 3475 N-NSM
τῷ   3588 T-DSM
γαμβρῷ тестю   N-DSM
ὅτι что: 3754 CONJ
Παραγίνεται приходит 3854 V-PNI-3S
πρός ко 4314 PREP
με мне 3165 P-1AS
  3588 T-NSM
λαὸς народ 2992 N-NSM
ἐκζητῆσαι взыскать 1567 V-AAN
κρίσιν суд 2920 N-ASF
παρὰ у 3844 PREP
τοῦ   3588 T-GSM
θεοῦ· Бога; 2316 N-GSM
16
ὅταν когда 3752 CONJ
γὰρ ведь 1063 CONJ
γένηται случится 1096 V-2ADS-3S
αὐτοῖς им 846 D-DPM
ἀντιλογία противоречие 485 N-NSF
καὶ и 2532 CONJ
ἔλθωσι приходят 2064 V-AAS-3P
πρός ко 4314 PREP
με, мне, 3165 P-1AS
διακρίνω рассуживаю 1252 V-PAI-1S
ἕκαστον каждого 1538 A-ASM
καὶ и 2532 CONJ
συμβιβάζω наставляю 4822 V-PAI-1S
αὐτοὺς их 846 P-APM
τὰ   3588 T-APN
προστάγματα [на] повеления   N-APN
τοῦ   3588 T-GSM
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
τὸν   3588 T-ASM
νόμον закон 3551 N-ASM
αὐτοῦ. его. 846 D-GSM
17
εἶπεν Сказал 2036 V-2AAI-3S
δὲ же 1161 CONJ
  3588 T-NSM
γαμβρὸς тесть   N-NSM
Μωυσῆ Моисея 3475 N-DSM
πρὸς к 4314 PREP
αὐτόν нему: 846 P-ASM
Οὐκ Не 3756 PRT-N
ὀρθῶς правильно 3723 ADV
σὺ ты 4771 P-2NS
ποιεῖς делаешь 4160 V-PAI-2S
τὸ   3588 T-ASN
ῥῆμα слово 4487 N-ASN
τοῦτο· это; 5124 D-ASN
18
φθορᾷ уничтожением 5356 N-DSF
καταφθαρήσῃ уничтожишься 2704 V-FPI-2S
ἀνυπομονήτῳ невыносимом   A-DSF
καὶ и 2532 CONJ
σὺ ты 4771 P-2NS
καὶ и 2532 CONJ
πᾶς весь 3956 A-NSM
  3588 T-NSM
λαὸς народ 2992 N-NSM
οὗτος, этот, 3778 D-NSM
ὅς который 3739 R-NSM
ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S
μετὰ с 3326 PREP
σοῦ· тобой; 4675 P-2GS
βαρύ тяжело 926 A-NSN
σοι тебе 4671 P-2DS
τὸ   3588 T-NSN
ῥῆμα слово 4487 N-NSN
τοῦτο, это, 5124 D-NSN
οὐ не 3739 PRT-N
δυνήσῃ сможешь 1410 V-FDI-2S
ποιεῖν делать 4160 V-PAN
μόνος. один. 3441 A-NSM
19
νῦν Теперь 3568 ADV
οὖν итак 3767 CONJ
ἄκουσόν услышь 191 V-AAD-2S
μου, меня, 3450 P-1GS
καὶ и 2532 CONJ
συμβουλεύσω посоветую 4823 V-FAI-1S
σοι, тебе, 4671 P-2DS
καὶ и 2532 CONJ
ἔσται будет 1510 V-FDI-3S
  3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
μετὰ с 3326 PREP
σοῦ. тобой. 4675 P-2GS
γίνου Делайся 1096 V-PNM-2S
σὺ ты 4771 P-2NS
τῷ   3588 T-DSM
λαῷ народу 2992 N-DSM
τὰ которое 3588 T-APN
πρὸς к 4314 PREP
τὸν   3588 T-ASM
θεὸν Богу 2316 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
ἀνοίσεις вознесёшь 399 V-FAI-3S
τοὺς   3588 T-APM
λόγους слова́ 3056 N-APM
αὐτῶν их 846 D-GPM
πρὸς к 4314 PREP
τὸν   3588 T-ASM
θεὸν Богу 2316 N-ASM
20
καὶ и 2532 CONJ
διαμαρτυρῇ засвидетельствуешь 1263 V-FMI-2S
αὐτοῖς им 846 D-DPM
τὰ   3588 T-APN
προστάγματα повеления   N-APN
τοῦ   3588 T-GSM
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
τὸν   3588 T-ASM
νόμον закон 3551 N-ASM
αὐτοῦ Его 846 D-GSM
καὶ и 2532 CONJ
σημανεῖς покажешь 4591 V-FAI-3S
αὐτοῖς им 846 D-DPM
τὰς   3588 T-APF
ὁδούς, пути, 3598 N-APF
ἐν в 1722 PREP
αἷς которых 3739 R-DPF
πορεύσονται отправятся 4198 V-FDI-3P
ἐν в 1722 PREP
αὐταῖς, них, 846 P-DPF
καὶ и 2532 CONJ
τὰ   3588 T-APN
ἔργα, дела́, 2041 N-APN
которые 3739 R-APN
ποιήσουσιν. сделают. 4160 V-FAI-3P
21
καὶ И 2532 CONJ
σὺ ты 4771 P-2NS
σεαυτῷ себе 4572 F-2DSM
σκέψαι проверь   V-IM-2S
ἀπὸ из 575 PREP
παντὸς всего 3956 A-GSM
τοῦ   3588 T-GSM
λαοῦ народа 2992 N-GSM
ἄνδρας мужей 435 N-APM
δυνατοὺς сильных 1415 A-APM
θεοσεβεῖς, благочестием, 2318 A-APM
ἄνδρας мужей 435 N-APM
δικαίους праведных 1342 A-APM
μισοῦντας ненавидящих 3404 V-PAP-APM
ὑπερηφανίαν, надменность, 5243 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
καταστήσεις поставишь 2525 V-FAI-3S
αὐτοὺς их 846 P-APM
ἐπ᾽ над 1909 PREP
αὐτῶν ними 846 D-GPM
χιλιάρχους тысяченачальников 5506 N-APM
καὶ и 2532 CONJ
ἑκατοντάρχους стоначальников 1543 N-APM
καὶ и 2532 CONJ
πεντηκοντάρχους пятидесятиначальников   N-APM
καὶ и 2532 CONJ
δεκαδάρχους, десятиначальников,   N-APM
22
καὶ и 2532 CONJ
κρινοῦσιν будут судить 2919 V-FAI-3P
τὸν   3588 T-ASM
λαὸν народ 2992 N-ASM
πᾶσαν всякий 3956 A-ASF
ὥραν· час; 5610 N-ASF
τὸ   3588 T-ASN
δὲ же 1161 CONJ
ῥῆμα слово 4487 N-ASN
τὸ   3588 T-ASN
ὑπέρογκον непомерное 5246 A-ASN
ἀνοίσουσιν вознесут 399 V-FAI-3P
ἐπὶ к 1909 PREP
σέ, тебе, 4571 P-2AS
τὰ   3588 T-APN
δὲ же 1161 CONJ
βραχέα мелкие 1024 A-APN
τῶν   3588 T-GPN
κριμάτων суды 2917 N-GPN
κρινοῦσιν будут судить 2919 V-FAI-3P
αὐτοὶ сами 846 P-NPM
καὶ и 2532 CONJ
κουφιοῦσιν убавят 2893 V-FAI-3P
ἀπὸ с 575 PREP
σοῦ тебя 4675 P-2GS
καὶ и 2532 CONJ
συναντιλήμψονταί помогут 4878 V-FMI-3P
σοι. тебе. 4671 P-2DS
23
ἐὰν Если 1437 COND
τὸ   3588 T-ASN
ῥῆμα слово 4487 N-ASN
τοῦτο это 5124 D-ASN
ποιήσῃς, ты сделаешь, 4160 V-AAS-2S
κατισχύσει укрепит 2729 V-FAI-3S
σε тебя 4571 P-2AS
  3588 T-NSM
θεός, Бог, 2316 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
δυνήσῃ сможешь 1410 V-FDI-2S
παραστῆναι, предстоять, 3936 V-2AAN
καὶ и 2532 CONJ
πᾶς весь 3956 A-NSM
  3588 T-NSM
λαὸς народ 2992 N-NSM
οὗτος этот 3778 D-NSM
εἰς в 1519 PREP
τὸν   3588 T-ASM
ἑαυτοῦ своё 1438 F-3GSM
τόπον место 5117 N-ASM
μετ᾽ с 3326 PREP
εἰρήνης миром 1515 N-GSF
ἥξει. придёт. 2240 V-FAI-3S
24
ἤκουσεν Услышал 191 V-AAI-3S
δὲ же 1161 CONJ
Μωσῆς Моисей 3475 N-NSM
τῆς   3588 T-GSF
φωνῆς голос 5456 N-GSF
τοῦ   3588 T-GSM
γαμβροῦ тестя   N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
ἐποίησεν сделал 4160 V-AAI-3S
ὅσα сколькое 3745 A-APN
αὐτῷ ему 846 D-DSM
εἶπεν. он сказал. 2036 V-2AAI-3S
25
καὶ И 2532 CONJ
ἐπέλεξεν выбрал   V-AAI-3S
Μωσῆς Моисей 3475 N-NSM
ἄνδρας мужей 435 N-APM
δυνατοὺς сильных 1415 A-APM
ἀπὸ из 575 PREP
παντὸς всего 3956 A-GSM
Ισραηλ Израиля 2474 N-PRI
καὶ и 2532 CONJ
ἐποίησεν сделал 4160 V-AAI-3S
αὐτοὺς их 846 P-APM
ἐπ᾽ над 1909 PREP
αὐτῶν ними 846 D-GPM
χιλιάρχους тысяченачальников 5506 N-APM
καὶ и 2532 CONJ
ἑκατοντάρχους стоначальников 1543 N-APM
καὶ и 2532 CONJ
πεντηκοντάρχους пятидесятиначальников   N-APM
καὶ и 2532 CONJ
δεκαδάρχους, десятиначальников,   N-APM
26
καὶ и 2532 CONJ
ἐκρίνοσαν судили 2919 V-AAI-3P
τὸν   3588 T-ASM
λαὸν народ 2992 N-ASM
πᾶσαν всякий 3956 A-ASF
ὥραν· час; 5610 N-ASF
πᾶν всякое 3956 A-ASN
δὲ же 1161 CONJ
ῥῆμα слово 4487 N-ASN
ὑπέρογκον непомерное 5246 A-ASN
ἀνεφέροσαν возносили 399 V-AAI-3P
ἐπὶ к 1909 PREP
Μωυσῆν, Моисею, 3475 N-ASM
πᾶν всякое 3956 A-ASN
δὲ же 1161 CONJ
ῥῆμα слово 4487 N-ASN
ἐλαφρὸν лёгкое 1645 A-NSN
ἐκρίνοσαν судили 2919 V-AAI-3P
αὐτοί. сами. 846 P-NPM
27
ἐξαπέστειλεν Отпустил 1821 V-AAI-3S
δὲ же 1161 CONJ
Μωσῆς Моисей 3475 N-NSM
τὸν   3588 T-ASM
ἑαυτοῦ своего 1438 F-3GSM
γαμβρόν, тестя,   N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
ἀπῆλθεν он ушёл 565 V-2AAI-3S
εἰς в 1519 PREP
τὴν   3588 T-ASF
γῆν землю 1093 N-ASF
αὐτοῦ. его. 846 D-GSM
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Исход, Пятикнижие Моисея, 18 глава. Подстрочник Винокурова.

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.