Библия » VIN Подстрочник Винокурова

Деяния 5 Деяния апостолов 5 глава

1
Ἀνὴρ Мужчина 435 N-NSM
δέ же 1161 CONJ
τις некий 5100 X-NSM
Ἁνανίας Анания 367 N-NSM
ὀνόματι именем 3686 N-DSN
σὺν с 4862 PREP
Σαπφίρῃ Сапфирой 4551 N-DSF
τῇ  3588 T-DSF
γυναικὶ женой 1135 N-DSF
αὐτοῦ его 846 P-GSM
ἐπώλησεν продал 4453 V-AAI-3S
κτῆμα владение 2933 N-ASN
2
καὶ и 2532 CONJ
ἐνοσφίσατο отделил себе 3557 V-AMI-3S
ἀπὸ от 575 PREP
τῆς  3588 T-GSF
τιμῆς, цены, 5092 N-GSF
συνειδυίης вместе знающей 4894 V-RAP-GSF
καὶ и 2532 CONJ
τῆς  3588 T-GSF
γυναικός, жены, 1135 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
ἐνέγκας принёсший 5342 V-AAP-NSM
μέρος часть 3313 N-ASN
τι какую-то 5100 X-ASN
παρὰ у 3844 PREP
τοὺς  3588 T-APM
πόδας ног 4228 N-APM
τῶν  3588 T-GPM
ἀποστόλων апостолов 652 N-GPM
ἔθηκεν. положил. 5087 V-AAI-3S
3
εἶπεν Сказал 2036 V-2AAI-3S
δὲ же 1161 CONJ
 3588 T-NSM
Πέτρος, Пётр, 4074 N-NSM
Ἁνανία, Анания, 367 N-VSM
διὰ из-за 1223 PREP
τί чего 5100 I-ASN
ἐπλήρωσεν наполнил 4137 V-AAI-3S
 3588 T-NSM
Σατανᾶς Сатана 4567 N-NSM
τὴν  3588 T-ASF
καρδίαν сердце 2588 N-ASF
σου твоё 4675 P-2GS
ψεύσασθαί солгать 5574 V-ADN
σε тебя 4571 P-2AS
τὸ  3588 T-ASN
πνεῦμα Духу 4151 N-ASN
τὸ  3588 T-ASN
ἅγιον Святому 40 A-ASN
καὶ и 2532 CONJ
νοσφίσασθαι отделить себе 3557 V-AMN
ἀπὸ от 575 PREP
τῆς  3588 T-GSF
τιμῆς цены 5092 N-GSF
τοῦ  3588 T-GSN
χωρίου; поместья? 5564 N-GSN
4
οὐχὶ [Разве] не 3780 PRT-I
μένον остающееся 3306 V-PAP-NSN
σοὶ тебе 4671 P-2DS
ἔμενεν оставалось 3306 V-IAI-3S
καὶ и 2532 CONJ
πραθὲν проданное 4097 V-APP-NSN
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
σῇ твоей 4674 S-2SDSF
ἐξουσίᾳ власти 1849 N-DSF
ὑπῆρχεν; пребывало? 5225 V-IAI-3S
τί Что 5100 I-ASN
ὅτι что же 3754 CONJ
ἔθου ты положил 5087 V-2AMI-2S
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
καρδίᾳ сердце 2588 N-DSF
σου твоём 4675 P-2GS
τὸ  3588 T-ASN
πρᾶγμα дело 4229 N-ASN
τοῦτο; это? 5124 D-ASN
οὐκ Не 3756 PRT-N
ἐψεύσω солгал ты 5574 V-ADI-2S
ἀνθρώποις людям 444 N-DPM
ἀλλὰ но 235 CONJ
τῷ  3588 T-DSM
θεῷ. Богу. 2316 N-DSM
5
ἀκούων Слышащий 191 V-PAP-NSM
δὲ же 1161 CONJ
 3588 T-NSM
Ἁνανίας Анания 367 N-NSM
τοὺς  3588 T-APM
λόγους слова́ 3056 N-APM
τούτους эти 5128 D-APM
πεσὼν павший 4098 V-2AAP-NSM
ἐξέψυξεν· испустил дух; 1634 V-AAI-3S
καὶ и 2532 CONJ
ἐγένετο сделался 1096 V-2ADI-3S
φόβος страх 5401 N-NSM
μέγας великий 3173 A-NSM
ἐπὶ на 1909 PREP
πάντας всех 3956 A-APM
τοὺς  3588 T-APM
ἀκούοντας. слышащих. 191 V-PAP-APM
6
ἀναστάντες Вставшие 450 V-2AAP-NPM
δὲ же 1161 CONJ
οἱ  3588 T-NPM
νεώτεροι младшие 3501 A-NPM-C
συνέστειλαν обрядили 4958 V-AAI-3P
αὐτὸν его 846 P-ASM
καὶ и 2532 CONJ
ἐξενέγκαντες вынесшие 1627 V-AAP-NPM
ἔθαψαν. похоронили. 2290 V-AAI-3P
7
Ἐγένετο Случилось 1096 V-2ADI-3S
δὲ же 1161 CONJ
ὡς приблизительно 5613 ADV
ὡρῶν часов 5610 N-GPF
τριῶν трёх 5140 A-GPF
διάστημα расстояние 1292 N-NSN
καὶ и 2532 CONJ
 1510 T-NSF
γυνὴ жена 1135 N-NSF
αὐτοῦ его 846 P-GSM
μὴ не 3361 PRT-N
εἰδυῖα знающая 1492 V-RAP-NSF
τὸ  3588 T-ASN
γεγονὸς случившееся 1096 V-2RAP-ASN
εἰσῆλθεν. вошла. 1525 V-2AAI-3S
8
ἀπεκρίθη Ответил 611 V-ADI-3S
δὲ же 1161 CONJ
πρὸς к 4314 PREP
αὐτὴν ней 846 P-ASF
Πέτρος, Пётр, 4074 N-NSM
Εἰπέ Скажи 2036 V-2AAM-2S
μοι, мне, 3427 P-1DS
εἰ [действительно] ли 1487 COND
τοσούτου [за] столько 5118 D-GSN
τὸ  3588 T-ASN
χωρίον поместье 5564 N-ASN
ἀπέδοσθε; вы отдали? 591 V-2AMI-2P
Она 1510 T-NSF
δὲ же 1161 CONJ
εἶπεν, сказала, 2036 V-2AAI-3S
Ναί, Да, 3483 PRT
τοσούτου. [за] столько. 5118 D-GSN
9
 3588 T-NSM
δὲ Же 1161 CONJ
Πέτρος Пётр 4074 N-NSM
πρὸς к 4314 PREP
αὐτήν, ней, 846 P-ASF
Τί Что 5100 I-NSN
ὅτι что же 3754 CONJ
συνεφωνήθη было согласовано 4856 V-API-3S
ὑμῖν [у] вас 5213 P-2DP
πειράσαι испытать 3985 V-AAN
τὸ  3588 T-ASN
πνεῦμα Духа 4151 N-ASN
κυρίου; Го́спода? 2962 N-GSM
ἰδοὺ Вот 2400 V-2AMM-2S
οἱ  3588 T-NPM
πόδες но́ги 4228 N-NPM
τῶν  3588 T-GPM
θαψάντων похоронивших 2290 V-AAP-GPM
τὸν  3588 T-ASM
ἄνδρα мужа 435 N-ASM
σου твоего 4675 P-2GS
ἐπὶ у 1909 PREP
τῇ  3588 T-DSF
θύρᾳ двери́ 2374 N-DSF
καὶ и 2532 CONJ
ἐξοίσουσίν вынесут 1627 V-FAI-3P
σε. тебя. 4571 P-2AS
10
ἔπεσεν Она упала 4098 V-2AAI-3S
δὲ же 1161 CONJ
παραχρῆμα тотчас 3916 ADV
πρὸς у 4314 PREP
τοὺς  3588 T-APM
πόδας ног 4228 N-APM
αὐτοῦ его 846 P-GSM
καὶ и 2532 CONJ
ἐξέψυξεν· испустила дух; 1634 V-AAI-3S
εἰσελθόντες вошедшие 1525 V-2AAP-NPM
δὲ же 1161 CONJ
οἱ  3588 T-NPM
νεανίσκοι юноши 3495 N-NPM
εὗρον нашли 2147 V-2AAI-3P
αὐτὴν её 846 P-ASF
νεκράν, мёртвую, 3498 A-ASF
καὶ и 2532 CONJ
ἐξενέγκαντες вынесшие 1627 V-AAP-NPM
ἔθαψαν похоронили 2290 V-AAI-3P
πρὸς к 4314 PREP
τὸν  3588 T-ASM
ἄνδρα мужу 435 N-ASM
αὐτῆς. её. 846 P-GSF
11
καὶ И 2532 CONJ
ἐγένετο сделался 1096 V-2ADI-3S
φόβος страх 5401 N-NSM
μέγας великий 3173 A-NSM
ἐφ᾽ на 1909 PREP
ὅλην всю 3650 A-ASF
τὴν  3588 T-ASF
ἐκκλησίαν церковь 1577 N-ASF
καὶ и 2532 CONJ
ἐπὶ на 1909 PREP
πάντας всех 3956 A-APM
τοὺς  3588 T-APM
ἀκούοντας слышащих 191 V-PAP-APM
ταῦτα. это. 5023 D-APN
12
Διὰ Из-за 1223 PREP
δὲ же 1161 CONJ
τῶν  3588 T-GPF
χειρῶν рук 5495 N-GPF
τῶν  3588 T-GPM
ἀποστόλων апостолов 652 N-GPM
ἐγίνετο делались 1096 V-INI-3S
σημεῖα знамения 4592 N-NPN
καὶ и 2532 CONJ
τέρατα чудеса 5059 N-NPN
πολλὰ многие 4183 A-NPN
ἐν в 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSM
λαῷ· народе; 2992 N-DSM
καὶ и 2532 CONJ
ἦσαν были 1510 V-IAI-3P
ὁμοθυμαδὸν единодушно 3661 ADV
ἅπαντες все 537 A-NPM
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
Στοᾷ Галерее 4745 N-DSF
Σολομῶντος. Соломона. 4672 N-GSM
13
τῶν  3588 T-GPM
δὲ Же 1161 CONJ
λοιπῶν [из] остальных 3062 A-GPM
οὐδεὶς никто 3762 A-NSM-N
ἐτόλμα осмеливался 5111 V-IAI-3S
κολλᾶσθαι льнуть 2853 V-PPN
αὐτοῖς, [к] ним, 846 P-DPM
ἀλλ᾽ но 235 CONJ
ἐμεγάλυνεν возвеличивал 3170 V-IAI-3S
αὐτοὺς их 846 P-APM
 3588 T-NSM
λαός· народ; 2992 N-NSM
14
μᾶλλον более 3123 ADV
δὲ же 1161 CONJ
προσετίθεντο были прибавляемы 4369 V-IPI-3P
πιστεύοντες верящие 4100 V-PAP-NPM
τῷ  3588 T-DSM
κυρίῳ Господу 2962 N-DSM
πλήθη множества 4128 N-NPN
ἀνδρῶν мужчин 435 N-GPM
τε  5037 PRT
καὶ и 2532 CONJ
γυναικῶν, женщин, 1135 N-GPF
15
ὥστε так что 5620 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
εἰς на 1519 PREP
τὰς  3588 T-APF
πλατείας улицы 4113 N-APF
ἐκφέρειν выносить 1627 V-PAN
τοὺς  3588 T-APM
ἀσθενεῖς больных 772 A-APM
καὶ и 2532 CONJ
τιθέναι класть 5087 V-PAN
ἐπὶ на 1909 PREP
κλιναρίων ложах 2826 N-GPN
καὶ и 2532 CONJ
κραβάττων, кроватях, 2895 N-GPM
ἵνα чтобы 2443 CONJ
ἐρχομένου приходящего 2064 V-PNP-GSM
Πέτρου Петра 4074 N-GSM
κἂν и если 2579 COND-K
 1510 T-NSF
σκιὰ тень 4639 N-NSF
ἐπισκιάσῃ осенила 1982 V-AAS-3S
τινὶ кого-нибудь 5100 X-DSM
αὐτῶν. [из] них. 846 P-GPM
16
συνήρχετο Сходилось 4905 V-INI-3S
δὲ же 1161 CONJ
καὶ и 2532 CONJ
τὸ  3588 T-NSN
πλῆθος множество 4128 N-NSN
τῶν  3588 T-GPF
πέριξ [из] вокруг 4038 ADV
πόλεων городов 4172 N-GPF
Ἰερουσαλήμ, Иерусалима, 2419 N-PRI
φέροντες несущие 5342 V-PAP-NPM
ἀσθενεῖς больных 772 A-APM
καὶ и 2532 CONJ
ὀχλουμένους осаждаемых 3791 V-PPP-APM
ὑπὸ  5259 PREP
πνευμάτων ду́хами 4151 N-GPN
ἀκαθάρτων, нечистыми, 169 A-GPN
οἵτινες которые 3748 R-NPM
ἐθεραπεύοντο были исцеляемы 2323 V-IPI-3P
ἅπαντες. все. 537 A-NPM
17
Ἀναστὰς Вставший 450 V-2AAP-NSM
δὲ же 1161 CONJ
 3588 T-NSM
ἀρχιερεὺς первосвященник 749 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
πάντες все 3956 A-NPM
οἱ  3588 T-NPM
σὺν с 4862 PREP
αὐτῷ, ним, 846 P-DSM
 1510 T-NSF
οὖσα сущее 1510 V-PAP-NSF
αἵρεσις направление 139 N-NSF
τῶν  3588 T-GPM
Σαδδουκαίων, Саддукеев, 4523 N-GPM
ἐπλήσθησαν были исполнены 4130 V-API-3P
ζήλου ревностью 2205 N-GSM
18
καὶ и 2532 CONJ
ἐπέβαλον наложили 1911 V-2AAI-3P
τὰς  3588 T-APF
χεῖρας ру́ки 5495 N-APF
ἐπὶ на 1909 PREP
τοὺς  3588 T-APM
ἀποστόλους апостолов 652 N-APM
καὶ и 2532 CONJ
ἔθεντο поместили 5087 V-2AMI-3P
αὐτοὺς их 846 P-APM
ἐν в 1722 PREP
τηρήσει сторожении 5084 N-DSF
δημοσίᾳ. общественном. 1219 A-DSF
19
ἄγγελος Ангел 32 N-NSM
δὲ же 1161 CONJ
κυρίου Го́спода 2962 N-GSM
διὰ через 1223 PREP
νυκτὸς ночь 3571 N-GSF
ἀνοίξας открывший 455 V-AAP-NSM
τὰς  3588 T-APF
θύρας две́ри 2374 N-APF
τῆς  3588 T-GSF
φυλακῆς тюрьмы́ 5438 N-GSF
ἐξαγαγών выведший 1806 V-2AAP-NSM
τε  5037 PRT
αὐτοὺς их 846 P-APM
εἶπεν, сказал, 2036 V-2AAI-3S
20
Πορεύεσθε Идите 4198 V-PNM-2P
καὶ и 2532 CONJ
σταθέντες поставленные 2476 V-APP-NPM
λαλεῖτε говорите 2980 V-PAM-2P
ἐν в 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSN
ἱερῷ Храме 2411 N-DSN
τῷ  3588 T-DSM
λαῷ народу 2992 N-DSM
πάντα все 3956 A-APN
τὰ  3588 T-APN
ῥήματα слова́ 4487 N-APN
τῆς  3588 T-GSF
ζωῆς жизни 2222 N-GSF
ταύτης. эти. 3778 D-GSF
21
ἀκούσαντες Выслушавшие 191 V-AAP-NPM
δὲ же 1161 CONJ
εἰσῆλθον они вошли 1525 V-2AAI-3P
ὑπὸ под 5259 PREP
τὸν  3588 T-ASM
ὄρθρον утро 3722 N-ASM
εἰς в 1519 PREP
τὸ  3588 T-ASN
ἱερὸν Храм 2411 N-ASN
καὶ и 2532 CONJ
ἐδίδασκον. они учили. 1321 V-IAI-3P
Παραγενόμενος Прибывший 3854 V-2ADP-NSM
δὲ же 1161 CONJ
 3588 T-NSM
ἀρχιερεὺς первосвященник 749 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
οἱ которые 3588 T-NPM
σὺν с 4862 PREP
αὐτῷ ним 846 P-DSM
συνεκάλεσαν созвали 4779 V-AAI-3P
τὸ  3588 T-ASN
συνέδριον синедрион 4892 N-ASN
καὶ и 2532 CONJ
πᾶσαν всё 3956 A-ASF
τὴν  3588 T-ASF
γερουσίαν старейшинство 1087 N-ASF
τῶν  3588 T-GPM
υἱῶν сыновей 5207 N-GPM
Ἰσραήλ, Израиля, 2474 N-PRI
καὶ и 2532 CONJ
ἀπέστειλαν послали 649 V-AAI-3P
εἰς в 1519 PREP
τὸ  3588 T-ASN
δεσμωτήριον тюрьму 1201 N-ASN
ἀχθῆναι быть приведёнными 71 V-APN
αὐτούς. их. 846 P-APM
22
οἱ  3588 T-NPM
δὲ Же 1161 CONJ
παραγενόμενοι прибывшие 3854 V-2ADP-NPM
ὑπηρέται служители 5257 N-NPM
οὐχ не 3756 PRT-N
εὗρον нашли 2147 V-2AAI-3P
αὐτοὺς их 846 P-APM
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
φυλακῇ, тюрьме, 5438 N-DSF
ἀναστρέψαντες возвратившиеся 390 V-AAP-NPM
δὲ же 1161 CONJ
ἀπήγγειλαν сообщили 518 V-AAI-3P
23
λέγοντες говорящие 3004 V-PAP-NPM
ὅτι что 3754 CONJ
Τὸ  3588 T-ASN
δεσμωτήριον тюрьму 1201 N-ASN
εὕρομεν мы нашли 2147 V-2AAI-1P
κεκλεισμένον закрытую 2808 V-RPP-ASN
ἐν во 1722 PREP
πάσῃ всей 3956 A-DSF
ἀσφαλείᾳ неколебимости 803 N-DSF
καὶ и 2532 CONJ
τοὺς  3588 T-APM
φύλακας тюремщиков 5441 N-APM
ἑστῶτας стоящих 2476 V-RAP-APM
ἐπὶ у 1909 PREP
τῶν  3588 T-GPF
θυρῶν, дверей, 2374 N-GPF
ἀνοίξαντες открывшие 455 V-AAP-NPM
δὲ же 1161 CONJ
ἔσω, внутри, 2080 ADV
οὐδένα никого 3762 A-ASM-N
εὕρομεν. мы нашли. 2147 V-2AAI-1P
24
ὡς Как 5613 ADV
δὲ же 1161 CONJ
ἤκουσαν услышали 191 V-AAI-3P
τοὺς  3588 T-APM
λόγους слова́ 3056 N-APM
τούτους эти 5128 D-APM
 3588 T-NSM
τε  5037 PRT
στρατηγὸς начальник охраны 4755 N-NSM
τοῦ  3588 T-GSN
ἱεροῦ Храма 2411 N-GSN
καὶ и 2532 CONJ
οἱ  3588 T-NPM
ἀρχιερεῖς, первосвященники, 749 N-NPM
διηπόρουν они недоумевали 1280 V-IAI-3P
περὶ о 4012 PREP
αὐτῶν них 846 P-GPM
τί что 5100 I-NSN
ἂν  302 PRT
γένοιτο случилось 1096 V-2ADO-3S
τοῦτο. это. 5124 D-NSN
25
παραγενόμενος Прибывший 3854 V-2ADP-NSM
δέ же 1161 CONJ
τις кто-то 5100 X-NSM
ἀπήγγειλεν сообщил 518 V-AAI-3S
αὐτοῖς им 846 P-DPM
ὅτι что 3754 CONJ
Ἰδοὺ Вот 2400 V-2AMM-2S
οἱ  3588 T-NPM
ἄνδρες мужи 435 N-NPM
οὓς которых 3775 R-APM
ἔθεσθε вы поместили 5087 V-2AMI-2P
ἐν в 1722 PREP
τῇ  3588 T-DSF
φυλακῇ тюрьме 5438 N-DSF
εἰσὶν есть 1510 V-PAI-3P
ἐν в 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSN
ἱερῷ Храме 2411 N-DSN
ἑστῶτες стоящие 2476 V-RAP-NPM
καὶ и 2532 CONJ
διδάσκοντες учащие 1321 V-PAP-NPM
τὸν  3588 T-ASM
λαόν. народ. 2992 N-ASM
26
τότε Тогда 5119 ADV
ἀπελθὼν ушедший 565 V-2AAP-NSM
 3588 T-NSM
στρατηγὸς начальник охраны 4755 N-NSM
σὺν с 4862 PREP
τοῖς  3588 T-DPM
ὑπηρέταις служителями 5257 N-DPM
ἦγεν вёл 71 V-IAI-3S
αὐτούς, их, 846 P-APM
οὐ не 3739 PRT-N
μετὰ с 3326 PREP
βίας, силой, 970 N-GSF
ἐφοβοῦντο боялись 5399 V-INI-3P
γὰρ ведь 1063 CONJ
τὸν  3588 T-ASM
λαόν, народ, 2992 N-ASM
μὴ не 3361 PRT-N
λιθασθῶσιν. [чтобы] были побиты камнями они. 3034 V-APS-3P
27
Ἀγαγόντες Приведшие 71 V-2AAP-NPM
δὲ же 1161 CONJ
αὐτοὺς их 846 P-APM
ἔστησαν поставили 2476 V-AAI-3P
ἐν в 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSN
συνεδρίῳ. синедрионе. 4892 N-DSN
καὶ И 2532 CONJ
ἐπηρώτησεν спросил 1905 V-AAI-3S
αὐτοὺς их 846 P-APM
 3588 T-NSM
ἀρχιερεὺς первосвященник 749 N-NSM
28
λέγων, говорящий, 3004 V-PAP-NSM
[Οὐ] [Разве] не 3739 PRT-N
παραγγελίᾳ приказом 3852 N-DSF
παρηγγείλαμεν мы приказали 3853 V-AAI-1P
ὑμῖν вам 5213 P-2DP
μὴ не 3361 PRT-N
διδάσκειν учить 1321 V-PAN
ἐπὶ относительно 1909 PREP
τῷ  3588 T-DSN
ὀνόματι имени 3686 N-DSN
τούτῳ; этого? 5129 D-DSN
καὶ И 2532 CONJ
ἰδοὺ вот 2400 V-2AAM-2S
πεπληρώκατε вы наполнили 4137 V-RAI-2P
τὴν  3588 T-ASF
Ἰερουσαλὴμ Иерусалим 2419 N-PRI
τῆς  3588 T-GSF
διδαχῆς учением 1322 N-GSF
ὑμῶν, вашим, 5216 P-2GP
καὶ и 2532 CONJ
βούλεσθε хотите 1014 V-PNI-2P
ἐπαγαγεῖν навести 1863 V-2AAN
ἐφ᾽ на 1909 PREP
ἡμᾶς нас 2248 P-1AP
τὸ  3588 T-ASN
αἷμα кровь 129 N-ASN
τοῦ  3588 T-GSM
ἀνθρώπου Человека 444 N-GSM
τούτου. Этого. 5127 D-GSM
29
ἀποκριθεὶς Ответивший 611 V-AOP-NSM
δὲ же 1161 CONJ
Πέτρος Пётр 4074 N-NSM
καὶ и 2532 CONJ
οἱ  3588 T-NPM
ἀπόστολοι апостолы 652 N-NPM
εἶπαν, сказали, 3004 V-2AAI-3P
Πειθαρχεῖν Покоряться 3980 V-PAN
δεῖ надлежит 1163 V-PAI-3S
θεῷ Богу 2316 N-DSM
μᾶλλον более 3123 ADV
или 1510 PRT
ἀνθρώποις. людям. 444 N-DPM
30
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
τῶν  3588 T-GPM
πατέρων отцов 3962 N-GPM
ἡμῶν наших 2257 P-1GP
ἤγειρεν воскресил 1453 V-AAI-3S
Ἰησοῦν, Иисуса, 2424 N-ASM
ὃν [с] Которым 3739 R-ASM
ὑμεῖς вы 5210 P-2NP
διεχειρίσασθε расправились 1315 V-AMI-2P
κρεμάσαντες повесившие 2910 V-AAP-NPM
ἐπὶ на 1909 PREP
ξύλου· дереве; 3586 N-GSN
31
τοῦτον Этого 5126 D-ASM
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
ἀρχηγὸν Предводителя 747 N-ASM
καὶ и 2532 CONJ
σωτῆρα Спасителя 4990 N-ASM
ὕψωσεν возвысил 5312 V-AAI-3S
τῇ  3588 T-DSF
δεξιᾷ правой [рукой] 1188 A-DSF
αὐτοῦ, Его, 846 P-GSM
[τοῦ]  3588 T-GSN
δοῦναι [чтобы] дать 1325 V-2AAN
μετάνοιαν покаяние 3341 N-ASF
τῷ  3588 T-DSM
Ἰσραὴλ Израилю 2474 N-PRI
καὶ и 2532 CONJ
ἄφεσιν прощение 859 N-ASF
ἁμαρτιῶν. грехов. 266 N-GPF
32
καὶ И 2532 CONJ
ἡμεῖς мы 2249 P-1NP
ἐσμεν есть 1510 V-PAI-1P
μάρτυρες свидетели 3144 N-NPM
τῶν  3588 T-GPN
ῥημάτων слов 4487 N-GPN
τούτων, этих, 5130 D-GPN
καὶ и 2532 CONJ
τὸ  3588 T-ASN
πνεῦμα Дух 4151 N-ASN
τὸ  3588 T-ASN
ἅγιον Святой 40 A-ASN
Которого 3588 R-ASN
ἔδωκεν дал 1325 V-AAI-3S
 3588 T-NSM
θεὸς Бог 2316 N-NSM
τοῖς  3588 T-DPM
πειθαρχοῦσιν покоряющимся 3980 V-PAP-DPM
αὐτῷ. Ему. 846 P-DSM
33
Οἱ  3588 T-NPM
δὲ Же 1161 CONJ
ἀκούσαντες услышавшие 191 V-AAP-NPM
διεπρίοντο разрывались 1282 V-IPI-3P
καὶ и 2532 CONJ
ἐβούλοντο хотели 1014 V-INI-3P
ἀνελεῖν убить 337 V-2AAN
αὐτούς. их. 846 P-APM
34
ἀναστὰς Вставший 450 V-2AAP-NSM
δέ же 1161 CONJ
τις некий 5100 X-NSM
ἐν в 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSN
συνεδρίῳ синедрионе 4892 N-DSN
Φαρισαῖος фарисей 5330 N-NSM
ὀνόματι именем 3686 N-DSN
Γαμαλιήλ, Гамалиил, 1059 N-PRI
νομοδιδάσκαλος законоучитель 3547 N-NSM
τίμιος почтенный 5093 A-NSM
παντὶ [для] всего 3956 A-DSM
τῷ  3588 T-DSM
λαῷ, народа, 2992 N-DSM
ἐκέλευσεν приказал 2753 V-AAI-3S
ἔξω вон 1854 ADV
βραχὺ [на] короткое [время] 1024 A-ASN
τοὺς этих 3588 T-APM
ἀνθρώπους людей 444 N-APM
ποιῆσαι, сделать, 4160 V-AAN
35
εἶπέν сказал 2036 V-2AAI-3S
τε  5037 PRT
πρὸς к 4314 PREP
αὐτούς, ним, 846 P-APM
Ἄνδρες Мужи 435 N-VPM
Ἰσραηλῖται, Израильтяне, 2475 N-VPM
προσέχετε удерживайте 4337 V-PAM-2P
ἑαυτοῖς себя 1438 F-2DPM
ἐπὶ относительно 1909 PREP
τοῖς  3588 T-DPM
ἀνθρώποις людей 444 N-DPM
τούτοις этих 5125 D-DPM
τί что́ 5100 I-ASN
μέλλετε готовитесь 3195 V-PAI-2P
πράσσειν. делать. 4238 V-PAN
36
πρὸ Перед 4253 PREP
γὰρ ведь 1063 CONJ
τούτων этими 5130 D-GPF
τῶν  3588 T-GPF
ἡμερῶν днями 2250 N-GPF
ἀνέστη восстал 450 V-2AAI-3S
Θευδᾶς, Февда, 2333 N-NSM
λέγων говорящий 3004 V-PAP-NSM
εἶναί быть 1510 V-PAN
τινα кого-то 5100 X-ASM
ἑαυτόν, самого себя, 1438 F-3ASM
[к] которому 3739 R-DSM
προσεκλίθη было склонено 4346 V-API-3S
ἀνδρῶν мужей 435 N-GPM
ἀριθμὸς число 706 N-NSM
ὡς приблизительно 5613 ADV
τετρακοσίων· четырёхсот; 5071 A-GPM
ὃς который 3739 R-NSM
ἀνῃρέθη, был убит, 337 V-API-3S
καὶ и 2532 CONJ
πάντες все 3956 A-NPM
ὅσοι сколькие 3745 K-NPM
ἐπείθοντο покорялись 3982 V-IPI-3P
αὐτῷ ему 846 P-DSM
διελύθησαν были распущены 1262 V-API-3P
καὶ и 2532 CONJ
ἐγένοντο сделались 1096 V-2ADI-3P
εἰς в 1519 PREP
οὐδέν. ничто. 3762 A-ASN-N
37
μετὰ После 3326 PREP
τοῦτον этого 5126 D-ASM
ἀνέστη восстал 450 V-2AAI-3S
Ἰούδας Иуда 2455 N-NSM
 3588 T-NSM
Γαλιλαῖος Галилеянин 1057 N-NSM
ἐν в 1722 PREP
ταῖς  3588 T-DPF
ἡμέραις дни 2250 N-DPF
τῆς  3588 T-GSF
ἀπογραφῆς переписи 582 N-GSF
καὶ и 2532 CONJ
ἀπέστησεν склонил к отделению 868 V-AAI-3S
λαὸν народ 2992 N-ASM
ὀπίσω за 3694 ADV
αὐτοῦ· ним; 846 P-GSM
κἀκεῖνος и тот 2548 D-NSM-K
ἀπώλετο, погиб, 622 V-2AMI-3S
καὶ и 2532 CONJ
πάντες все 3956 A-NPM
ὅσοι сколькие 3745 K-NPM
ἐπείθοντο покорялись 3982 V-IPI-3P
αὐτῷ ему 846 P-DSM
διεσκορπίσθησαν. были рассредоточены. 1287 V-API-3P
38
καὶ И 2532 CONJ
τὰ  3588 T-APN
νῦν теперь 3568 ADV
λέγω говорю 3004 V-PAI-1S
ὑμῖν, вам, 5213 P-2DP
ἀπόστητε отступи́те 868 V-2AAM-2P
ἀπὸ от 575 PREP
τῶν  3588 T-GPM
ἀνθρώπων людей 444 N-GPM
τούτων этих 5130 D-GPM
καὶ и 2532 CONJ
ἄφετε оставьте 863 V-2AAM-2P
αὐτούς· их; 846 P-APM
ὅτι потому что 3754 CONJ
ἐὰν если 1437 COND
было 1510 V-PAS-3S
ἐξ из 1537 PREP
ἀνθρώπων людей 444 N-GPM
 1510 T-NSF
βουλὴ решение 1012 N-NSF
αὕτη это 846 D-NSF
или 1510 PRT
τὸ  3588 T-NSN
ἔργον дело 2041 N-NSN
τοῦτο, это, 5124 D-NSN
καταλυθήσεται· будет разрушено; 2647 V-FPI-3S
39
εἰ если 1487 COND
δὲ же 1161 CONJ
ἐκ от 1537 PREP
θεοῦ Бога 2316 N-GSM
ἐστιν, оно есть, 1510 V-PAI-3S
οὐ не 3739 PRT-N
δυνήσεσθε сможете 1410 V-FDI-2P
καταλῦσαι уничтожить 2647 V-AAN
αὐτούς, их, 846 P-APM
μήποτε чтобы не 3379 ADV-N
καὶ и 2532 CONJ
θεομάχοι богоборцы 2314 A-NPM
εὑρεθῆτε. вы были найдены. 2147 V-APS-2P
ἐπείσθησαν Они покорились 3982 V-API-3P
δὲ же 1161 CONJ
αὐτῷ, ему, 846 P-DSM
40
καὶ и 2532 CONJ
προσκαλεσάμενοι подозвавшие 4341 V-ADP-NPM
τοὺς  3588 T-APM
ἀποστόλους апостолов 652 N-APM
δείραντες побившие 1194 V-AAP-NPM
παρήγγειλαν они приказали 3853 V-AAI-3P
μὴ не 3361 PRT-N
λαλεῖν говорить 2980 V-PAN
ἐπὶ относительно 1909 PREP
τῷ  3588 T-DSN
ὀνόματι имени 3686 N-DSN
τοῦ  3588 T-GSM
Ἰησοῦ Иисуса 2424 N-GSM
καὶ и 2532 CONJ
ἀπέλυσαν. освободили. 630 V-AAI-3P
41
Οἱ Которые 3588 T-NPM
μὲν ведь 3303 PRT
οὖν итак 3767 CONJ
ἐπορεύοντο шли 4198 V-INI-3P
χαίροντες радующиеся 5463 V-PAP-NPM
ἀπὸ от 575 PREP
προσώπου лица́ 4383 N-GSN
τοῦ  3588 T-GSN
συνεδρίου синедриона 4892 N-GSN
ὅτι что 3754 CONJ
κατηξιώθησαν они были удостоены 2661 V-API-3P
ὑπὲρ за 5228 PREP
τοῦ это 3588 T-GSN
ὀνόματος имя 3686 N-GSN
ἀτιμασθῆναι· быть обесчещенными; 818 V-APN
42
πᾶσάν всякий 3956 A-ASF
τε  5037 PRT
ἡμέραν день 2250 N-ASF
ἐν в 1722 PREP
τῷ  3588 T-DSN
ἱερῷ Храме 2411 N-DSN
καὶ и 2532 CONJ
κατ᾽ по 2596 PREP
οἶκον дому 3624 N-ASM
οὐκ не 3756 PRT-N
ἐπαύοντο прекращали они 3973 V-IMI-3P
διδάσκοντες учащие 1321 V-PAP-NPM
καὶ и 2532 CONJ
εὐαγγελιζόμενοι благовозвещающие 2097 V-PMP-NPM
τὸν  3588 T-ASM
Χριστόν, Христа, 5547 N-ASM
Ἰησοῦν. Иисуса. 2424 N-ASM
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Деяния святых апостолов, 5 глава. Подстрочник Винокурова.

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.

Я ХОЧУ ПОМОЧЬ

Деяния 5 глава в переводах:
Деяния 5 глава, комментарии:
 1. Новой Женевской Библии
 2. Толкование Мэтью Генри
 3. Комментарии МакДональда
 4. Толковая Библия Лопухина
 5. Комментарии Баркли
 6. Комментарии Жана Кальвина
 7. Толкования Августина
 8. Толкование Иоанна Златоуста
 9. Толкование Феофилакта Болгарского
 10. Новый Библейский Комментарий
 11. Лингвистический. Роджерс
 12. Комментарии Давида Стерна
 13. Библия говорит сегодня
 14. Комментарии Скоуфилда


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.